Vapaaehtoistuki ja turvallisuus

Tältä sivulta löydät linkit lippukunnan vapaaehtoisten tueksi ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi!

Aikuisena partion aloittavalle

Pestit 

Turvallisuus partiossa

Lippukunnan isommista leireistä ja vaelluksista on hyvä tehdä ilmoitus piiritoimistoon:

Osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen partiossa


Vapaaehtoistuen toiminnanala piirissä

Vapaaehtoistuen toiminnanala muodostuu vapaaehtoistuen ryhmästä sekä kolmesta jaostosta (aikuis-, mentorointi- ja turvallisuusjaosto).

Toiminnanala vastaa vapaaehtoistyössä toimivien henkilöiden tukemisesta piirissä ja lippukunnissa. Tukee omalta osaltaan pestijärjestelmän käyttöä lippukunnissa, järjestää koulutustapahtumia ja kehittää vapaaehtoistuen muotoja.

Osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen partiossa 

  • viestii osaamisen näkyväksi tekemisestä ja hyödyntämismahdollisuuksista

Pestijärjestelmän kehittäminen ja aikuistoiminta partiossa 

  • kehittää pestijärjestelmän käyttöä lippukunnissa, jolla tuetaan vapaaehtoisten pestausta
  • käyttää aktiivisesti yhteisiä malleja pestien rekrytoinnissa, -tukemisessa ja -arvioinnissa  
  • tukee lippukunnan pestijohtajaa ja muita johtajia pestauksessa, jotta heillä on mahdollisuus onnistua tehtävissään 
  • tarjoaa tukea ja koulutusta lippukunnille Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämisessä 

Johtamiskäsityksen kehittäminen 

  • viestii ja tekee molempien maailmanjärjestöjen johtamiskäsityksiä tunnetuksi lippukunnissa  

Aikuisjaosto tukee kaikkia piirin alueella toimivia 22 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Jaosto auttaa lippukuntia huolehtimaan heidän uusista aikuisistaan. Jaosto suunnittelee ja toteuttaa lippukunnille työkaluja aikuisten rekrytointiin ja pesteissä tukemiseen. Jaosto tukee lippukuntia aikuisryhmien perustamisessa sekä aikuisluotseja pesteissään.

Jaostolla on oma puheenjohtaja, jonka lisäksi jaostoon kuuluu riittävä määrä muita jäseniä, joiden tehtävä määritellään tarpeen mukaan.

Aikuisjaosto myös tukee piirin luottiksia pesteissään sekä suosittelee osallistumaan piirin järjestämiin johtamis- ja taitokoulutuksiin. 

  • Kehittää mentorointia piirin lippukunnissa, sekä pitää yllä piirin mentoripankkia.
  • Tukee lippukuntia mentoroinnin järjestämisessä.

Turvallisuusjaosto...

  • viestii lippukunnille turvallisuusasioista ja tukee niitä turvallisuusasioissa, sekä kouluttaa ja neuvoo turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
  • markkinoi Turvallisesti yhdessä -koulutusta ja viestii turvallisuusohjeiden päivityksestä lippukuntien johtajille.

Kuva: Anna Enbuske