Ohjeita ansiomerkkihakuun

 Hakemusten puutteet ovat varsin samankaltaisia hakukerrasta toiseen. Tällä ”hoksautuslistalla” haluamme auttaa lippukuntia välttämään puutteet ja laatimaan entistäkin parempia hakemuksia.

Ansiomerkkihakua ei kuitenkaan kannata pelätä, piirin ansiomerkkitoimikunta auttaa ongelmatilanteissa ja työstää hakemuksen kanssasi kuntoon!

Kuka voi ehdottaa ansiomerkkiä?

Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunta.

Ehdotuksen tekijä voi olla myös partiopiiri, piirin tai keskusjärjestön ryhmä, useampi lippukunta yhdessä sekä periaatteessa myös yksittäinen partiojohtaja.

Kuka ansiomerkit myöntää?

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n ansiomerkeistä päätökset tekee piirin ansiomerkkitoimikunta.

Kun lippukunta hakee Suomen Partiolaisten merkkiä, piirin ansiomerkkitoimikunta käy läpi hakemukset ja esittää sen jälkeen SP:lle merkin puoltamista tai hylkäämistä perusteluineen. Lopullisen päätöksen tekee SP:n ansiomerkkiryhmä.

Louhisuden soljet ja Collanin soljet myöntää lippukunta; piirin ansiomerkkiryhmä tarkistaa että peruskriteerit täyttyvät, ja vahvistaa hakemukset allekirjoituksella.

Miten pääsemme alkuun?

Ansiomerkkien haku edellyttää suunnitelmallisuutta: merkkien saajia pitää pohtia lippukunnassa säännöllisesti.

Perustietojen keräämiseksi lippukunta tarvitsee ”johtajakortiston” paperilla tai sähköisessä muodossa. Siihen kirjataan tiedot, joita SP:n ansiomerkkihakemuksessa kysytään. Kortisto käydään läpi vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Johtajakortistoon hankitaan tiedot myös aiemmista lippukunnista ja partiopiireistä sekä luottamustehtävistä partion ulkopuolelta (esim. seurakunnassa tai kunnassa).

Lippukuntaan kannattaa nimetä ansioituneita partiolaisia ”haravoiva” ryhmä (esim. hallitus tai erikseen nimetty kokeneiden partiojohtajien ryhmä) ja sopia kuka huolehtii kortistosta.

Voiko merkkejä hakea vapaamuotoisella hakemuksella?

Ansiomerkkejä voi hakea ainoastaan Kuksan ansiomerkkihakulomakkeella.

Kuka hakemuksen allekirjoittaa?

Hakemuksen allekirjoittaa kaksi henkilöä, esimerkiksi lippukunnanjohtaja sekä partiolaisen lähin partiojohtaja. Allekirjoittajan ei tarvitse olla lpk:n virallinen nimenkirjoittaja.

Ehdotuslomakkeen allekirjoittajat vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että oleellisia tietoja ei puutu.

Ansiomerkin saajaehdokkaan lähisukulainen ei voi allekirjoittaa ehdotusta, sen lausuntoa tai liitettä.

Mikäli allekirjoittajalla ja merkin saajalla on sama sukunimi, anomukseen pitää liittää maininta, että he eivät ole sukulaisia.

Mitä merkkejä voi hakea?

Suomen Partiolaisten ansiomerkit (partio.fi)

Pohjanmaan Partiolaisten ansiomerkit

Miten vanhojen piirien merkit huomioidaan?

Pohjanmaan Partiolaisten ansiomerkit jatkavat edellisissä piireissä ansaittujen merkkien sarjaa. Jos partiolainen on aiemmin saanut Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n, Keski-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n, Pohjois-Pohjanmaan Partiopiiri ry:n tai minkä tahansa muun partiopiirin ansiomerkin, hakujärjestyksessä seuraavana on Pohjanmaan Partiolaisten astetta korkeampi merkki.

Missä järjestyksessä merkit myönnetään?

Ansiomerkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen: ensin piirin pronssinen, sitten keskusjärjestön pronssinen ja niin edelleen.

Poikkeuksen tekevät merkit, joissa on yläikäraja: ne menevät aina anomisessa ja myöntämisessä ansiomitalien edelle, koska yläikärajan täytyttyä merkkejä ei enää myönnetä.
Partiolaiselle voidaan myöntää myös haettua korkeampi merkki, jos ansiot ja partiovuodet riittävät.

Piirien kultaisen ansiomitalin ja keskusjärjestön hopeisen ansioristin järjestys voi vaihdella.

Mikä on sopiva merkkien anomisväli?

SP:n ansiomitalien ja ristien sopiva anomisväli on pääsääntöisesti 5–7 vuotta.
SP edellyttää lisäksi, että partiopiirin myöntämästä ansiomerkistä on kulunut vähintään kolme vuotta ennen seuraavan merkin myöntämistä.

Sääntö ei koske lippukuntien omia ansiomerkkejä, Louhisuden solkea, Collanin solkea eikä Mannerheimsolkia.

Milloin hakemukset jätetään ja minne?

Ansiomerkkihakemuksia käsitellään neljästi vuodessa. Määräpäivät hakemusten jättämiseen ovat 15. tammikuuta, 15. huhtikuuta, 15. syyskuuta ja 15. marraskuuta. Hakemusten tulee olla mainittuina päivinä täydellisinä ja allekirjoitettuina Kuksassa.

Mannerheim-solkianomuksia käsitellään vain marraskuun haussa.

Milloin myönnetyt merkit saa jakoon?

Hakuprosessi on monipolvinen. Oulun partiotoimisto lähettää hakemusten kopiot ansiomerkkitoimikunnan jäsenille. Toimikunta tutkii hakemukset. Se päättää piirin merkeistä ja ehdottaa SP:n merkkien puoltamista tai hylkäämistä. SP:n ansiomerkkiryhmä tekee niistä päätökset ja lähettää tiedon hakijalle. Piiritoimisto lähettää piirin merkkien myöntämispäätökset lippukuntiin.

Hakuprosessiin pitää varata aikaa vähintään pari kuukautta. Esimerkiksi marraskuussa haetut merkit eivät ehdi jakoon saman vuoden puolella.

Miten ansiomerkki luovutetaan?

Ansiomerkkien luovuttamisesta tulee tehdä juhlava tapahtuma. Tämä edellyttää ennakkovalmisteluja ja suunnittelua. Monissa lippukunnissa on perinteenä, että merkin luovutus tulee merkin saajalle yllätyksenä. On huomaavaisempaa lähettää merkin saajalle kutsu, jossa mainitaan tulossa olevasta huomionosoituksesta. Itse merkki voi jäädä yllätykseksi, mutta näin annetaan merkin saajalle mahdollisuus järjestää itsensä paikalle esim. työvuorojärjestelyin.

Mikäli ansiomerkki luovutetaan ulkoilmatilaisuudessa, on huomioitava, että sitä ei kiinnitetä päällystakkiin vaan partiopaitaan.

Ansiomerkin voi luovuttaa partiotilaisuudessa paikalla oleva SP:n edustaja, piirin edustaja tai oman lippukunnan edustaja, tavallisimmin lippukunnanjohtaja.

 

 

Kuva: Susanna Mikander