Johtamiskoulutukset

Partiossa jokainen vapaaehtoinen saa tukea partiopolulleen johtamiskoulutuksista!

Partion johtamiskoulutukset

Partion koulutuspolku jakaantuu kolmeen tasoon. Koulutuspolku kasvattaa partiolaista nousujohteisesti johtajuuteen ja partioaatteeseen.

Lippukunnan ja piirin pesteissä oleville luottamushenkilöille on luotu koulutussuunnitelmat, joita voi seurata oman aikataulun puitteissa.

Lippukunnan pestilähtöinen koulutussuunnittelu (PDF)

Piirin pestilähtöinen koulutussuunnittelu (PDF)

Vuonna 2021 Pohjanmaan Partiolaiset lanseerasivat koulutussetelin tukemaan lippukuntien johtajakoulutuksia. Seteliä voi käyttää alla mainittujen Pohjanmaan Partiolaisten (tai yhteistyöpiirin) koulutusryhmän järjestämien johtajakoulutuksien osallistumismaksuihin.

Koulutussetelin arvo on 45€ ja sen voi saada lippukunta, joka ei saa tukea koulutuksiin joltakin partioyhteisöltä (esim. säätiö tai kilta). Lippukunta voi saada setelin vuoden 2021 aikana kerran ja se anotaan piirin toiminnanjohtaja Marko Miesmaalta (etunimi.sukunimi@partio.fi) sähköpostitse. Sähköpostissa tulee mainita lippukunta, kenen henkilön koulutusta tuetaan ja mihin koulutukseen on osallistumassa. Koulutusseteli myönnetään lippukunnalle kokonaan suoritetun koulutuksen jälkeen.

Koulutusseteli käy seuraaviin koulutuksiin:

  • akela-sampo-koulutus
  • partiojohtajaperuskoulutus
  • ROK-kouluttajakoulutus
  • luotsikoulutus
  • lippukunnanjohtajakoulutus
  • ohjelmajohtajakoulutus
  • pestijohtajakoulutus
  • partiokouluttajakoulutus

Lisätietoa piirin koulutuksista

Katso myös