Johtokolmikolle

Lippukuntaa johtaa johtokolmikko, jolloin vastuu jakaantuu yhden sijasta kolmelle.
Johtokolmikon muodostavat lippukunnan-, pesti- ja ohjelmajohtaja.

Lippukunnanjohtaja johtaa lippukuntaa yhdistyksenä ja vastaa, että hallinto pyörii, toiminnan rahoitus on kunnossa, hommille on tekijöitä, tekijöille on hommia, otetaan uusia jäseniä sekä viestintä toimii sisäisesti ja ulkoisesti​.

Pestijohtaja johtaa lippukunnassa ihmisiä ja vastaa, että johtajisto voi hyvin, kaikilla johtajilla on itselleen sopivan kokoinen pesti, siihen tarvittava perehdytys ja koulutus sekä tukee johtajiston siirtymistä myös seuraaviin pesteihin​.

 Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnassa partio-ohjelman toteutumista ja sitä että jokaiselle ikäkaudelle on tarjolla heidän partio-ohjelmansa mukaista toimintaa tarvittaessa järjestettynä yhdessä muiden lippukuntien kanssa.

Johtokolmikon vuosikalenteri

Piirin alueryhmä on luonut työkalun, jonka tarkoituksena on toimia kalenteripohjana ja helpottaa lippukunnan toimintaa vuoden aikana. Työkalu sisältää itse vuosikalenterin lisäksi ohjesivun, jolta löytyy ohjeita ja vinkkejä yleisen kalenterin käyttöön, mutta myös tärkeitä huomautuksia sellaisista lippukunnalle tärkeistä tapahtumista ja asioista, joita ei yleiseen kalenteriin voi sijoittaa​, esim. johtajahuolto.

Lataa johtokolmikon vuosikalenteri omalle koneellesi, jossa voit muokata sen vastaamaan lippukuntasi tarpeita.

Johtokolmikon vuosikalenteri (lataa Excel-tiedosto)

Johtajiston hyvinvointi

Kun ihmisen psykologiset perustarpeet on täytetty ja niiden ylläpitäminen kunnossa, voi ihminen hyvin ja on valmis olemaan sitoutunut ja motivoitunut yhteisön jäsen. Myös partiossa johtajien tulisi huolehtia johdettaviensa (ja omien) tarpeiden täyttymisestä.

Hyvinvointikorttien avulla voitte johtajiston kanssa keskustella esimerkiksi mitkä teot ovat omalle hyvinvoinnille tärkeimpiä sekä mitä hyvinvoinnin tukemisen keinoja lippukunnassanne tehdään jo ja mitä pitäisi kehittää?

Kuva: Sonja Meskanen