Blogi

Pihaus

Pihaus: Innokkaana kohti tulevaa, poikkeusaikojen opit mielessä!

Pohjanmaan lippukunnat ovat selvinneet monella tapaa poikkeusajoista erittäin hyvin. Suurimmalla osalla on järjestetty aktiivisesti ikäkausille toimintaa sekä kololla, retkeillen että etäyhteyksin ja johtajat ovat oppineet sekä toisiltaan, että nuoremmalta sukupolvelta varmasti paljon muun muassa teknologian hyödyistä. Poikkeusaikoina on partiossa nimittäin kehitetty ja opittu monenlaisia hyviä ja myös tulevaisuudessa erittäin käyttökelpoisia taitoja ja käytäntöjä, joita onkin syksyyn ollessa vielä vähän matkan päässä hyvä pysähtyä katsomaan kuinka näitä voimme hyödyntää.

Harrastuskenttää ja muuta yhteiskuntaa Suomessa ja maailmassa ravistellut pandemia näyttää asteittain väistyvän näyttelemään pienempiä ja pienempiä osia arkielämässämme. Rokotusten kehittämisen ja muun globaalin yhteistyön myötä maailma ja oma yhteiskuntamme vaikuttaa rajoituksien purkautuessa avautuvan pikkuhiljaa kohti normaalimpaa.

Tulevaisuus näyttää siis meille partiolaisillekin valoisammalta, kun toivon mukaan jo syksyllä voidaan aiemmin totuttuun tapaan aloittaa uutta partiovuotta. Monien mielestä tulevia aikoja miettiessä helpottaakin ajatus, että toiminnassa saataisiin palata takaisin livepartion ihanuuksiin, puuhastelemaan kololle, tai johtajien kesken rakentamaan parempaa partiota kasvokkain kokoustaen ja kavereiden seurasta nautiskellen. Mieli voikin kääntyä kompensoimaan menetettyä liveaikaa haluamalla unohtaa viimeisen puolentoista vuoden olosuhteiden pakosta venytetyt ja sovelletut järjestelyt ja toimintamallit. Tässä vaiheessa, syksyyn ollessa vielä vähän matkan päässä, on kuitenkin hyvä hetki pysähtyä katsomaan vähän taaksepäin. Poikkeusaikoina on partiossa nimittäin kehitetty ja opittu monenlaisia hyviä ja myös tulevaisuudessa erittäin käyttökelpoisia taitoja ja käytäntöjä.

Partiolaisille on aina ollut tärkeää luonnossa toimiminen, onhan tämä kiinteä osa myös partiomenetelmää. Poikkeusaikoina, kun useaan otteeseen on pienempienkin ryhmien kokoontumisia rajoitettu edestakaisin, ovat monet ryhmät kuitenkin kokoontuneet aktiivisesti viikoittain siirtäen ja soveltaen normaalisti koolla suoritettavaa ohjelmaa ulkotiloihin. Partio-ohjelma tarjoaa eri ikäkausille monenlaista aktiviteettia ja pienelläkin soveltamisella ja uskalluksella mukautuu helposti toteutettavaksi ulkona. Ryhmien partio-ohjelmaa toteuttavien kokouksien yhteydessä retkeily, ulkoilu ja omaan ympäristöön tutustuminen asettuu partiossa toimimisen osaksi ihan yhtä hyvin, kuin luonnossa toimiminen partiomenetelmän palapeliin.

Partiotoiminnan toteutumisen ja suunnittelun tärkeimpiä yksikköjä ovat tietenkin lippukunnat ja erityisesti lippukunnissa toimivat vapaaehtoiset. Hallituksen, johtajaneuvoston, leirin suunnittelun tai minkä tahansa muun lippukunta-arjen pyörittämiseen vaadittavan ryhmän toiminta ei onnistu ilman kokouksia. Yhdessä asioiden pureskelu, suunnitteleminen tai kahvittelu ovat tärkeä osa lähes kaikkien partiossa toimivien aikuisten arkea. Poikkeusaikojen rajoitukset ovatkin lähes kaikkialla laittaneet lippukuntien johtajistot ja eri partiotoimijoiden tiimit uusien haasteiden eteen, kun livekokouksien järjestäminen on muodostunut haastavaksi joko rajoitusten, tai yleisesti maalaisjärjen ja vastuullisuuden takia.

Onneksi elämme monella tavalla teknologian kulta-aikaa ja olemmekin oppineet laajasti käyttämään teknologiaa tukemaan johtajiston toiminnalle tärkeitä kokouksia. On alustana sitten Teams, Meet tai Zoom, on varmasti itse kukin meistä harjaantunut jo tässä vaiheessa ainakin jonkin verran harjaantuneeksi etäkokoustajaksi. Omalta kotisohvalta, työpöydän äärestä, auton kaiuttimesta tai kävelylenkiltä korvanapeilla osallistuminen on avannut kokoustamiseen monenlaisia mahdollisuuksia, joita kannattaisi hyödyntää myös tulevaisuudessa. Vaikka varsinainen kokous pidettäisiinkin kasvotusten, lisäksi tarjottava etäosallistumisen mahdollisuus on hieno kädenojennus osallistujille. Hybridikokous madaltaa kynnystä ja poistaa esteitä kokoukseen osallistumiselle kaikille. Erityisen paljon se kuitenkin vaikuttaa johtajiin, jotka eivät ole aktiivisesti mukana lippukunnan viikkotoiminnassa, koska asuvat vaikkapa eri paikkakunnalla tai eivät muista syistä pääse kokoukseen paikalle.

Poikkeusaikojen olosuhteet ovat myös sysänneet isompaa vaihdetta partiossa tiedon jakamisen ja toiminnan järjestämisen suhteen tarvittavaa luovuudelle. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on partiossa ympäri Suomea sekä yksittäisten lippukuntien tai piirien että SP:n toimesta kehitetty monia, uudenlaisia aktiviteettikokonaisuuksia esimerkiksi etäpartion toteuttamisen tueksi. Näitä on myös aktiivisesti laitettu jakoon julkisesti ja kaikkien ryhmänjohtajien ja lippukuntien vapaaseen käyttöön. Samalla on myös opittu aktiivisemmin hyödyntämään muita, jo entuudestaan tuttuja valmiita materiaaleja, esimerkiksi SP:n ohjelmapainotuksen tai erilaisten kampanjoiden materiaaleja. Lisäksi on partiossa otettu isoja askeleita teknologian hyödyntämiseen myös ikäkausien ohjelman tukemisessa. On kyseessä sitten Kotikolona, Pandamerkki, #meidänmeri, Kasvatus (k)antaa, Seppo.io, Minecraft, Ilmastoreppu tai mikä tahansa muu mennyt, nykyinen tai tuleva valmis materiaali, on sille varmasti tulevaisuudessa enemmän kysyntää partio-ohjelman tukemisessa.

Pohjanmaan lippukunnat ovat selvinneet monella tapaa poikkeusajoista erittäin hyvin. Suurimmalla osalla on järjestetty aktiivisesti ikäkausille toimintaa sekä kololla, retkeillen että etäyhteyksin ja johtajat ovat oppineet sekä toisiltaan, että nuoremmalta sukupolvelta varmasti paljon muun muassa teknologian hyödyistä. Vaikka toimintaa on jouduttu laajasti rajoittamaan ja soveltamaan, ovat kuitenkin monet jo aiemmin hyvin olleet asiat pysyneet ennallaan. Adventtikalenterikampanja tuotti oikein hyvin olosuhteiden haasteista huolimatta ja useat lippukunnat ovat säilyttäneet kasvuaan tai jopa kääntäneet jäsenmäärää nousuun vaikeina aikoina.

Monilla poikkeusaikojen rajoitukset, partiossa ja muussa elämässä, ovat varmasti nakertaneet fiiliksiä ja jaksamista. Tällaisia kuulumisia on varmasti kuultu monen partiolaisen suusta tänäkin keväänä ja jo pitemmän aikaa. Itseäni on ilahduttanut kuitenkin nähdä, että partiohenki ja toiminnan tärkeys ja arvo nykymaailman lapsille ja nuorille ei ole kadonnut vapaaehtoistemme mielestä. Partion arvoille ja sen tarjoamalle turvalliselle ja moninaiselle yhteisölle on yhteiskunnassamme tilausta nyt enemmän kuin koskaan ja sadat lippukuntien vapaaehtoiset ympäri Pohjanmaata tietävät sen ja ovat valmiina antamaan panoksensa sen hyväksi. Kaikki partion vapaaehtoisina haluamme rakentaa lippukunnissa, piirissä ja valtakunnallisesti aina vaan parempaa partiota, joten menneistä kokemuksista on tärkeää oppia tulevaan, olivat menneet ajat riemukkaita tai hankalampia.

Kuljemme seuraavaa syksyä kohti siis toiveikkain mielin ja innosta soikeina! Kesän aikana ehditään vielä sitä ennen ladata akkuja ja nautiskella kesäretkistä omien partiokavereiden kesken. Myös lippukunnan yhteisille kesäretkille on tilausta, että päästään taas hiukankin leireilyn makuun, ensi vuonna on kuitenkin luvassa leireilyn herkkupaloina sekä talvinen Hile että kesäinen Kajo! Aurinkoista partiokesää kaikille, syksyllä taas nähdään!

Henri ”Henkka” Korkeaniemi, Aluetyöstä ja Lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen 

Pihaus

Pihaus: Nuorten ääni esiin kunnissa ja kuntavaaleissa

On aika valita kuntiin ne päättäjät, jotka ovat tulevina vuosina vastuussa lähipalveluitamme koskevasta päätöksenteosta. Kannattaako partiossa olla aktiivisena mukana levittämässä äänestysintoa ja haastamassa ehdokkaita partiolle tärkeistä näkökulmista? Kannattaako pitää yhteyttä päättäjiin ja olla mukana vaikuttamassa kuntien päätöksentekoon?

Vastaus on KYLLÄ, isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Lippukunnissa mukana kannattaa olla monin tavoin levittämässä aktiivisuuden sanomaa. Nuorten äänestysaktiivisuus on huono ja erityisesti kuntavaaleissa se on ollut erityisen huono. Edellisissä kuntavaaleissa lähes kaksi kolmesta 18-24 -vuotiaasta nuoresta jätti äänestämättä. Tämä vaikuttaa siihen, että valtuustossa näkyvät helposti eniten äänestävän ikäryhmän asiat. Kunnissa päätetään nuorten kannalta tärkeistä palveluista ja lähiympäristön asioista. Kunnissa päätetään myös siitä, millä tavoin ja millä resursseilla nuorten harrastustoimintaa tuetaan. Nyt valittavat päättäjät ovat jatkossa linjaamassa esimerkiksi kunnan tilojen käyttöä, osallistavaa budjetointia, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia. Mistä löytyvät ne ehdokkaat, joilla on sekä ymmärrystä että osaamista nuorten asioissa ja kenellä on halu tehdä yhteistyötä, että nuorten harrastusmahdollisuudet olisivat mahdollisimman hyvät? Nämä ehdokkaat voivat tulla valituksi juuri nuorten äänillä.

Yksi partion päämääristä on auttaa nuoria kasvamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Partion päämäärän mukaisesti lippukunnissa on hyvä nostaa esille koko partiopolun ajan niitä asioita, millä keinoin voimme olla aktiivisia ja vaikuttaa. Aktiivisuutta opetellaan sudenpennusta asti roskienkeräystempauksilla ja lähiympäristön huomioimisella. Opetellaan myös sitä, miten vaikuttamista voi tehdä monella tasolla ja miten pienillä teoilla voi olla tekemässä muutosta. Itselläni on hyviä muistoja seikkailijaikäisten kanssa tehdystä tempauksesta, missä kirjoitettiin muutostoiveita postikorteille, jotka lähetettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Aikanaan saimme perusteelliset vastaukset esitettyihin asioihin, asiamme oli käsitelty kunnassa huolella. Olemme myös tarpojaryhmän kanssa osallistuneet kaupunginvaltuuston kokoukseen ja jättäneet ideoita Nuortenideat.fi -palveluun. Mahdollisuuksia on monia!

Synnytetään yhdessä tunnetta siitä, että olemme osa tätä yhteiskuntaa ja vaikuttamassa sen toimintaan. Lippukunnan tueksi kiinnostusta herättämään on tehty kaikille ikäkausille soveltuva Vaalipöllö-merkki suorituksineen. Ryhmätoiminnassa nuoria voi kannustaa täyttämään esimerkiksi Nuorten vaalikonetta ja käydä samalla keskustelua vaalikoneen kysymyksistä. Vaalikoneen lisäksi ryhmät voivat tutustua partioehdokkaita esittelevään sivustoon tai kysyä ehdokkaiden mielipiteitä partiolle tärkeistä asioista.

Eihän jätetä aktiivisuutta pelkästään vaaleihin? Onko lippukuntanne juuri se toimija, joka on mukana kehittämässä kaupunkia? Onko se mukana osallistuvassa budjetoinnissa tai nostaako se kunnassanne esiin harrastustoiminnan toimintaedellytyksiä ja nuorten tukemista? Luoko se hyviä yhteistyösuhteita päättäjiin ja virkamiehiin? Kannustaako se lippukunnan nuoria olemaan mukana ja osallistumaan, tuomaan nuorten ääntä esiin? Toivottavasti juuri teidän lippukuntanne vastaa olevansa mukana, tarttumassa toimeen.

 

Sanna Saarimaa, yhteiskuntasuhteista vastaava piirihallituksen jäsen

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 1-2/2021

 

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen. 

  1. Piirihallituksen kokouksen 19.1.2021 asioita:

Piirihallitus aloitti uudella kokoonpanolla uuden 2-vuotiskauden. 

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kevätkokoukseen liittyviä asioita, ja hallitus päättikin kutsua kevätkokouksen koolle 27.3.2021 Seinäjoelle. Piirihallitus mietti koronan vaikutuksia piirin isojen tapahtumien järjestämiseen. 

Piiriin on pestattu kahdeksan uutta luottamushenkilöä, nyt piirin luottamustehtävissä toimii yhteensä 165 pestiläistä 

 

  1. Piirihallituksen kokouksen 5.-7.1.2021 asioita: 

Piirihallitus päätti yksimielisesti sähköpostikokouksessaan siirtää talvileiri Hileen keväälle 2022. 

 

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 11-16/2020

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen. 

 16. piirihallituksen kokouksen 12.12.2020 asioita:

Piirihallitus kävi läpi järjestön strategian mittarit 2021–2016Suomen Partiolaisten hallitus esitti ne 28.11.2020 partioneuvostolle, jolloin mittarit hyväksyttiin partioneuvostossa (Partion strategian mittarit 2021-2026) Samoin saimme tilannekatsauksen partiojärjestön henkilöstöuudistuksen ajankohtaisista asioista, jota voi seurata partion nettisivuilta (Henkilöstöuudistus). Projekteista vastaava Emmi Turpeinen kertoi, että haku Hile 2021 –talvileirin ja SM-kisojen 2022 pesteihin on avoinna parhaillaan piirin nettisivuilla (pestihaku). Piirihallitus aloitti vuosikertomuksen koostamisen vuodelta 2020. Samalla piirihallitus teki toiminnanarviointia omasta toiminnastaan kuluneelta kaudelta. 

 15. piirihallituksen kokouksen 16.11.2020 asioita:

Piirihallitus sai 31.10.2020 pidettyjen laajennettujen valiokuntien kuulumiset tiedokseen (Laajennetut valiokunnat) sekä järjestön 14.-15.11. 2020 pidetyn jäsenkokouksen kuulumiset (Jäsenkokoukset)Piirihallitus on avannut kanavan, jolla voi ehdottaa Toimiva Partiojohtaja 2021 ehdokasta piirihallitukselle vuoden loppuun asti (Toimiva Partiojohtaja 2021 kriteerit ja hakulomake). Piirihallitus päätti kiittää lippukuntia vapaaehtoisten päivänä 4.12.2020. Päätettiin tilata muutamien piirien kanssa yhdessä pestipelikortteja koulutuksen ja lippukuntatuen käyttöön. 

14. piirihallituksen kokouksen10.2020 asioita:

Kuulimme partion Exit-kyselyn online-tuloksista (Exit-tulokset) ja saimme Hybridi-Tuulevien palautetta piirin luottamushenkilöiltä. Muistutettiin toiminnanaloja vuosiselosteen lisäkysymyksien keräämisestä sekä kuulimme laajennettuihin valiokuntiin tulevia aiheita. Päätimme kartoittaa Toimiva Partiojohtajehdokkaita vuodelle 2021Valittiin  Timo Tuovinen ja Arttu Tanner kaudelle 2021–2023 Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiön hallitukseen. Päätimme piirin koulutustuesta vuonna 2021 lippukunnille jotka eivät saa tukea muulta partioyhteisöltä. 

13. piirihallituksen kokouksen10.2020 asioita:

Piirihallitus hyväksyi partiojohtajavaltakirjoja sekä hyväksyi piirin julkilausuman syyskokoukselle. Samoin hyväksyttiin SMkevätkisat 2022:n ohjausryhmän kokoonpano. 

12. piirihallituksen kokouksen9.2020 asioita:

Piirihallitus sai tilannekatsausta Syys-Tuulevien järjestelyistä ja henkilöstöuudistuksesta. Syyskokouksen valmistelun yhteydessä ilolla todettiin ehdokkaiden löytymisestä vaaleihin – lisää ehdokkaita saa tulla edelleen. Toimiva Partiojohtaja 2021 ehdokkaita tullaan kyselemään lippukunnilta ja luottiksilta. Hehkujen palaute merkittiin tiedoksi. Talvileiri Hile 2021:n kuulumisia välitetään Kuura-leiripostin välityksellä lippukuntiin. SMkevätkisat 2022:n ohjausryhmän kokoonpano alkaa hahmottua ja se päätetään seuraavassa kokouksessa sekä projektin johtajaparin pesti avataan syyskokouksessa. Ansiomerkkiryhmältä saatiin tiedoksi Suomen Partiolaisten uusi aatemerkki, jota voi anoa sellaiselle, joka ei saa aivan hopeaeläinmerkkiä. Lisäksi ryhmä aloittaa kehitystyön piirin ansiomerkkimyöntöperusteiden päivittämiseksi. 

11. piirihallituksen kokouksen9.2020 asioita:

Piirihallitus sai tiedoksi, että partion sisäänotto ei ole ollut niin isoa kuin edellisvuonna sekä kasvusuunnitelman esittelyn. Piirin sääntömuutos on hyväksytty PRH:ssa (PP säännöt).  Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Saatiin tiedoksi vaalitoimikunnan väliraportti. Talvileiri Hile 2021 on esillä syksyn aluetapaamisissa. SM-kevätkisa 2022 ohjausryhmän valinta on seuraava askel. 

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 19.1. ja 29.–31.1. piirihallituksen tammiseminaarissa. 

Pihaus

Pihaus: Tästä syystä meidän pitää kasvaa

Kesä on kääntynyt syksyyn ja partiokausi on starttaamassa. Syksylle onkin luvassa monenlaista toimintaa, jos vain koronatilanne sallii toiminnan järjestämisen. 

Syksy on lippukunnille aktiivisen jäsenhankinnan aikaa. Pohjanmaan Partiolaiset ovatkin kunnostautuneet viime vuosina erinomaisella uusien partiolaisten sisäänotolla ja jäsenmäärän kasvulla. Elokuussa julkaistun jäsentilaston mukaan Pohjanmaan jäsenmäärä oli kasvanut 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on erinomainen tulos.  

Miksi meidän pitää kasvaa ja miksi pitää ottaa uusia jäseniä? Jos lippukunta ei ota säännöllisesti uusia jäseniä, lippukunnan jäsenmäärä lähtee väistämättä laskusuuntaan ja lippukunnan toiminta ei uusiudu ja pysy elävänä. Uusia jäseniä tarvitaan eri ikäkausiin, mutta muistetaan rekrytä myös aikuisia, jotta saadaan uusia johtajia jakamaan vastuuta lippukunnassa.

Oma lippukuntani on yksi piirin kasvulippukunnista. Kuulemme usein kysymyksiä siitä, että miten on mahdollista, että voimme ottaa sisään vaikka 50 uutta jäsentä. Meille siinä ei ole mitään erityistä. Useita vuosia olemme antaneet ohjeeksi ilmoittautua partioon rajoittamatta määrää. Ryhmien järjestäminen ja johtajien löytyminen ei ole aina ollut helppoa, mutta en muista vielä tilannetta, että jollekin olisi pitänyt sanoa, että sinä et mahdu mukaan toimintaan. Lasten vanhemmista olemme saaneet vuosittain uusia johtajia, kun vanhemmat ovat halunneet olla mukana mahdollistamassa oman lapsen ja myös kaikkien lasten partiotoimintaa. 

Aika moni lippukunta ilmoittaa näin syksyllä: Hei! Meillä on tilaa x – määrälle sudenpentuja. Entä jos tänä syksynä uskaltautuisitte ilmoittamaan  Hei! Tervetuloa partioon. Otamme mielellämme mukaan myös uusia aikuisia mahdollistamaan toimintaa? Uuden aikuisen mukaan ottaminen vaatii lippukunnan toimijoilta kykyä opastaa, kouluttaa, ohjata ja mentoroida. Tärkeintä on kulkea rinnalla ja auttaa alkuun sekä ohjata uudet johtajat kouluttautumaan piirin kursseille, joista saa hyvät eväät partiotaipaleelle.  

Piirihallitus lupasi noin 1,5 vuotta sitten, että Hehkujen yhteydessä järjestetään Tervetuloa partioon –kurssi. Näin tehtiin viime vuonna ja osallistujia oli ehkä yhden käden sormien verran. Tänä vuonna Tervetuloa partioon –kurssi toteutui kolmella paikkakunnalla ja mukana on jokaisella kerralla useita uusia aikuista johtajia eli yhteensä toistakymmentä uutta aikuista piirin alueella 

Tsemppiä kaikille lippukunnille ja johtajille syksyn aloitukseen! Yritetään mahdollistaa, että jokainen partioon haluava lapsi ja aikuinen löytäisi paikkansa piirin lippukunnista. 

 

Saija Kivelä, Pohjanmaan Partiolaisten piirinjohtaja

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksesta 10: jäsenmäärän kasvu ilahdutti, hallituksen jäsenet eroavat pestistään, valmisteltiin jäsenkokousedustajien vaaleja ja päätettiin seuraavista Myötäpäivistä

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Piirihallituksen etäkokouksen 17.8.2020 asioita:  

Piirihallitus sai ilolla todeta partiopiirin jäsenmäärän kasvaneen 3,7% edelliseen vuoteen verrattuna. Lippukunnat ovat osallistuneet ja tulevat osallistumaan mainiosti syksyn aikuisrekrykampanjaan omalla panoksellaan. Yhteiseen partion aloitukseen Partiopuuskaan on lähdetty myös hyvin mukaan. Edellisten lisäksi koululaisten partioseikkailu on kiinnostanut myös iltapäiväkerhojen ja 1-2 -luokkalaisten opettajia, koska mukaan on ilmoitettu yli 9000 lasta. 

Piirihallitus päätti, että kaikki piirihallituksen jäsenet eroavat tehtävästään ennen vuoden vaihdetta kevätkokouksen hyväksymän sääntömuutoksen vuoksi. Jatkossa piirihallituksen kaikki jäsenet valitaan kerralla nykyisen syklin sijasta. Piirihallituksen kaikkien jäsenten pestit ovat haettavissa ennen syyskokousta ja niihin valitaan pestiläiset syyskokouksessa Oulussa. 

Järjestön ylin päättävä jäsenkokous  tullaan pitämään marraskuun puolivälissä Espoossa. Hallituksessa valmisteltiin sinne valittavien kokousedustajien ja partioneuvosehdokkaiden valintoja ja vaaleja. Kiinnostuneet ehdokkaat voivat ilmoittautua vaalitoimikunnan puheenjohtaja Taneli Saloselle (etunimi.sukunimi@partio.fi) ennen syyskokousta.  

Keskitetty piirirekry avataan syyskokouksessa lokakuun alussa. Piirin ryhmät ja jaostot voivat avata tarvitsemiaan pestejä Kuksan kautta. Avoimista pesteistä kiinnostuneet voivat hakea pesteihin piirin nettisivujen kautta. 

Piirin tapahtumien järjestämisvuorolistaa päivitettiin siten, että seuraavat Myötäpäivät päätettiin järjestää vuonna 2023 Oulussa. 

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 8.9.2020. 

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 5-9: Kevätkokouksen valmistelua poikkeusoloissa, tapahtumien perumista, toiveikkaana tulevan syksyn sekä talvileiri 2021 suunnittelua

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Poikkeusolojen kiireistä johtuen tiedoitteet ovat jääneet julkaisematta, mutta nyt asia korjataan ja tässä useamman kokouksen koosteet keväältä 2020.

5. piirihallituksen etäkokouksen 14.4.2020 asioita:
Kasvun huomioimista korostettiin toiminnansuunnittelussa. Piirihallituksen työryhmä laatii julkilausuman kevätkokoukseen aiheena “Koulutuksen merkitys johtamistaitojen harjaannuttamisessa”. Tuulevia valmisteltiin, vaalitoimikunnan ehdokkaita kartoitettiin, muistutettiin piirirekryn olevan parhaillaan menossa, piirin organisaatiokaaviota päivitettiin, partioneuvoston asioita käytiin lävitse muun muassa strategian valmisteluun ja peruskirjan tilanteeseen liittyen.

 

5,5. piirihallituksen sähköpostikokouksen 26.-27.3.2020 asioita:
Piirihallitus kokoontui pikaisesti sähköpostikokoukseen ja päätti Myötäpäivät 2020 -järjestelytoimikunnan esityksestä perua kesäkuulle suunnitellun Myötäpäivät 2020 -tapahtuman Oulusta koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi.

 

6. piirihallituksen etäkokouksen 4.5.2020 asioita:
Piirihallitus päätti uuden ajankohdan Syys-Tuuleville päällekkäisyyksien takia. Luottamushenkilöiden tapaaminen pidetään 16.-18.10.2020 pohjoisosassa piiriä. Päätettiin järjestää Sykähdys-lippukuntapäivät joka toinen vuosi maaliskuulla, kiertäen piirin eri osissa. Seuraava on vuonna 2022 ja johtajan rekrytointi aloitetaan keväällä 2021. Piirihallitus päätti ehdollisena uuden kevätkokouksen päivän 6.6.2020, mikäli valtioneuvosto sallii kokoontumiset poikkeusaikana. Piirihallitus sai tiedoksi lippukunnanjohtajistolle tarkoitettujen Hehkujen päivät, jotka pidetään 24.8. Kokkolassa, 25.8. Vaasassa ja 26.8. Oulussa.

Samaan syssyyn päätettiin myös syyskokouksen järjestämisestä 3.10.2020 Oulussa. Kokouksen yhteyteen järjestetään myös ryhmänohjaajakouluttajien koulutus (2.-3.10.), Ko-Gi-ohjaaja– ja joulukampanjapäällikkökoulutukset, johtokolmikoiden tapaaminen sekä Kuksa-tukikohta.

Piirihallitus hyväksyi Hile 2021 -talvileirin tavoitteet, talousarvion ja projektisuunnitelman. Saimme kuulla, että piirin yhteiskuntasuhderyhmä alkaa työstämään piirin vihreitä tavoitteita. Piirihallitus työskenteli kasvuun liittyvien asioiden parissa Juulia Tavastin johdolla. Todettiin kasvusta, että se on jokaisen partiolaisen asia.

 

7. piirihallituksen sähköpostikokouksen 6.-8.5.2020 asioita:
Aiheena oli kevätkokouksen järjestämiseen poikkeusaikana liittyvät järjestelyt.
Piirin säännöissä sanotaan:
”Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa oman lippukuntansa lisäksi korkeintaan yhtä partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.”

Poikkeuslain pykälässä sanotaan:
”Yhdistyslain 25§:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies (edustaja) voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä.”

Piirihallitus päätti, että poikkeuslain nojalla yksi henkilö voi kevätkokouksessa käyttää enemmän kuin kolme ääntä ja voi edustaa useampaa lippukuntaa kuin säännöissä määrätään.

 

8. piirihallituksen sähköpostikokouksen 10.-13.1.2020 asioita:
Piirihallitus hyväksyi pohjoisten piirien talvileiri 2021 johtajapariksi Valtteri Vakimon (Ahjopartio) ja Juho Kivelän (Samposet) leirin ohjausryhmän esityksestä. (Kokous pidettiin tammikuussa, mutta pöytäkirjaan tuli sen kirjoittamisen ajankohdan vuoksi suurempi järjestysnumero.)

 

9. piirihallituksen etäkokouksen 2.6.2020 asioita:
Piirihallitus keskusteli kevätkokouksen turvallisesta järjestämisestä. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden odoteltiin ilmoittautuvan eri puolilta piiriä piirihallituksen jäsenille, jotta kokouksessa kokoonpanon päättäminen sujuisi jouhevasti. Täydennettiin myös vaalitoimikunnan tehtävälistaan Suomen Partiolaisten (SP) jäsenkokouksen piirin edustajien etsiminen marraskuulle.

Päätettiin, että enemmän kuin viisi ääntä omaava lippukunta saa käyttää kaksi edustajaa kevätkokouksessa. Myös ensimmäinen tuulahdus seuraavista pohjalaisista suomenmestaruuskisoista saatiin hyväksyttäessä kevätkisan 2022 toimeksianto!

Piirihallitus otti ilolla vastaan uutisen, jossa kerrottiin SP:n hyväksymistä piirin uusista koulutusohjaajista Sini Liukkosesta (Kokko-Pojat) ja Toni Sallisesta (Pateniemen Polunpolkijat).

Kokouksessa hyväksyttiin pohjoisten piirien Lapin, Järvi-Suomen ja Pohjanmaan Partiolaisten yhteinen koulutussopimus, jossa sovitaan yhteisten kurssien järjestysvuoroista ja -käytännöistä. Koulutusryhmä valtuutettiin työstämään kurssiosallistumismaksuista maksuvapautusesitystä lippukunnille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kouluttamiseen.

Piirin yhteiskuntasuhderyhmä valittiin laatimaan kirjelmä seurakuntien luottamushenkilöille muun muassa partiotoiminnasta ja peruskirjauudistuksen tilanteesta. Piirin toiminnanalat järjestävät yhdessä Hehkut eli lippukunnanjohtajiston tapaamiset elokuussa, jonka yhteydessä pidetään myös Tervetuloa partioon -kurssit uusille partioaikuisille.

Syys-Tuulevat eli luottamushenkilöiden tapaaminen päätettiin järjestää Siikajoen Törmälän Tilalla (16.-18.10.2020). Keskitetty piirirekry on parhaillaan menossa ja päättyy kesäkuun lopussa. Pesteihin voi hakea pestihakusivun kautta.

Kysymyksiin kokouskertomuksissa mainituista asioista antavat mielellään piirinjohtajat Saija Kivelä sekä Pekka Väkiparta (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 17.8.2020.

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 3 & 4: Projektikoordinaattorin pestiä jatkettiin sekä koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet askarruttivat

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Vuoden 3. piirihallituksen etäkokouksessa 9.3.2020 pohdittiin seuraavia asioita:

Piirihallitus päätti jatkaa projektikoordinaattori Tiia Tuhkasaaren työsuhdetta Myötäpäivät 2020 tapahtuman lisäksi talvileiri 2021 projektin ajalle. Todettiin ilolla Oulun Myötäpäivien ilmoittautumismäärä, joka ylsi yli 1800 ilmoittautuneeseen.

Piirihallitus valmisteli tulevaa kevätkokousta, siksi vaalitoimikuntaan halutaan etsiä ehdokkaita ennen kokousta julkisen pestihaun avulla. Lippukuntapäivät Sykähdys pohditutti ja piirihallitus antoi järjestäjätyöryhmälle tehtävän miettiä tapahtuman jatkoa. Marras-Tuulevista todettiin, että ne järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Pikku-Syötteellä Pudasjärvellä.

 

Vuoden 4. piirihallituksen etäkokouksessa 24.3.2020 keskusteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyistä toimista keskusteltiin pitkään piirihallituksessa. Esimerkiksi lippukuntapäivä Sykähdyksen jatkoa pohdittiin ja päätettiin tehdä pieni kysely kohderyhmälle tapahtuman ajankohdasta. Kevätkokouksen uudesta ajankohdasta ei päätetty. Siitä viestitään mahdollisimman pian tilanteen selvittyä. Tapahtumien tiedot löytyvät piirin tapahtumakalenterista, jossa on aina päivitetyin tieto niistä.

Touko-Tuulevat päätettiin pitää yksi päiväisenä etätapahtumana lauantaina 23.5.2020 Teamsin välityksellä. Aamupäivällä on yhteinen osuus ja iltapäivällä ovat ryhmien omat Teams-kokoukset (kutsussa lähetetään linkit). Ryhmät voivat halutessaan jatkaa omaa kokoustaan sunnuntaina.

Keskitetty piirirekry päätettiin aloittaa 1.4.2020. Siihen asti toiminnanaloilla on mahdollisuus lisätä omia pestihakuilmoituksiaan piirin pestihakusivulle Kuksan avulla. Pestihaku on avoinna 17.5. asti.

Piirihallitus käsitteli kurssien täyttämisen ja perumisen ohjeiden päivitetyn version, jonka koulutus ja ohjelma esittivät piirihallitukselle. Ohjeistus hyväksyttiin ja ne ovat nähtävissä nyt piirin nettisivulla.

Piirihallitus kuuli tilannekatsauksen seuraavasta talvileiristä, joka pidetään pääsiäisenä 1.-5.4.2021 Taivalkosken Maijanlammella kolmen pohjoisimman partiopiirin yhteisenä. Leirin nimi on julkaistu juuri ja se on Hile 2021.

Saimme myös tietoa tulevista kirkkopäivistä, jotka pidetään 21.-23.5.2021 Oulussa.

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran tiistaina 14.4.2020.

Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 1&2: Partioon liittyneiden määrä kasvussa, tuleva talvijamboree kaipaa nimeä

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti loppuvuodesta 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Vuoden 1. ja 2. piirihallituksen kokouksissa 17.1. ja 10.2. keskusteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

Helmikuun kokouksessa piirihallituksen kasvusta vastaava jäsen Juulia esitteli vakuuttavia pohjalaisia partiolukemia: vuoden 2019 aikana uusia pohjalaisia partiolaisia liittyi mukaan yhteensä 1 526 (2018: 1 354, 2017: 1 469). Partiosta eronneiden määrä oli piirissämme 1 143 ja pieneni toista vuotta putkeen. Hurraa!

Partiorekisteriin kirjattujen jäsenten kokonaismäärän osalta odotamme tilastoviisaiden suosituksesta heinäkuun lukemia, mutta tilanne näyttää varsin positiiviselta. Kiitos runsaasta liittyneiden määrästä kuuluu lippukunnille – teette upeaa työtä, myös lukujen valossa!

Pohjanmaan, Lapin ja Järvi-Suomen partiopiirien yhteinen talvileiriponnistus pääsiäisenä 2021 etenee! Leirinjohtajiksi on valittu tehokaksikko Juho Kivelä & Valtteri Vakimo Pohjanmaan Partiolaisista. Puolen Suomen talvijamboreen leiritoimikuntaa rekrytoidaan parhaillaan, ja liuta johtajapestejä on avoinna Partion  Pestihaku-sivustolla.

Hyvästä ja lumisesta leiripöhinästä innostunut piirihallitus suositteleekin jokaista ottamaan Instagramissa seurantaan Puolen Suomen talvijamboree -tilin sekä ehdottamaan leirille nimeä ja tekijöitä.

Piirihallitus hyväksyi tammikuun kokouksessaan Viking 2019 -vaelluksen loppuraportin. Pohjanmaan Partiolaisten kansainvälisyysjaoston toteuttama Norjan-matka oli aikalaiskertomusten sekä loppuraportin perusteella onnistunut.

Uusilla tekijöillä vahvistunut, alkuvuoden kokouksissaan kevätkokouksen teknisiin seikkoihin paneutunut piirihallitus palaa asiaan kiihtyvällä tahdilla kohti Kälviällä 21.-22.3. järjestettäviä Sykähdys-lippukuntapäiviä sekä 22.3. järjestettävää kevätkokousta (jonka viimeinen ilmoittautumispäivä on 10.3.!)

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 9.3.

Piirihallitukselta

Hallituksen kokouksesta 15: Ahkeria adventtikalenterien myyjiä, kasvupöhinää ja kiitoksia 

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti loppuvuodesta 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Vuoden 15. piirihallituksen kokouksessa 14.12. keskusteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

Pohjanmaan Partiolaisten piirihallitus kokoontui kalenterivuoden viimeiseen kokoukseensa Seinäjoelle. Vakiokokoonpanon lisäksi mukana olivat myös ensi vuoden alussa piirihallituspestinsä aloittavat Hilla Mettovaara (ohjelma ja partiokasvatus), Elina Saloranta (koulutus) ja Taneli Salonen (yhteiskuntasuhteet)
Piirihallitus kilpaili keskenään adventtikalenterien myynnissä, ja kokonaistulokseksi saatiin 65 myytyä adventtikalenteria. Ahkerin myyjä piirihallituksen jäsenistä oli Harri Kastell,  saldonaan 18 myytyä kalenteria. Harrille annettiin kilpailun voitosta palkinnoksi partiolaisten ensiapupakkaus.
Kokousasioissa kasvusta vastaava piirihallituksen jäsen Juulia Tavasti teki selkoa muun muassa Suomen Partiolaisten vuoden 2020 kasvutoimenpiteistä. Niitä tulevat olemaan muun muassa kolmella PP:n alueen paikkakunnalla vieraileva TubeTour sekä eskari- ja aikuisrekrykamppis.
Kokouksessa kiitettiin nyt piirihallituspestinsä päättäviä Antti Karppia (koulutus), Kaisa Uusimäkeä (yhteiskuntasuhteet) ja Ville-Valtteri Veikkolaista (ohjelma ja partiokasvatus). Heistä Kaisa on toiminut piirihallituksessa pisimpään, viiden vuoden ajan. Pitkään ovat myös Antti ja Ville-Valtteri olleet piirihallituksessa, molemmat neljä vuotta. Piirinjohtaja Saija jakoi heille kiitokseksi kompassit antamaan suuntaa uusiin partiopesteihin!
Piirihallituksen puolesta, piirin varajohtaja Pekka
Piirihallitukselta

Hallituksen kokouksista 13&14: Uusi projektikoordinaattori ja paljon avoimia partiopaikkoja

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti loppuvuodesta 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Vuoden 13. ja 14. piirihallituksen kokouksissa 28.10. ja 19.11. keskusteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavista asioista:

Piirihallitus avasi marraskuun kokouksessaan Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen ehdokasasettelun. Pohjanmaan Partiolaiset myöntää kerran vuodessa kahdelle alle 30-vuotiaalle partiojohtajalle, naiselle ja miehelle, Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen. Palkittavat partiojohtajat ovat aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet partiotoimintaa. Ehdokkaita voi ilmoittaa sähköisesti 23.12.2019 saakka. Toimiva partiojohtaja -lomakkeen löydät täältä.
Puolen Suomen talvijamboree kaipaa johtajaa! Jos pääsiäinen 2021 kolmen piirin yhteisen talvileirin rattikelkan takana kiinnostaa, paikka on sinulle. Haku pestiin päättyy 30.11., soveltuu myös johtajaparille! Pestihakusivun löydät täältä.
Piirihallitus päätti lokakuun kokouksessaan palkata piirin suurtapahtuma Myötäpäiville sekä piirin lippukuntatukeen vuoden 2020 alusta kesäkuun 2020 loppuun asti täysipäiväisen projektikoordinaattorin. Paikkaan tuli useita hakemuksia, ja marraskuun kokouksessaan piirihallitus valitsi määräaikaiseksi projektikoordinaattoriksi Tiia Tuhkasaaren. Monille pohjalaisille partiolaisille tuttu Tiia on ammatilliselta taustaltaan viestinnän ja matkailun ammattilainen, partion puolesta taas rautainen Kuksa-järjestelmän käyttäjä!

 

Lokakuun kokouksessaan piirihallitus päätti ehdottaa Pohjanmaan Partiolaisten seuraavalle kevätkokoukselle sääntömuutosta. Sääntömuutoksessa yhdistyksen tilintarkastajat valittaisiin niin, että jatkossa yksittäisten henkilöiden sijaan piirin tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö.

Marraskuun kokouksessaan piirihallitus hyväksyi talvi-sm-kilpailu Eksymän loppuraportin. Kaksikielinen Eksymä kisattiin maaliskuun alussa talvisessa Kokkolassa. Kilpailuun osallistui yhteensä 46 vartiota, ja osallistujapalautteiden perusteella jäinen talvikilpailu oli onnistunut.

Ps. Piirin lippukuntapäivät eli Sykähdys tulee taas! 20. – 22.3.2020 sykitään Kälviän kansanopistolla. Seuraa piirin tapahtumakalenteria ja ole valmiina ilmoittautumisen alkaessa.
Pps. Ensi kesän suurtapahtuma Myötäpäivien ilmoittautuminen on auki! 12.-14.6.2020 Oulu täyttyy partiolaisista, ja myös piirihallitus toivottaa tapahtumaan tervetulleeksi jokaisen. Lisätietoa ja ilmoittautuminen löytyvät Myötäpäivien sivuilta.
Seuraavan kerran piirihallitus kokoustaa 14.12. Seinäjoella, missä mukana ovat myös ensi vuoden alussa hallituksessa aloittavat Hilla, Elina ja Taneli!
Pihaus

Pihaus: Mitä ihmettä ja kummaa ovat projektitaidot?

Näin opiskelijana olen antanut itseni ymmärtää, että tulevassa työelämässä projektinhallintataidot ovat tärkeitä, ja taitavatpa ne usean työpaikkailmoituksen edellytyksien listaa koristaa. Milloinkahan näitä projektitaitoja olisi sitten näiden viiden opiskeluvuoden aikana ollut tarkoitus oppia? Niin ja mitähän ihmettä ja kummaa nuo mystiset taidot edes ovat?

Projektitaitoja pohtiessani otin toki neuvokkaana partiolaisena erään suositun hakukoneen eteeni auki ja tein pientä tutkimusta. Lukiessani erilaisia näkemyksiä siitä mitä projektitaidot ovat, totesin yhä uudelleen ja uudelleen, että tuon minä osaan ja tuonkin minä hallitsen.

Emmi Turpeinen
Emmi Turpeinen

Mutta en minä nyt näitä koulussa ole oppinut, vaan partiossa. Kaiken lisäksi nuo taidot olen oppinut ihan huomaamattani (tässä lieneekin kenties partion suurin oivallus: opitaan ihan vahingossa!). Vaikka olenkin useammassa projektiliemessä partiossakin keitetty, niin näitä taitoja on tullut kerrytettyä ensimmäisen kerran partiotaipaleellani omassa lippukunnassa.

Suurta epätieteellistä projektitaitotutkimusta tehdessäni seuraavat taidot ja ominaisuudet nousivat kenties useimmiten esille. Nyt osoitankin esimerkkien voimin, miten koen niitä lippukunnassa oppineeni.

Aikatauluttaminen

Kuulostaako tutulta: Milloin pidetään KITT, lippukunnan syyskokous, kevätretki sudenpennuille ja entäs se seikkailijoiden yöretki? Mikä ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin, entäpä miten saamme mahdutettua kolme ryhmää kokoontumaan tiistaisin? Entäpä sitten oman ryhmän toimintasuunnitelma. Ehdimmekö harjoitella suunnistusta jo syksyllä, vai pitääkö odottaa kevään valoisimpiin iltoihin? Ilman yhteistä aikatauluttamista ja suunnittelua sekä kalentereiden synkronointia ei monenkaan lippukunnan arki rullaisi.

Tavoitteiden asettaminen

Ah, erittäin ajankohtaiset adventtikalenterit! Oletteko teidän lippukunnassa miettineet kuinka monta adventtikalenteria lippukunnan täytyy myydä, jotta saadaan kasaan tarvittava summa uuden puolijoukkueteltan ostoon? Montako kalenteria se tekee per nenä? Erinomaisia ajatuksia tästä meidän tärkeimmästä varainhankintatuotteesta voitte muuten lukea piirinjohtajamme Saijan huhtikuisesta julkaisusta!

Johtaminen

Partiossa ehkä yksi hienoimmista asioista on se, että meistä jokainen johtaa joskus muita, joskus itseään ja on joskus itse johdettavana. En tiedä onko olemassa absoluuttisen oikeaa tapaa johtaa ja olla johtaja, mutta minun mielestäni meidän mallimme on näkemistäni malleista paras, koska se antaa mahdollisuuden myös johtajalle kasvaa ja kehittyä, oli pesti sitten ohjelmajohtaja, tarpojaluotsi tai samoajavartion vertaisjohtaja.

Ristiriitojen käsittely

Tämä on varmasti meille kaikille tuttua, sillä isompien tai suurempien erimielisyyksien selvittelyltä on tuskin koskaan kukaan välttynyt. Ryhmässä ja yhdessä toimimista harjoitellaan toki jo sudenpennuista lähtien. Partiossa rikkautta on erilaisuus, emmekä aina kaikki ole samaa mieltä. Olisipa se toki kovin tylsääkin, koska silloin emme varmasti kokeilisi mitään uuttakaan! Vaatii taitoa ratkaista erimielisyyksiä niin, että jokainen osapuoli kokee tulleensa kuulluksi, oli sitten kyse syksyn aikana suoritettavan taitomerkin vallinnasta, lippukunnalle ostettavien kattiloiden tilavuudesta tai kesäleirin ajankohdasta.

Reflektointi (palaute)

Jokaisen meistä on aina on hyvä kysyä: ”Miten meni noin niin kuin omasta mielestä?”, olipa sitten kyseessä laumailta taikka varainkeruuksi järjestetyt myyjäiset. Ainakin itse olen huomannut, että tekevälle sattuu (ja usein), mutta ne ovat juurikin olleet parhaita hetkiä pohtia omia valintoja, jotka sattumukseen johtivat. Miksi alun perin teinkään tämän näin? Mitä olisinkaan voinut tehdä toisin? Ehkäpä ensi kerralla retkeä järjestäessä muistan ottaa sellaisenkin seikan huomioon, että kermavaahdon vatkaaminen helpottuu huomattavasti kun mukaan pakataan vispilä…

Lopuksi toivon, että meistä jokainen pysähtyisi hetkeksi pohtimaan, kuinka oikeasti osaavia ja taitavia me partiolaiset olemme. Näillä eväillä ainakin itse osaan opintojen valmistumisen, tuon tulevaisuudessa häämöttävän kauhun hetken jälkeen sanoittaa taas omassa rakkaassa harrastuksessa oppimiani taitoja paremmin.

Emmi Turpeinen, projekteista vastaava piirihallituksen jäsen