Piirihallitukselta

Piirihallituksen kokouksista 5-9: Kevätkokouksen valmistelua poikkeusoloissa, tapahtumien perumista, toiveikkaana tulevan syksyn sekä talvileiri 2021 suunnittelua

Pohjanmaan Partiolaisten hallitus päätti vuonna 2018 aloittaa avoimuuden hengessä kokouksistaan kertomisen tiedotteiden muodossa aina jokaisen kokouksen jälkeen.

Poikkeusolojen kiireistä johtuen tiedoitteet ovat jääneet julkaisematta, mutta nyt asia korjataan ja tässä useamman kokouksen koosteet keväältä 2020.

5. piirihallituksen etäkokouksen 14.4.2020 asioita:
Kasvun huomioimista korostettiin toiminnansuunnittelussa. Piirihallituksen työryhmä laatii julkilausuman kevätkokoukseen aiheena “Koulutuksen merkitys johtamistaitojen harjaannuttamisessa”. Tuulevia valmisteltiin, vaalitoimikunnan ehdokkaita kartoitettiin, muistutettiin piirirekryn olevan parhaillaan menossa, piirin organisaatiokaaviota päivitettiin, partioneuvoston asioita käytiin lävitse muun muassa strategian valmisteluun ja peruskirjan tilanteeseen liittyen.

 

5,5. piirihallituksen sähköpostikokouksen 26.-27.3.2020 asioita:
Piirihallitus kokoontui pikaisesti sähköpostikokoukseen ja päätti Myötäpäivät 2020 -järjestelytoimikunnan esityksestä perua kesäkuulle suunnitellun Myötäpäivät 2020 -tapahtuman Oulusta koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi.

 

6. piirihallituksen etäkokouksen 4.5.2020 asioita:
Piirihallitus päätti uuden ajankohdan Syys-Tuuleville päällekkäisyyksien takia. Luottamushenkilöiden tapaaminen pidetään 16.-18.10.2020 pohjoisosassa piiriä. Päätettiin järjestää Sykähdys-lippukuntapäivät joka toinen vuosi maaliskuulla, kiertäen piirin eri osissa. Seuraava on vuonna 2022 ja johtajan rekrytointi aloitetaan keväällä 2021. Piirihallitus päätti ehdollisena uuden kevätkokouksen päivän 6.6.2020, mikäli valtioneuvosto sallii kokoontumiset poikkeusaikana. Piirihallitus sai tiedoksi lippukunnanjohtajistolle tarkoitettujen Hehkujen päivät, jotka pidetään 24.8. Kokkolassa, 25.8. Vaasassa ja 26.8. Oulussa.

Samaan syssyyn päätettiin myös syyskokouksen järjestämisestä 3.10.2020 Oulussa. Kokouksen yhteyteen järjestetään myös ryhmänohjaajakouluttajien koulutus (2.-3.10.), Ko-Gi-ohjaaja– ja joulukampanjapäällikkökoulutukset, johtokolmikoiden tapaaminen sekä Kuksa-tukikohta.

Piirihallitus hyväksyi Hile 2021 -talvileirin tavoitteet, talousarvion ja projektisuunnitelman. Saimme kuulla, että piirin yhteiskuntasuhderyhmä alkaa työstämään piirin vihreitä tavoitteita. Piirihallitus työskenteli kasvuun liittyvien asioiden parissa Juulia Tavastin johdolla. Todettiin kasvusta, että se on jokaisen partiolaisen asia.

 

7. piirihallituksen sähköpostikokouksen 6.-8.5.2020 asioita:
Aiheena oli kevätkokouksen järjestämiseen poikkeusaikana liittyvät järjestelyt.
Piirin säännöissä sanotaan:
”Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa oman lippukuntansa lisäksi korkeintaan yhtä partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.”

Poikkeuslain pykälässä sanotaan:
”Yhdistyslain 25§:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies (edustaja) voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä.”

Piirihallitus päätti, että poikkeuslain nojalla yksi henkilö voi kevätkokouksessa käyttää enemmän kuin kolme ääntä ja voi edustaa useampaa lippukuntaa kuin säännöissä määrätään.

 

8. piirihallituksen sähköpostikokouksen 10.-13.1.2020 asioita:
Piirihallitus hyväksyi pohjoisten piirien talvileiri 2021 johtajapariksi Valtteri Vakimon (Ahjopartio) ja Juho Kivelän (Samposet) leirin ohjausryhmän esityksestä. (Kokous pidettiin tammikuussa, mutta pöytäkirjaan tuli sen kirjoittamisen ajankohdan vuoksi suurempi järjestysnumero.)

 

9. piirihallituksen etäkokouksen 2.6.2020 asioita:
Piirihallitus keskusteli kevätkokouksen turvallisesta järjestämisestä. Vaalitoimikunnan ehdokkaiden odoteltiin ilmoittautuvan eri puolilta piiriä piirihallituksen jäsenille, jotta kokouksessa kokoonpanon päättäminen sujuisi jouhevasti. Täydennettiin myös vaalitoimikunnan tehtävälistaan Suomen Partiolaisten (SP) jäsenkokouksen piirin edustajien etsiminen marraskuulle.

Päätettiin, että enemmän kuin viisi ääntä omaava lippukunta saa käyttää kaksi edustajaa kevätkokouksessa. Myös ensimmäinen tuulahdus seuraavista pohjalaisista suomenmestaruuskisoista saatiin hyväksyttäessä kevätkisan 2022 toimeksianto!

Piirihallitus otti ilolla vastaan uutisen, jossa kerrottiin SP:n hyväksymistä piirin uusista koulutusohjaajista Sini Liukkosesta (Kokko-Pojat) ja Toni Sallisesta (Pateniemen Polunpolkijat).

Kokouksessa hyväksyttiin pohjoisten piirien Lapin, Järvi-Suomen ja Pohjanmaan Partiolaisten yhteinen koulutussopimus, jossa sovitaan yhteisten kurssien järjestysvuoroista ja -käytännöistä. Koulutusryhmä valtuutettiin työstämään kurssiosallistumismaksuista maksuvapautusesitystä lippukunnille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kouluttamiseen.

Piirin yhteiskuntasuhderyhmä valittiin laatimaan kirjelmä seurakuntien luottamushenkilöille muun muassa partiotoiminnasta ja peruskirjauudistuksen tilanteesta. Piirin toiminnanalat järjestävät yhdessä Hehkut eli lippukunnanjohtajiston tapaamiset elokuussa, jonka yhteydessä pidetään myös Tervetuloa partioon -kurssit uusille partioaikuisille.

Syys-Tuulevat eli luottamushenkilöiden tapaaminen päätettiin järjestää Siikajoen Törmälän Tilalla (16.-18.10.2020). Keskitetty piirirekry on parhaillaan menossa ja päättyy kesäkuun lopussa. Pesteihin voi hakea pestihakusivun kautta.

Kysymyksiin kokouskertomuksissa mainituista asioista antavat mielellään piirinjohtajat Saija Kivelä sekä Pekka Väkiparta (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Piirihallitus kokoustaa seuraavan kerran 17.8.2020.