Piirihallitukselta

Hallituksen kokouksesta 2 ja 3/2019: Piirileirivarasto, Pohjanmaan partiopotentiaali ja piirin uusi VeriRyhmä

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti loppuvuodesta 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Ingressin lupauksesta poikettiin heti alkuun, sillä tiivistykset piirihallituksen kokouksista 2 ja 3 jäivät unohduksen vuoksi viestinnältä ajoissa aloittamatta. Pahoittelut tästä, mutta tässä ne kuitenkin ovat!

Vuoden toisessa piirihallituksen kokouksessa 28.1. sekä vuoden kolmannessa kokouksessa 18.2.  keskusteltiin ja päätettiin muun muassa seuraavasta:

  • Piirin luottamushenkilöiden Tuulevat-päiville 24.-26.5. saadaan vieraita keskusjärjestöstä, kun SP:n puheenjohtaja Hilla Ruohola osallistuu Utajärvellä järjestettäville Touko-Tuuleville!
  • Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksen teknisiä asioita, kuten kokouspostin ja kokouskutsun lähettämistä selvennettiin ja kevätkokouksen julkilausuman teemaa hahmoteltiin. 24.3. olevan kevätkokouspäivän suunnittelu etenee hyvää vauhtia!
  • Piirin suurtapahtuma Myötäpäivien suunnittelu on jo käynnissä! Piirihallitus hyväksyi kokouksessaan Oulussa vuonna 2020 järjestettävien Myötäpäivien kasvatukseen, osallisuuteen sekä näkyvyyteen liittyvät tavoitteet. Seuraavat Myötäpäivät tulevat tarjoamaan kestäviä tekoja jokaiselle, niin partiolaisille kaikkialla Suomessa kuin paikallisille ei-vielä-partiolaisillekin!
  • Piirileirivaraston sekä huoltojaoston perustaminen. Pohjanmaan Partiolaisten piirihallitus on aiemmin keskustellut piirileirivaraston perustamisesta heinäkuun 2018 kokouksessaan sekä selvittänyt muiden partiopiirien vastaavia ratkaisuja. Helmikuun 2019 kokouksen myötä piirileirivarastoprojektia sekä piirin oman huoltojaoston perustamista päätettiin viedä eteenpäin – projektin etenemisestä kuulemme varmasti lisää vuoden 2019 edetessä!
  • Piirinjohtaja Saija oli maaliskuussa mukana SP:n toiminnansuunnittelupäivässä, jossa tarkastelun alla olivat muun muassa Suomen eri alueiden partiopotentiaali eli partion kohderyhmäikäisten osuus paikallisesta väestöstä. Partiopotentiaalit sekä jo partiossa olevien prosenttimäärät väestöstä vaihtelevat Pohjanmaallakin jonkin verran alueesta riippuen, mikä keskustellutti piirihallituksessa. Tästä saadaan hyviä eväitä tulevaisuuden alue- ja kasvutyöhön!
  • Piirin sosiaalisessa mediassa on kevään aikana käyty keskustelua oman VeriRyhmän perustamisesta. Piirihallitus päättikin tarttua tuumasta toimeen ja perustaa pohjalaisille partiolaisille oman VeriRyhmän! Jatkossa mainitsemalla verenluovutuksen yhteydessä Pohjanmaan Partiolaiset listautuu luovutuksesi pohjalaisten partiolaisverenluovuttajien listaan. Lue lisää VeriRyhmistä Veripalvelun sivuilta!

Piirihallitus kokousti vuoden neljännen kerran 11.3. Tästä kokouksesta tiedote saadaan viestinnän kunniasanalla ulos edellisiin verrattuna nopeasti! Kysymyksiin kokouskertomuksissa mainituista asioista antavat mielellään piirinjohtajat Saija Kivelä sekä Pekka Väkiparta (etunimi.sukunimi@partio.fi)

 

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n piirihallituksen puolesta kevätterveisin,

Ines
Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava piirihallituksen jäsen