Partiojohtajien koulutukset

Näille kursseille voivat osallistua partiojohtajaperuskoulutuksen käyneet!


Luotsikoulutus

Luotsikurssi on tarkoitettu lippukunnissa tarpoja-, samoaja tai vaeltajaluotseina toimiville tai sellaiseksi aikoville.

Koulutuksessa keskitytään oman pestin mukaiseen ikäkauteen sekä luotsin rooliin. Lisäksi käsitellään nuoria ja heidän ohjaamistaan sisältäviä kokonaisuuksia. Kurssilta saa konkreettisia ideoita toiminnan suunnitteluun, apua ohjelman toteuttamiseen sekä vertaistukea muilta samassa pestissä olevilta johtajilta.

Kurssille osallistuvan tulee täyttää kurssin järjestämisvuoden aikana vähintään 18 vuotta, poikkeuksena vaeltajaluotsit, joiden toivotaan olevan yli 22-vuotiaita. Lisäksi kaikille kurssilaisille osallistumisvaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskurssi.


Johtokolmikkokoulutus

Johtokolmikkokurssi sisältää erilliset lippukunnanjohtaja-, pesti- ja ohjelmajohtajakurssit.  Se on tarkoitettu lippukunnan johdossa toimiville: lippukunnanjohtajille, pestijohtajille, ohjelmajohtajille ja hallituksen jäsenille.

Johtokolmikkokurssi on tarkoitettu käytäväksi partiojohtajaperuskurssin jälkeen. Osa koulutuksesta toteutetaan kaikkien kolmen kurssin kanssa yhdessä, osa pestinmukaiseen ryhmiin jakautuneena.

Kurssi sisältää kurssiviikonlopun lisäksi muutaman ennakkotehtävän ja etäkokouksena toteutettavan tapaamisen.

Lippukunnanjohtajakurssi antaa tietoa rekisteröityneen yhdistyksen johtamisesta. Se sopii lippukunnanjohtajille ja hallituksessa toimiville aikuisille. Kurssi syventää taitoja aikuisten johtamisessa sekä auttaa ymmärtämään lippukuntaa yhdistyksenä ja sen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.

Ohjelmajohtajakurssi   antaa tietoa partio-ohjelman toteuttamisesta lippukunnassa. Kurssin suorittanut tuntee partio-ohjelman sisällön eri ikäkausissa ja osaa soveltaa sitä lippukunnan toimintaan. Lisäksi kurssi syventää johtamistaitoja aikuisten johtamisessa.

Pestijohtajakurssi antaa tietoa johtajapestissä tai muussa tehtävässä toimivien tukemisessa. Kurssin suorittanut osaa käyttää pestaamista ja soveltaa osaamisen tunnistamista. Kurssissa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen.


Partiojohtajan jatkokoulutus eli Ko-Gi-koulutus

Partiojohtajan jatkokoulutustason kursseilla johtaja saa syvennettyä ja laajennettua osaamistaan johtajana. Jatkokoulutustaso on partiojohtajalle luonteva kasvusuunta – se auttaa kouluttautujaa toimimaan paremmin myös pesteissään itsensä kehittämisen, uusien ideoiden ja työkalujen myötä.

Partiopiiri tarvitsee suuren joukon luottamushenkilöitä. Partiojohtaja-luottikset tekevät vapaaehtoistyötä ryhmissä, jaostoissa ja muissa johtotehtävissä. He esimerkiksi kouluttavat, järjestävät ohjelmaa, tukevat, suunnittelevat, mentoroivat sekä johtavat ryhmiä, jaostoja, projekteja jne. He mahdollistavat oman partiointinsa ohessa myös muiden partioinnin. Lähde mukaan piiriluottisten huippujoukkoon! Poimi parhaat kurssit pestisi tueksi!


Partiokouluttajakoulutus

Partiokouluttajakurssilla on tavoitteena kehittää kouluttajataitoja, jotta voisit paremmin kouluttaa lippukunnan tai piirin kursseilla.  Kurssilla harjoitellaan ja arvioidaan ihan oikeasti kouluttamista  eli koulutusrupeamien toteuttamista. Näitä käsitellään nimenomaan partion näkökulmasta. Lisäksi paneudutaan siihen miksi, mitä ja miten koulutetaan partiossa, erityisesti unohtamatta arvopohjaa. Kurssille ennakkovaatimuksena on suoritettu partiojohtajien peruskurssi.

Muuta huomioitavaa: Kaikki osallistujat valmistelevat ennakkotehtävänä pienen koulutusrupeaman.

Kurssi käsittää seuraavat koulutuskokonaisuudet:

  • partio R
  • koulutusrupeaman suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • koulutuskokonaisuuden johtaminen

Katso tulevat koulutukset tapahtumakalenterista!