Ehdota vuoden 2021 Toimiva Partiojohtaja -tunnustuksen saajaa

Onko lippukunnassasi suorastaan korvaamaton, alle 30-vuotias partiolainen, joka on ansioitunut niin omassa lippukunnassa kuin toimii aktiivisesti valtakunnallisessa sekä piirin toiminnassa?

Ehdota häntä Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen saajaksi!

Piiri myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle, naiselle ja miehelle, Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen.  Palkittavat partiojohtajat ovat aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet partiotoimintaa. Lisäksi valittuja ehdotetaan Partiosäätiön vuoden 2021 Toimiviksi Partiojohtajiksi.

Tunnustuksen saamisen edellytyksiä on aktiivinen toiminta omassa lippukunnassa, toimiminen johtajatehtävissä vähintään viisi vuotta, partiojohtajien peruskurssi sekä partiojohtajavaltakirja. Palkittavien tulee olla alle 30-vuotiaita. Toimiva partiojohtaja -apurahan saajalla tulee olla myönteinen asenne omassa lippukunnassa toimimisen lisäksi myös partiopiirin toimintaan ja valtakunnalliseen partiotoimintaan.

Voit ehdottaa toimivaa partiojohtajaa tällä lomakkeella. Haku on auki vuoden 2020 loppuun asti.