Vaalit

Haluatko katsoa partiota laajemmasta vinkkelistä? Siihen on Pohjanmaan Partiolaisissa tarjolla useita mahdollisuuksia piirihallituksen jäsenen, partioneuvoksen ja Suomen Partiolaisten jäsenkokousdelegaatin roolissa!

Piirihallituksen jäsenet, jäsenkokousdelegaatio ja partioneuvokset valitaan joka toinen vuosi piirin syyskokouksessa. Vuonna 2024 jäsenkokousdelegaatio valittiin jo piirin kevätkokouksessa, koska piirin syyskokous on marraskuussa viikkoa ennen jäsenkokousta.

Vaalit 2024 syyskokouksessa 9.11.2024

Syksyllä 2024 käydään normaalin aikataulun mukaisesti piirihallituksen ja partioneuvoksen vaalit.

Piirihallitus

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus huolehtii piirin jäsenkokousten välillä, että piirin toiminta etenee jäsenten eli lippukuntien yhdessä sopimien linjausten mukaisesti. Piirihallituksen jäsenillä on kaikilla omat vastuualueet. Koko piirin (lippukuntien ja piirin ryhmien) toiminnan laatu sekä resurssit ovat hallituksen ykkösasioita! Piirihallituksessa pääsee johtamaan pohjanmaalaisen partiotoiminnan tukea jonkin toiminnanalan osalta.

Jokainen jäsen johtaa omaa nimettyä toiminnanalaansa sekä toimii piirin edustajana valtakunnallisessa päätöksenteossa Suomen Partiolaisten laajennettujen valiokuntien kautta. Hallituksen jäsen johtaa toiminnanalansa ryhmiä kohti piirin yhteisiä tavoitteita. Ryhmät toteuttavat kukin omaa osa-aluettaan, esimerkiksi lippukuntavalmentamista tai koulutuksia.

Ehdokkaiksi hallitukseen voivat ilmoittautua kaikki piirin jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan tavallisesti kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenen tärkein ominaisuus on aito kiinnostus höystettynä oppimishalulla ja toimintatarmolla. Kaiken muun voi oppia!

Piirihallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus toimii läheisessä yhteistyössä piirin työntekijöiden, muiden piirien sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaisten kanssa. Tutustu Pohjanmaan Partiolaisten nykyiseen hallitukseen.

Partioneuvos

Partioneuvokset käyttävät Pohjanmaan Partiolaisten ääntä valtakunnallisessa partioneuvostossa, jossa on edustajia kaikista piireistä ja Finlands Svenska Scouterista. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa. Lue lisää partioneuvostosta

Ehdokkaaksi asettuminen

Ohjeet päivittyvät lähempänä ajankohtaa

Ehdokasesittelyt

Piirinjohtaja ehdokkaat

Piirin varajohtaja ehdokkaat

Aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Kasvusta vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Ohjelmasta vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Projekteista vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Yhteiskuntasuhteista vastaava piirihallituksen jäsen ehdokkaat

Partioneuvos ehdokkaat

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset ry/Oskari Pajunpää