Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 11-16/2020

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen. 

 16. piirihallituksen kokouksen 12.12.2020 asioita:

Piirihallitus kävi läpi järjestön strategian mittarit 2021–2016Suomen Partiolaisten hallitus esitti ne 28.11.2020 partioneuvostolle, jolloin mittarit hyväksyttiin partioneuvostossa (Partion strategian mittarit 2021-2026) Samoin saimme tilannekatsauksen partiojärjestön henkilöstöuudistuksen ajankohtaisista asioista, jota voi seurata partion nettisivuilta (Henkilöstöuudistus). Projekteista vastaava Emmi Turpeinen kertoi, että haku Hile 2021 –talvileirin ja SM-kisojen 2022 pesteihin on avoinna parhaillaan piirin nettisivuilla (pestihaku). Piirihallitus aloitti vuosikertomuksen koostamisen vuodelta 2020. Samalla piirihallitus teki toiminnanarviointia omasta toiminnastaan kuluneelta kaudelta. 

 15. piirihallituksen kokouksen 16.11.2020 asioita:

Piirihallitus sai 31.10.2020 pidettyjen laajennettujen valiokuntien kuulumiset tiedokseen (Laajennetut valiokunnat) sekä järjestön 14.-15.11. 2020 pidetyn jäsenkokouksen kuulumiset (Jäsenkokoukset)Piirihallitus on avannut kanavan, jolla voi ehdottaa Toimiva Partiojohtaja 2021 ehdokasta piirihallitukselle vuoden loppuun asti (Toimiva Partiojohtaja 2021 kriteerit ja hakulomake). Piirihallitus päätti kiittää lippukuntia vapaaehtoisten päivänä 4.12.2020. Päätettiin tilata muutamien piirien kanssa yhdessä pestipelikortteja koulutuksen ja lippukuntatuen käyttöön. 

14. piirihallituksen kokouksen10.2020 asioita:

Kuulimme partion Exit-kyselyn online-tuloksista (Exit-tulokset) ja saimme Hybridi-Tuulevien palautetta piirin luottamushenkilöiltä. Muistutettiin toiminnanaloja vuosiselosteen lisäkysymyksien keräämisestä sekä kuulimme laajennettuihin valiokuntiin tulevia aiheita. Päätimme kartoittaa Toimiva Partiojohtajehdokkaita vuodelle 2021Valittiin  Timo Tuovinen ja Arttu Tanner kaudelle 2021–2023 Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiön hallitukseen. Päätimme piirin koulutustuesta vuonna 2021 lippukunnille jotka eivät saa tukea muulta partioyhteisöltä. 

13. piirihallituksen kokouksen10.2020 asioita:

Piirihallitus hyväksyi partiojohtajavaltakirjoja sekä hyväksyi piirin julkilausuman syyskokoukselle. Samoin hyväksyttiin SMkevätkisat 2022:n ohjausryhmän kokoonpano. 

12. piirihallituksen kokouksen9.2020 asioita:

Piirihallitus sai tilannekatsausta Syys-Tuulevien järjestelyistä ja henkilöstöuudistuksesta. Syyskokouksen valmistelun yhteydessä ilolla todettiin ehdokkaiden löytymisestä vaaleihin – lisää ehdokkaita saa tulla edelleen. Toimiva Partiojohtaja 2021 ehdokkaita tullaan kyselemään lippukunnilta ja luottiksilta. Hehkujen palaute merkittiin tiedoksi. Talvileiri Hile 2021:n kuulumisia välitetään Kuura-leiripostin välityksellä lippukuntiin. SMkevätkisat 2022:n ohjausryhmän kokoonpano alkaa hahmottua ja se päätetään seuraavassa kokouksessa sekä projektin johtajaparin pesti avataan syyskokouksessa. Ansiomerkkiryhmältä saatiin tiedoksi Suomen Partiolaisten uusi aatemerkki, jota voi anoa sellaiselle, joka ei saa aivan hopeaeläinmerkkiä. Lisäksi ryhmä aloittaa kehitystyön piirin ansiomerkkimyöntöperusteiden päivittämiseksi. 

11. piirihallituksen kokouksen9.2020 asioita:

Piirihallitus sai tiedoksi, että partion sisäänotto ei ole ollut niin isoa kuin edellisvuonna sekä kasvusuunnitelman esittelyn. Piirin sääntömuutos on hyväksytty PRH:ssa (PP säännöt).  Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. Saatiin tiedoksi vaalitoimikunnan väliraportti. Talvileiri Hile 2021 on esillä syksyn aluetapaamisissa. SM-kevätkisa 2022 ohjausryhmän valinta on seuraava askel. 

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 19.1. ja 29.–31.1. piirihallituksen tammiseminaarissa.