Vaalit

Haluatko katsoa partiota laajemmasta vinkkelistä? Siihen on Pohjanmaan Partiolaisissa tarjolla useita mahdollisuuksia piirihallituksen jäsenen, partioneuvoksen ja Suomen Partiolaisten jäsenkokousdelegaatin roolissa!

Piirihallituksen jäsenet, jäsenkokousdelegaatio ja partioneuvokset valitaan joka toinen vuosi piirin syyskokouksessa.

Vaalit 2023

Piirihallituksessa on tällä hetkellä avoinna vapaaehtoistuesta vastaavan jäsenen paikka. Piirihallitus esittää syyskokoukselle, että kokouksessa valitaan piirihallitukseen vapaaehtoistuen vastaava kaudelle 18.11.2023 – 31.12.2024. Syyskokous järjestetään 18.11. Oulussa. Muiden pestien osalta vaalit käydään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Piirihallitus

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus huolehtii piirin jäsenkokousten välillä, että piirin toiminta etenee jäsenten eli lippukuntien yhdessä sopimien linjausten mukaisesti. Piirihallituksen jäsenillä on kaikilla omat vastuualueet. Koko piirin (lippukuntien ja piirin ryhmien) toiminnan laatu sekä resurssit ovat hallituksen ykkösasioita! Piirihallituksessa pääsee johtamaan pohjanmaalaisen partiotoiminnan tukea jonkin toiminnanalan osalta.

Jokainen jäsen johtaa omaa nimettyä toiminnanalaansa sekä toimii piirin edustajana valtakunnallisessa päätöksenteossa Suomen Partiolaisten laajennettujen valiokuntien kautta. Hallituksen jäsen johtaa toiminnanalansa ryhmiä kohti piirin yhteisiä tavoitteita. Ryhmät toteuttavat kukin omaa osa-aluettaan, esimerkiksi lippukuntavalmentamista tai koulutuksia.

Ehdokkaiksi hallitukseen voivat ilmoittautua kaikki piirin jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan tavallisesti kaksivuotiskaudelle. Hallituksen jäsenen tärkein ominaisuus on aito kiinnostus höystettynä oppimishalulla ja toimintatarmolla. Kaiken muun voi oppia!

Piirihallitus kokoontuu kuukausittain. Hallitus toimii läheisessä yhteistyössä piirin työntekijöiden, muiden piirien sekä keskusjärjestö Suomen Partiolaisten kanssa.

Tutustu Pohjanmaan Partiolaisten nykyiseen hallitukseen.

Partioneuvosto ja Suomen Partiolaisten jäsenkokousdelegaatio

Partioneuvokset käyttävät Pohjanmaan Partiolaisten ääntä valtakunnallisessa partioneuvostossa, jossa on edustajia kaikista piireistä ja Finlands Svenska Scouterista. Partioneuvoston sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Partioneuvosto kokoontuu tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Partioneuvosto vastaa, että Suomen Partiolaisten toiminnan ja talouden suunnittelu ja kehittäminen edistävät partion strategiaa.

Lue lisää partioneuvostosta.

Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa tehdään merkittäviä päätöksiä siitä, mihin partiotoiminta lähivuosina suuntaa. Pohjanmaan Partiolaisten jäsenkokousdelegaatit edustavat kokouksessa piirin yhdessä sovittuja linjauksia. Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään joka toinen vuosi.

Lue lisää Suomen Partiolaisten jäsenkokouksesta.