Tervetuloa partioon -koulutus

Tervetuloa partioon -koulutus on ensimmäinen askel partion aloittavalle aikuiselle! Se sopii myös partiolaisten huoltajille.

Tervetuloa partioon –koulutuksen toteuttaminen on lippukunnan vastuulla, mutta lippukunnat voivat myös tehdä yhteistyötä ja esimerkiksi pitää yhteisen Tervetuloa partioon -koulutuksen alueellaan. Jos koulutukseen on osallistumassa lippukunnasta vain muutama uusi aikuinen, kannattaa koulutus toteuttaa useamman lippukunnan voimin. Perehdytys oman lippukunnan käytänteisiin voidaan sitten toteuttaa koulutuksen jälkeen lippukunnassa muun toiminnan ohessa.

Käyttäkää hyödyksenne paketissa olevia materiaaleja ja muokatkaa koulutuksesta näköisenne kokonaisuus. Muistathan myös, että lippukunnissa olevat vanhat koulutusperinteet ja -tavat ovat tärkeässä asemassa, joten hyviä käytäntöjä kannattaa edelleen hyödyntää koulutuksessa.

Tervetuloa partioon -koulutus on uudelle aikuiselle ensimmäinen partiokoulutus, joten se kannattaa tehdä huolella. Partiokoulutus on perinteisesti laadukasta, hauskaa ja partiomenetelmän mukaista toimintaa. Hyvä mielikuva ensimmäisestä koulutuksesta luo näin hyvän pohjan ja innostuksen partiokoulutukseen jatkossakin.

Tervetuloa partioon -koulutuspaketti:

Koulutusmateriaali on Hämeen Partiopiirin laatima.

Kouluttajan opas:

Kurssin tehtävät:

Tervetuloa partioon -kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti partion Moodlessa:

Muuta materiaalia aikuisen partiopolun alkuun:

Muista myös Turvallisesti yhdessä -koulutus!

Jokaisen partion aloittavan aikuisen kuuluu käydä myös Turvallisesti yhdessä -koulutus. Partion verkko-oppimisympäristö Moodlessa itsenäisesti tehtävä koulutus on voimassa 5 vuotta, ja tulee uusia sen jälkeen.

TURVALLISESTI YHDESSÄ (PARTIO.FI)