Hakemusten yleisimmät virheet

Katso ja vältä yleiset ongelmat ansiomerkkihakemuksissa, jotta hakemuksesi menee kerralla oikein!

Anotaan väärää merkkiä.
Tällöin merkkikohtaiset minimivaatimukset (ikä, pj-valtakirja, viikoittainen toiminta) eivät täyty.Anotaan aatemerkkiä ”ojankaivajalle”; esim. Mannerheim-solkea ei välttämättä myönnetä lippukunnan uskolliselle työmyyrälle, vaikka tämän partiotehtävien luettelo olisi kuinka pitkä.

Hakemus on puutteellisesti täytetty.
Kaikki kysytyt kohdat on täytettävä.

Lomakkeen kohta ”partiotehtävät” on täytetty ylimalkaisesti
Partiotehtävistä lippukunta, piiri ja/tai keskusjärjestötasolla kerrotaan vuosilukuineen. Projektitehtävistä kerrotaan pestin tarkka kesto sekä kuvaillaan tehtävän sisältö, vaativuus ja toiminnan aktiivisuus (esim. kuinka usein kuukaudessa on kokoonnuttu, oliko viikonloppukokouksia/retkiä, vaadittiinko itsenäistä kotityöskentelyä jne).Mikäli lippukunnan käyttämä tehtävänimike ei ole yleisesti käytössä, tulee tehtävän sisältöä kuvata erillisellä liitteellä. Tehtävät kirjataan vähintään viimeksi myönnetystä keskusjärjestön merkistä alkaen. Kun merkkiä haetaan nuorelle partiojohtajalle, esitetään kaikki partiolaisen tehtävät.

Hakemuksesta ei ilmene, mitä partiolainen tekee tällä hetkellä.
Jos merkin saaja on välillä poissa partiotoiminnasta, on anomuksessa selvitettävä, miksi, milloin ja kuinka kauan. Ajanjaksot, joista ei esitetä hoidettuja tehtäviä tai muuta selvitystä, katsotaan vuosiksi, jolloin merkin saaja ei ole ollut mukana säännöllisessä partiotoiminnassa.

Partiotehtävien kesto ilmaistaan epäselvästi tai epätarkasti.
Partiotehtävät kirjataan hakemukseen selkeästi. Esimerkiksi ”Akela 2000–2001” tarkoittaa tehtävien hoitoa tammikuusta 2000 joulukuun loppuun 2001. Eri asiaa tarkoittaa merkintä s2000 – k2001, eli tehtävää on hoidettu syksyn 2000 ja kevään 2001 ajan.

Lomakkeen perustelut ovat epäselvät.
Perusteluissa kerrotaan, millainen kyseinen partiolainen on tehtäviensä hoitajana ja persoonana. On tärkeä antaa esimerkkejä. Ne selventävät paremmin asiaa kuin epätäsmälliset laatusanat.Jokaiseen hakemukseen pitää etsiä yksilöllisiä perusteluja. Kahden eri partiolaisen hakemusten perustelut eivät voi olla sanasta sanaan samat.
Mannerheim-soljen perustelut
Mannerheim-solki on tunnustus partioideologian sisäistämisestä, ei niinkään ansiomerkki tehdystä partiotyöstä. Pitkä tehtäväluettelo ei riitä. Hakijan on ehdottoman välttämätöntä perustella, miten partiolainen toteuttaa elämässään partioaatetta sekä miten partioihanteet näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan ja elämässään. Tähän ei riitä toteamus ”Partiolainen N.N. toteuttaa elämässään partioihanteita” – pitää vastata miten. Helpoiten se käy antamalla muutamia esimerkkejä.

Merkkiä haetaan väärään aikaan.
On kulunut liian vähän aikaa edellistä piirin tai SP:n ansiomerkin myöntämisestä.Merkkiä haetaan liian myöhään. Partiolaiselle tulee hakea ansiomerkkiä pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun tämä vielä toimii lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Jälkikäteen merkkejä voi myöntää vain harvoissa poikkeustapauksissa.Merkkiä haetaan partiolaiselle, joka ei maksa jäsenmaksua. Ei-partiolaisille voi hakea ainoastaan piirin tai SP:n plakettia.

Hakemuksen allekirjoittaja on jäävi. Oman lähisukulaisen ansiomerkkihakemusta ei voi allekirjoittaa.

Hakemuksesta ei saa selvää. Hakemus tulee tehdä koneella tai riittävän selkeällä käsialalla ja kynällä, jonka jälki toistuu kopioitaessa.