Partiomentorointi

Pohjanmaan Partiolaisten lippukuntien ja piirin vapaaehtoiset voivat hakea mukaan partiomentorointiin!

Mentorointitoiminnan tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana. Mentoriparin työskentely on pääasiassa keskustelua, jota ohjaa aktorin kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet. Toisin sanoen aktorin mentoroinnille asettamat tavoitteet luovat rungon ja suunnan koko mentoroinnille.

Mentoroinnilla on yhdessä sovittu kesto (suositus noin 6 kk – 1 vuosi).

Hae aktoriksi

Hae mentoriksi

Kuva: Susanna Mikander