Pihaus

Pihaus: Nuorten ääni esiin kunnissa ja kuntavaaleissa

On aika valita kuntiin ne päättäjät, jotka ovat tulevina vuosina vastuussa lähipalveluitamme koskevasta päätöksenteosta. Kannattaako partiossa olla aktiivisena mukana levittämässä äänestysintoa ja haastamassa ehdokkaita partiolle tärkeistä näkökulmista? Kannattaako pitää yhteyttä päättäjiin ja olla mukana vaikuttamassa kuntien päätöksentekoon?

Vastaus on KYLLÄ, isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Lippukunnissa mukana kannattaa olla monin tavoin levittämässä aktiivisuuden sanomaa. Nuorten äänestysaktiivisuus on huono ja erityisesti kuntavaaleissa se on ollut erityisen huono. Edellisissä kuntavaaleissa lähes kaksi kolmesta 18-24 -vuotiaasta nuoresta jätti äänestämättä. Tämä vaikuttaa siihen, että valtuustossa näkyvät helposti eniten äänestävän ikäryhmän asiat. Kunnissa päätetään nuorten kannalta tärkeistä palveluista ja lähiympäristön asioista. Kunnissa päätetään myös siitä, millä tavoin ja millä resursseilla nuorten harrastustoimintaa tuetaan. Nyt valittavat päättäjät ovat jatkossa linjaamassa esimerkiksi kunnan tilojen käyttöä, osallistavaa budjetointia, ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksia. Mistä löytyvät ne ehdokkaat, joilla on sekä ymmärrystä että osaamista nuorten asioissa ja kenellä on halu tehdä yhteistyötä, että nuorten harrastusmahdollisuudet olisivat mahdollisimman hyvät? Nämä ehdokkaat voivat tulla valituksi juuri nuorten äänillä.

Yksi partion päämääristä on auttaa nuoria kasvamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Partion päämäärän mukaisesti lippukunnissa on hyvä nostaa esille koko partiopolun ajan niitä asioita, millä keinoin voimme olla aktiivisia ja vaikuttaa. Aktiivisuutta opetellaan sudenpennusta asti roskienkeräystempauksilla ja lähiympäristön huomioimisella. Opetellaan myös sitä, miten vaikuttamista voi tehdä monella tasolla ja miten pienillä teoilla voi olla tekemässä muutosta. Itselläni on hyviä muistoja seikkailijaikäisten kanssa tehdystä tempauksesta, missä kirjoitettiin muutostoiveita postikorteille, jotka lähetettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Aikanaan saimme perusteelliset vastaukset esitettyihin asioihin, asiamme oli käsitelty kunnassa huolella. Olemme myös tarpojaryhmän kanssa osallistuneet kaupunginvaltuuston kokoukseen ja jättäneet ideoita Nuortenideat.fi -palveluun. Mahdollisuuksia on monia!

Synnytetään yhdessä tunnetta siitä, että olemme osa tätä yhteiskuntaa ja vaikuttamassa sen toimintaan. Lippukunnan tueksi kiinnostusta herättämään on tehty kaikille ikäkausille soveltuva Vaalipöllö-merkki suorituksineen. Ryhmätoiminnassa nuoria voi kannustaa täyttämään esimerkiksi Nuorten vaalikonetta ja käydä samalla keskustelua vaalikoneen kysymyksistä. Vaalikoneen lisäksi ryhmät voivat tutustua partioehdokkaita esittelevään sivustoon tai kysyä ehdokkaiden mielipiteitä partiolle tärkeistä asioista.

Eihän jätetä aktiivisuutta pelkästään vaaleihin? Onko lippukuntanne juuri se toimija, joka on mukana kehittämässä kaupunkia? Onko se mukana osallistuvassa budjetoinnissa tai nostaako se kunnassanne esiin harrastustoiminnan toimintaedellytyksiä ja nuorten tukemista? Luoko se hyviä yhteistyösuhteita päättäjiin ja virkamiehiin? Kannustaako se lippukunnan nuoria olemaan mukana ja osallistumaan, tuomaan nuorten ääntä esiin? Toivottavasti juuri teidän lippukuntanne vastaa olevansa mukana, tarttumassa toimeen.

 

Sanna Saarimaa, yhteiskuntasuhteista vastaava piirihallituksen jäsen