Lippukuntatuki ja alueet

Piirin tärkein tehtävä on tukea lippukunnan toimintaa. Erityisessä keskiössä on lippukunnan johtajien tukeminen, joka on johtajistolle näkyvimmillään aluetyössä.

Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat on jaettu kymmeneen alueeseen. Alueilla toimii yhdestä kolmeen lippukuntavalmentajaa, osalle alueilla on vielä etsinnässä oma valmentaja. Aluetyön tavoitteena on tukea lippukunnan johtokolmikkoa ja toimia viestinviejinä lippukuntien, piirin ja Suomen Partiolaisten välillä.

Lippukuntavalmentajat järjestävät oman alueensa johtajille myös aluetapaamisia, joissa alueen lippukunnat voivat tavata toisiaan, sopia yhteistyöstä ja saada tukea pestiinsä. Tavoitteena on järjestää vuodessa vähintään kaksi aluetapaamista jokaisella piirimme alueella.