Hakemusten yleisimmät puutteet

Katso ja vältä yleiset ongelmat ansiomerkkihakemuksissa, jotta hakemuksesi menee kerralla oikein!

Anotaan väärää merkkiä
Tällöin merkkikohtaiset minimivaatimukset (esim. ikä, pj-valtakirja, viikoittainen toiminta) eivät täyty. Anotaan aatemerkkiä ”ojankaivajalle”; esim. Mannerheim-solkea ei välttämättä myönnetä lippukunnan uskolliselle työmyyrälle, vaikka tämän partiotehtävien luettelo olisi kuinka pitkä. 

Suunnitellessa merkin hakua, perehdyttehän merkin vaatimuksiin perusteellisesti. Näin merkin vaatimat vuodet ja partiotehtävät sekä muut vaatimukset ovat selvillä alusta asti.  

Hakemus on puutteellisesti täytetty
Hakemuksen jokaiseen kysymykseen tulee vastata huolellisesti. 

Lomakkeen kohta ”partiotehtävät” on täytetty ylimalkaisesti
Partiotehtävät tulee listata selkeästi tuoreimmista alkaen. Projektitehtävistä kuvaillaan pestin tarkka kesto sekä tehtävän sisältö, vaativuus ja toiminnan aktiivisuus (esim. kuinka usein kuukaudessa on kokoonnuttu, oliko viikonloppukokouksia/retkiä, vaadittiinko itsenäistä työskentelyä jne).  

Mikäli lippukunnan käyttämä tehtävänimike ei ole yleisesti käytössä, tulee tehtävän sisältöä kuvata erikseen.  

Pestivuodet eivät riitä
Partiolaisen pestit eivät ole kestäneet tarpeeksi kauaa. Mikäli merkissä vaaditaan kuusi vuotta partiojohtajatasoisia tehtäviä, kesto tulee olla esimerkiksi s2017-s2023. Yhtäaikaisesti suoritetut pestit eivät kerrytä pestivuosia nopeampaa, eli mikäli partiolainen on tehnyt kuutta pestiä vuoden ajan, lasketaan se vain yhdeksi vuodeksi. 

Hakemuksesta ei ilmene, mitä partiolainen tekee tällä hetkellä
Vaikka partiolaisella ei olisi pestiä tällä hetkellä, tulee kertoa, jos hän tekee jotain partiossa (esim. Toimii keittäjänä retkillä, tuuraa kokouksessa). 

Jos merkin saaja on välillä ollut poissa partiotoiminnasta, on anomuksessa hyvä kertoa poissaolon syy (esim. Armeija, perhevapaa). 

Partiotehtävien kesto ilmaistaan epäselvästi tai epätarkasti
Partiotehtävät pitää kirjata hakemukseen selkeästi. Esimerkiksi ”Akela 2020–2021” tarkoittaa tehtävien hoitoa tammikuusta 2020 joulukuun loppuun 2021. Eri asiaa tarkoittaa merkintä s2020 – k2021, eli tehtävää on hoidettu syksyn 2020 ja kevään 2021 ajan. 

 Hakemuksen perustelut ovat epäselvät
Perusteluissa pitää kertoa, millainen kyseinen partiolainen on tehtäviensä hoitajana ja persoonana. On tärkeä antaa esimerkkejä. Ne selventävät paremmin asiaa kuin epätäsmälliset laatusanat.  

Hakemuksen sisältö ei ole yksilöllinen
Jokaiseen hakemukseen pitää etsiä yksilöllisiä perusteluja. Kahden eri partiolaisen hakemusten perustelut eivät voi olla sanasta sanaan samat. 

Aatemerkki hakemuksessa ei kuvata aatetta
Aatemerkit ovat tunnustuksia partiolaisille partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Ehdotuksessa tulee kertoa, miten partioaate ilmenee ansioituneen toiminnassa. Helpoiten se käy antamalla muutamia esimerkkejä. 

Pitkäkään pestiluettelolla ei voi saada aatemerkkiä ellei aateellisuutta avata hakemuksessa riittävästi. 

Merkkiä haetaan väärään aikaan
On kulunut liian vähän aikaa edellistä piirin tai SP:n ansiomerkin myöntämisestä. Merkkiä haetaan liian myöhään. Partiolaiselle tulee hakea ansiomerkkiä pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun tämä vielä toimii lippukunnassa, piirissä ja/tai keskusjärjestössä. Jälkikäteen merkkejä voi myöntää vain harvoissa poikkeustapauksissa.  

Merkin saajan jäsenmaksu on maksamatta 

Merkkiä haetaan partiolaiselle, joka ei maksa jäsenmaksua. Ei-partiolaisille voi hakea ainoastaan piirin plakettia tai SP:n Pyhän Yrjön plakettia. 

Hakemuksen tekijä on jäävi  

Oman lähisukulaisen tai puolison ansiomerkkihakemuksessa ei voi toimia hakija tai vahvistajana.