Toimintaa ohjaavat dokumentit

Pohjanmaan Partiolaiset ry on yhdistys, jonka toimintaa ohjaavat jäsenkokouksissa tehdyt päätökset ja suunnitelmat, yhdistyksen säännöt ja partion yhteiset sopimukset.

Piirin toimintasuunnitelma

Piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintasuunnitelman mukaiseksi ja se on hyväksytty piirin syyskokouksessa 2023.

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan toiminnanaloittain toimenpiteiden ja tavoitteiden taulukolla, johon palataan vuosittain. Tämän lisäksi kaikilla toiminnanaloilla on omat, tarkemmat suunnitelmansa.

Piirin tapahtumien suunnittelu

Piirin suuremmat tapahtumat sekä niiden vastuulliset järjestäjäalueet merkitään kalenteriin useita vuosia etukäteen. Nämä tapahtumat löytyvät ns. tähtikartasta, josta löydät myös esimerkiksi piiri- ja suurleirit.

Piirin säännöt

Partion yhteiset periaatteet ja sopimukset

Kuva: Oskari Pajunpää