Opintopisteytetyt todistukset partiokoulutuksessa

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän opintopisteytetyn todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat tasot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteillä varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja. Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen.

Todistuksen tulostaminen

Koulutus voi olla keskusjärjestön, partiopiirin tai lippukunnan järjestämä. Koulutuksen toteuttaja (partiotoimihenkilö) tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa Sivisverkkoon ennen koulutuksen alkua osallistujan nimen, sukupuolen ja sähköpostiosoitteen. Koulutus merkitään suoritetuksi kun kaikki opintosuoritukset on tehty.

Koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (vahva Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa itselleen paperisen todistuksen. Jos paperin todistus katoaa, voi Sivisverkon kautta tulostaa uuden.

Ohjeet opintopisteytetyn todistuksen tulostamiseen (Siviksen pdf. tiedosto)

Todistukset löydät halutessasi myös Oma opintopolku- järjestelmästä

Partiokoulutukseen osallistuvan suoritustiedot on mahdollista siirtää myös kansalliseen opintosuoritusten rekisteriin (Koski). Hyväksytty koulutussuoritus tulee näkymään muiden tutkintotietojen tapaan Oma opintopolku -järjestelmässä. Suoritustietoja ei siirretä Koski-rekisteriin ilman osallistujan antamaa suostumusta. Suostumuksen antaminen on täysin vapaaehtoista. Vaikka et antaisi suostumusta opintotietojen siirtämiseen Koski-rekisteriin, saat silti koulutuksesta opintopisteytetyn todistuksen.

Koskirekisteriin on ollut mahdollista siirtää koulutustietoja vuoden 2023 alusta alkaen. Koulutukset siirtyvät Koskeen vaiheittain, eli kaikki koulutustiedot eivät ole vielä siirrettävissä. Saat tiedon ja tarkemmat ohjeet ilmoittautuessasi koulutukseen.

Jokaisesta opintopisteytetystä koulutuksesta tulee antaa lupa tietojen siirtoon erikseen ja lupa annetaan vahvan tunnistautumisen avulla Sivisverkossa. Suostumus tulee antaa aina kurssikohtaisesti ja koulutuksen aikana. Lupaa ei voi antaa takautuvasti aiemmista koulutuksista, eikä koulutustietoja voida siirtää takautuvasti Koskirekisteriin. Jos olet ilmoittautunut koulutukseen ja tullut hyväksytyksi, tulet saamaan Sivisverkosta info-viestin ja ohjeet aiheeseen liittyen. Alle 18-vuotias tarvitsee Koskimerkintään aina myös huoltajan suostumuksen.  

Pohjanmaan Partiolaisten järjestämiä koulutuksia, joista saa opintopisteytetyn todistuksen

HUOM! Ruudukon tilanne on päivitetty 8/2023

Validoidut koulutuksetEQF-tasoOpintopisteet
Akelakoulutus41,5 op
Sampokoulutus41,5 op
Ryhmänohjaajakoulutus ROK36 op
Luotsikoulutus41 op
Lippukunnanjohtajakoulutus42 op
Ohjelmajohtajakoulutus41,5 op
Pestijohtajakoulutus41,5 op
Partiojohtajaperuskoulutus, PJPK46,5 op
Partiokouluttajakoulutus51,5 op
Ryhmänohjaajakouluttaja41 op
Organisaatiossa toimiminen – koulutus41,5 op
Validoidut taitokoulutukset  
Rastipäällikkökoulutus41 op
Järjestelytoimikuntakoulutus42 op
Retkeilykoulutus (ET1)42 op
Talviretkeilykoulutus (ET 2)42 op
Vaelluskoulutus (ET 3)43 op
Veneenohjaajakoulutus45 op