Yleistä partiojohtajan jatkokurssista

Partiojohtajien jatkokoulutus, Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi, on tarkoitettu sinulle, partiossa toimiva yli 22-vuotias, joka haluat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin. Kurssin käyminen edellyttää pj-peruskurssin suorittamista ja kokemusta partiojohtajapesteistä.

Kun sinut on hyväksytty koulutukseen, saat tarkemmat ohjeet. Näiden ohjeiden tarkoituksena on kuvata, miten Pohjanmaan Partiolaiset hoitavat ne tehtävät, mitkä Ko-Gi-koulutuksessa kuuluvat piirin tehtäviin.

Ohjaajan valinta

Ko-Gi -matkallasi kanssasi kulkee ohjaaja. Hän on kokenut partiojohtaja, joka on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Ko-Gi-ohjaajanasi toimii ensisijaisesti joku oman piirisi koulutusohjaajista. Ohjaajan voit valita myös muista piirisi vastaavan koulutusohjaajan sinulle tarjoamista vaihtoehdoista. Keskustele tarvittaessa ohjaajan valinnasta piirisi vastaavan koulutusohjaajan kanssa.

Pohjanmaan Partiolaisissa on otettu käyttöön toimintamalli, jossa jokaiselle Ko-Gi-kurssilaiselle osoitetaan ohjaaja piirin puolesta. Ohjaajan valinnan tekee koulutusohjaajien ryhmä. Tällä toimintatavalla halutaan varmistaa, että ohjaajalla on aikaa ohjattavan työn ohjaamiseen ja että työtehtävät eivät kasaudu muutamille.

Mikäli alkanut ohjaussuhde ei toimi, joko sinä itse tai ohjaajasi voi ottaa yhteyttä oman piirin vastaavaan koulutusohjaajaan tai koulutusryhmän puheenjohtajaan (toissijaisesti SP:n Ko-Gi-ryhmään) ja pyytää uuden ohjaajan nimeämistä. Ohjaajan vaihtamistoivetta ei ole välttämätöntä sen tarkemmin perustella. Olisi kuitenkin hyvä, että tässä tilanteessa voisit antaa palautetta entiselle ohjaajalle tai ainakin kertoa vaihtamisestä hänelle itse. Se voisi tarjota mahdollisuuden molemminpuoliseen oppimiseen.

Hakeaksesi ohjaajaa piiristä sinun tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen Jukka-Pekka ”Jukkis” Pietilä, etunimi.sukunimi@partio.fi.

Tapaaminen ennen kurssia

Pohjanmaan Partiolaisissa on ollut tapana järjestää kaikkien tulevien Ko-Gi -kurssilaisten tapaaminen (untuvikkoilta). Tapaamisessa on pyritty vastaamaan esilletulleisiin kysymyksiin, kerrottu käytännön asioista jne. Kutsun tähän tapaamiseen saat pian sen jälkeen, kun ilmoittautumisaika kurssille on umpeutunut.

Tapaaminen on järjestetty yleensä etätapahtumana johtuen piirin suuresta koosta.

Lisätietoja

  • Ilmoittautuminen ja lisätietoja kursseista partio.fi- sivuilla
  • Piiri koulutusryhmän pj-jatkokoulutustasosta vastaava jäsen (Ko-Gi- kokonaisuus): Jukka-Pekka ”Jukkis” Pietilä, etunimi.sukunimi@partio.fi
  • Pohjanmaan Partiolaisten koulutusryhmän puheenjohtaja: Petri ”Pete” Patronen, etunimi.sukunimi@partio.fi.