Ehdota vuoden 2018 Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen saajaa

Onko lippukunnassasi suorastaan korvaamaton, alle 30-vuotias partiolainen, joka on ansioitunut niin omassa lippukunnassa kuin toimii aktiivisesti valtakunnallisessa ja piirin toiminnassa? Ehdota häntä Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen saajaksi!

Piiri myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle, naiselle ja miehelle, Toimiva partiojohtaja -tunnustuksen.  Palkittavat partiojohtajat ovat aktiivisella ja esimerkillisellä toiminnallaan edistäneet partiotoimintaa.

Tunnustuksen saamisen edellytyksiä on aktiivinen toiminta omassa lippukunnassa, toimiminen johtajatehtävissä vähintään viisi vuotta, partiojohtajien peruskurssi sekä partiojohtajavaltakirja. Palkittavien tulee olla alle 30-vuotiaita. Toimiva partiojohtaja -apurahan saajalla tulee olla myönteinen asenne omassa lippukunnassa toimimisen lisäksi myös partiopiirin toimintaan ja valtakunnalliseen partiotoimintaan.

Voit ehdottaa partiolaista piirihallitukselle tällä lomakkeella. Haku on auki vuoden loppuun!