Ohjeita ansiomerkkihakuun

Ansiomerkit ovat julkinen, näkyvä kiitos pitkäjänteisestä ja säännöllisestä toiminnasta, josta on jäänyt jälki omaan toimintaympäristöön. Ansioituneiden esiin nostaminen kertoo muille, millaisia asioita yhteisössä arvostetaan. Muista, että kiitos motivoi jatkamaan ja palaute motivoi kehittymään. Siksi kiitosta ja palautetta ei pidä jättää pestin loppuun.  

Ansiomerkkihakemukset tehdään partiorekisteri Kuksan kautta. Lisätietoja ansiomerkkeihin liittyvistä asioista voi kysyä ansiomerkkitoimikunnalta! Toimikunta auttaa mielellään löytämään sopivan ansiomerkin ansioituneelle ja antaa tukea hakemuksen tekemisen eri vaiheissa. 

Kenelle ansiomerkkejä voi hakea? 

Ansiomerkkejä voi hakea henkilöille, jotka täyttävät Pohjanmaan partiolaisten tai Suomen partiolaisten ansiomerkkien kriteerit. Myös partiotyön tukijoille löytyy omat merkit. 

PP:n ansiomerkit: https://pohjanmaa.partio.fi/lippukunnalle/ohjeet-ja-materiaalit/ansiomerkit/piirin-ansiomerkit/  

SP:n ansiomerkit: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/kiittaminen-ja-palaute/ansiomerkit/ansiomerkit/ 

Kuka voi ehdottaa ansiomerkkiä? 

Ansiomerkkiehdotus tulee lähtökohtaisesti lippukunnan sisältä, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi toisesta lippukunnasta voidaan ehdottaa merkkiä, mutta tässä tapauksessa tulee huomioida, että lähtökohtaisesti hakijataho maksaa ansiomerkin. 

Myös jaostot ja ryhmät piirissä tai keskusjärjestössä voivat ehdottaa ansiomerkkiä. 

Miten pääsemme alkuun? 

Merkkien hakemisessa ei kannata tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Lippukunnassa kannattaa pohtia mahdollisia merkkien saajia säännöllisesti ja mahdollisesti perustaa tätä varten oma ryhmä kokeneista johtajista. Mikäli tällainen ei ole mahdollista, pienemmälläkin porukalla pääsee alkuun!  

Hakemisessa tarvitsee olla kaksi jäsenmaksun maksanutta partiolaista, jotka eivät ole lähisukulaisia henkilölle, jolle haetaan merkkiä. Toinen henkilöistä lähettää täydennetyn/täytetyn hakulomakkeen toiselle henkilölle vahvistettavaksi, jonka jälkeen ansiomerkkitoimikunta ottaa kokouksessaan hakemuksen käsittelyyn. 

Jokainen lippukunta tekee omalla tavallaan, mutta tässä muutama esimerkki hakijaporukan rakenteesta: 

  • Johtokolmikko, joka tarvittaessa kyselee haun kohteena olevan henkilön hyvin tuntevilta partiolaisilta täydennyksiä hakemuksessa oleviin kysymyksiin 
  • Pestijohtaja + haun kohteena olevan henkilön lähijohtaja 
  • Erikseen nimetyt ansiomerkkivastaavat, jotka jakavat kirjoitus- ja selvitysvastuut keskenään 

Ansiomerkkien hakeminen on luottamuksellista. Hakemuksen tekeminen ja siihen liittyvät pohdinnat on hyvä pitää vain pienen piirin tiedossa. 

Varsinkin aatemerkeissä, kuten Mannerheim- soljissa kannattaa olla useampi kirjoittaja ja oikolukea teksti ennen lähettämistä.  

Kuinka ansiomerkkejä haetaan? 

Ansiomerkkejä haetaan Kuksasta löytyvän Ansiomerkkiehdotukset- sivun kautta.  Ansiomerkkihakemuksen tekemiseen tarvitaan kaksi partiolaista, ehdottaja ja vahvistaja. 

Hakija tai vahvistaja ei saa olla merkin saajan puoliso tai lähisukulainen. Mikäli heillä on sama sukunimi, hakemuksessa pitää kertoa, että kyseessä ei ole lähisukulainen. 

Hakemuksessa pitää löytyä kaikki tarvittavat tiedot, sekä mahdolliset liitteet, ennen kuin vahvistaja vahvistaa hakemuksen. 

Missä järjestyksessä merkit myönnetään? 

Ansiomerkit myönnetään pääsääntöisesti alimmasta alkaen: ensin piirin ansiomitali, sitten keskusjärjestön vastaava ansiomitali. 

Poikkeuksen tekevät merkit, joissa on yläikäraja: ne menevät aina anomisessa ja myöntämisessä ansiomitalien edelle, koska yläikärajan täytyttyä merkkejä ei enää myönnetä.  

Partiolaiselle voidaan myöntää myös haettua korkeampi ansiomerkki, jos ansiot ja partiovuodet riittävät. 

Mikä on sopiva merkkien anomisväli? 

Pohjanmaan Partiolaisten ansiomitalien välissä tulee olla vähintään kuusi vuotta (pronssisesta ansiomitalista lähtien).  

SP:n ansiomitalien ja -ristien välissä tulee olla vähintään kuusi vuotta. Pohjanmaan partiolaisten ja SP:n ansiomitalien tai -ristien myöntämisen välissä tulee olla vähintään kolme vuotta. 

Sääntö ei koske lippukuntien omia ansiomerkkejä, Louhisuden solkea, Collanin solkea eikä Mannerheimsolkia.  

Pohjantähti-soljen ja ansiomitalin välissä tulee olla yksi kalenterivuosi. 

Mitä ‘’partiojohtajatasoiset tehtävät’’ tarkoittavat? 

Partiojohtajatasoisilla tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, joita saaja on tehnyt saavutettuaan partiojohtajaiän (ikä, jolloin on pystynyt hakemaan partiojohtajan peruskurssille). 

Kuka ansiomerkit myöntää? 

Pohjanmaan Partiolaisten merkit myöntää piirin ansiomerkkitoimikunta. Kun haettavana on Suomen Partiolaisten merkki, piirin ansiomerkkitoimikunta esittää SP:lle merkin puoltamista tai hylkäämistä. Mukaan laitetaan aina lyhyt perustelu. Vaikka piirin ansiomerkkitoimikunta ei puoltaisi haettua merkkiä, hakemus käsitellään silti SP:n ansiomerkkiryhmässä. Lopullisen päätöksen SP:n ansiomerkeistä tekee aina SP:n ansiomerkkiryhmä.  

Ikäkausijohtajien soljet (Louhisusi, Collan) myöntää piirin ansiomerkkitoimikunta. SP kirjaa myönnetyt soljet järjestelmäänsä. 

 Entä jos saamme lisätietopyynnön? 

Lisätietopyynnön taustalla on aina selkeä tarve saada lisää tietoa jostain asiasta. Vastaathan mahdollisimman tarkasti viestissä annettuun aikarajaan mennessä, että merkki ehditään käsittelemään saman haun aikana. Muuten merkin käsittely siirtyy seuraavaan käsittelykierrokseen. 

Vastauksen käsittelyn jälkeen merkki myönnetään, puolletaan, ei puolleta tai hylätään. 

Entä jos merkkiä ei myönnetty? 

Merkkejä joudutaan välillä hylkäämään erinäisistä syistä. Näissä tapauksissa hylkäyksen syy kirjoitetaan aina lisätietokohtaan, jolloin hakijoille välittyy tieto syystä. Esimerkkinä mainittakoon väärän merkin hakeminen, vuodet eivät riitä kyseiseen merkkiin, karenssiajat eivät täyty tai hakija/ vahvistaja on jäävi. Näissä tapauksissa on syytä miettiä seuraavassa haussa toista merkkiä. 

Entä jos merkki myönnetään? 

Tässä tapauksessa saa olla tyytyväinen hakemukseen! Merkki toimitetaan hakemuksessa merkattuun toimitusosoitteeseen.   

Miten ansiomerkki luovutetaan? 

Ansiomerkkien luovuttamisesta tulee tehdä juhlava tapahtuma. Tämä edellyttää ennakkovalmisteluja ja suunnittelua. Monissa lippukunnissa on perinteenä, että merkin luovutus tulee merkin saajalle yllätyksenä. On huomaavaisempaa lähettää merkin saajalle kutsu, jossa mainitaan tulossa olevasta huomionosoituksesta. Itse merkki voi jäädä yllätykseksi, mutta näin annetaan merkin saajalle mahdollisuus järjestää itsensä paikalle esim. työvuorojärjestelyin. 

Luovutettaessa ansiomerkki kiinnitetään partiopaitaan tai annetaan saajalle käteen. 

Ansiomerkin voi luovuttaa partiotilaisuudessa paikalla oleva SP:n edustaja, piirin edustaja tai oman lippukunnan edustaja, tavallisimmin lippukunnanjohtaja. 

  Katso myös 

 

 

Kuva: Susanna Mikander