Ensiapukoulutukset

Ensiavun peruskurssi

Kurssilla käydään läpi hätäensiapu (eli vakavien henkeä uhkaavien tilanteiden ensiapu), sairaskohtaukset ja tavallisimmat partiovammat. Kurssin lopussa pienimuotoinen loppuharjoitus.

Kurssi antaa hyvät valmiudet selviytyä PJ-kurssin ensiaputestistä. Alaikäraja kurssille on 13-vuotta. Aiempaa ensiaputaitoa ei tarvita.

Ensiavun jatkokurssi

Kurssin aluksi testataan hätäensiaputaidot. Mikäli testi ei mene hyväksytysti heti läpi, palautteen saa heti ja uuden yrityksen.

Käymme läpi liikenneonnettomuus tilanteita sekä putoamisvammoja sekä muita vakavia vammoja. Tutustumme myös ensiapuharjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä vamma maskeeraukseen.

Toteutamme myös kurssilaisten suunnittelemia harjoituksia. Alaikäraja kurssille on 13-vuotta. Jatkokurssille osallistujalta vaaditaan aiemmin suoritettu ensiavun peruskurssi tai SPR:n EA1 tai vastaava osaaminen.

Ensiavun maastokurssi

Kurssilla oppiminen ja majoittuminen tapahtuu maasto-olosuhteissa. Kurssilla käytetään tekemällä oppimisen metodia eli sisältää hyvin vähän luentoja. Varmistaaksemme tietotason pidämme kurssin alussa hätäensiavun testin. Mikäli testi ei mene hyväksytysti heti läpi, palautteen saa heti ja uuden yrityksen.

Opetus sisältää vammamaskeerausta ja ensiapuharjoitusten suunnittelua. Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen saa hyvät taidot järjestää ensiapukoulutusta omassa lippukunnassaan.
Maastokurssin sisältö vaihtuu vuosittain ja kurssille voi halutessa osallistua myös peräkkäisinä vuosina.

Alaikäraja kurssille on 13 vuotta. Maastokurssille osallistujalta vaaditaan aiemmin suoritettu ensiavun peruskurssi tai SPR:n EA1 tai vastaava osaaminen.

Katso tulevat kurssit tapahtumakalenterista!