Monenlaiset toimintamuodot

Partiota on perinteisesti toteutettu viikkotoimintana kerran viikossa. Tällä sivulla esitellään uudenlaisia toimintatapoja eli vaihtoehtoja perinteiselle viikkotoiminnalle.

Partio tavallisimmin

Kokoukset viikoittain, syys- ja kevätkaudella retkiä 2-4 kpl, lippukunnan yhteiset tapahtumat pitkin vuotta ja kesällä leiri tai muu yhteinen tapahtuma. Tähän malliin pyritään, mutta jos se ei resurssien puitteissa ole mahdollista, voi toimintamallia myllätä uuteen muotoon. Muistettava kuitenkin, että jäsenet maksavat partiosta ja ovat näin ollen ”oikeutettuja” toimintaan. Laadukkaaseen sellaiseen

Työkaluja viikkotoiminnan pyörittämisen helpottamiseen

JOTTA VIIKKOTOIMINTA OLISI MAHDOLLISTA, HELPOTETAAN RYHMÄNJOHTAJIEN ARKEA ESIM.  SEURAAVASTI: 

Yhteiset toimaritalkoot

Toimaripankit ikäkausittain

Valmiiden materiaalien hyödyntäminen

Vanhempien vastuutus/sitouttaminen

Ryhmänjohtajien ” lomaviikko”

Ryhmien yhteiset kokoukset (esim. Jonkin teeman ympärillä: muistelemispäivä, Yrjönpäivä)

Partion eri muotoja

Viikonloppupartio

Useampi ryhmä tai koko lippukunta kokoontuu viikonloppuisin, esim. joka toinen viikonloppu 

Kololla, majalla tai eri kohteissa 

Ohjelma suunnitellaan siten, että sitä voidaan toteuttaa perhepartiolaisesta vaeltajaan

Pidempi setti, esim. 2-3 H kerrallaan. 

Plussat/miinukset

+ Viikonloppu voi olla osalle perheistä parempi ajankohta

+ kehittää lippukuntaa yhteisönä

+ ohjelman tekoa voi jakaa paremmin useammalle

+ tarpojille ja samoajille tarjoutuu sopivia tehtäviä toteutuksessa

+ Työllistää vain muutamaa johtajaa

+ Yhteisöllistä –> koko lippukunta tutuksi

-Yksi kokous jää väliin –> pitkä partiotauko

-Perheillä myös muuta vkl-ohjelmaa, ainakin osalla osallistuminen jää epäsäännölliseksi –> rutiini jää osallistumisesta

-Ohjelman suunnittelu työläämpää kun pitää sopia monelle ikäkaudelle

-Viikonloppuisin usein paljon menoja –> poisjääntejä

Ketjuttaminen

Samat johtajat voisivat vetää samana iltana useamman kokouksen:

ESIM. Klo 17-18:15 Sudenpennut, 18:15-19:30 Seikkailijat

Plussat/miinukset

+ samalla teemalla kahdelle samalle ikäkaudelle onnistuu

+ yhdistettään johtajien kierrätyksen kanssa: 3 johtajaa, 2 ryhmää, kokoukset osittain päällekäin ja johtajat jakaantuvat hetkeksi –> kokonaisaika lyhenee

+ ylläolevassa lapset saavat kavereita ryhmien välillä 

+ voidaan soveltaa viikonloppupartioonkin

+Tarvitaan vähemmän johtajia

-Työllistää samoja johtajia, saattaa aiheuttaa väsymystä

Etäpartio osana toimintaa

Kuukaudessa esim. Kolme lähikokousta + yksi etäpartio. 

Se voi olla TEAMS tms tai sitten itsenäisesti ”suoritettava”  tai ”kotiläksy” -partio

Plussat/miinukset

+ jos pitkät välimatkat, voi helpottaa osallistumista

+ tuo johtajalle yhden helpotusviikon

+ toimii vanhemmilla ikäkausilla (Sopan esimerkki kuntosali-tarpojista)

– Supet/seikkailijat/tarpojat tarvitsevat aktiivista kokoustamista –> eivät jaksa TEAMsia, tuskin vetäjäkään. 

Johtajien kierrätys -partio

Ryhmällä on esim. 3 johtajaa (tai useampi)

Johtajista aina yksi paikalla + sitoutettu vanhempi

–> partio vain joka kolmas viikko

Retkillä mukana mahdollisesti kaikki johtajat 

Plussat/miinukset

+ Sopii hyvin aikuisille, joilla ei ole esim. Säännöllinen työ

+ väliviikko johtamisesta auttaa palautumaan

– Miten tieto siirtyy

– Johtajat ja lapset eivät tule niin tutuiksi

– kenen vastuulla ryhmä on? Onko kaikki johtajat yhtä sitoutuneita?

+/- Jääkö johtajat hieman etäisiksi? Johtamisessa ei toteudu niin hyvin tiimiytyminen kun pari vaihtuu

Naapuripartio

Toimitaan yhdessä naapurilippukunnan kanssa

Esim. Joka toinen viikko meillä, joka toinen teillä

Onnistuu parhaiten vanhemmilla ikäkausilla

Haasteita pienissä maalaiskunnissa, jossa etäisyys naapuriin voi kasvaa isoksi

Pidettäisiinkö vain kerran tai kaksi kertaa kuussa? 

Plussat/miinukset

+/- erilaiset toimintatavat ja kulttuurit eri lippukunnissa

– etäisyydet

Partiokerho

Partiomaista toimintaa suoraan koulupäivän jälkeen, tyypillisesti koulun tiloissa.

Ei partion symboliikkaa, ei retkiä eikä leirejä.

Toimii erityisesti partion tekemisessä tutuksi alakouluikäisille lapsille ja sitä kautta auttaa sisäänottoa.

Plussat/miinukset

+sisäänheittotuote partioon

+ kesällä voisi edesauttaa keväällä eskareille käytyä kampanjaa –> eskarit voisivat todennäköisimmin liittyä syksyllä mukaan kun kesällä on saanut vähän maistiaisia

Satelliittikolotoiminta

Satelliittikolo= Lippukunnan sivutoiminen kolo esim. eri kaupunginosassa tai kylässä.

Hyvä vaihtoehto toiminnan järjestämiseen uudella alueella ilman, että tarvitsee perustaa uutta lippukuntaa hallintoineen, eli selvitään vähemmällä aikuisten määrällä.

Satelliittikolotoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen ohjeet on koottu erilliseen pdf-tiedostoon.

Voit tutustua satelliittikolo-ohjeeseen tästä linkistä (PDF).

Kuva: Petteri Keskikuru