Et todennäköisesti välttynyt kuulemasta tämän kevään eduskuntavaaleista, eikä ihme, sillä olivathan ne koko Suomen kannalta todella merkittävät. Partiolaiset olivat mukana esimerkiksi omilla tavoitteilla, joiden puolesta vaikuttamisella pyrittiin muun muassa turvaamaan luontoa ja nuorten oikeuksia harrastamiseen ja hyvinvointiin. 

Vaaleissa oli ehdolla myös useita partiotaustaisia ehdokkaita, joten aloinkin pohtimaan, kuinka tärkeää partion yhteiskuntakasvatus onkaan. Partion peruskirjan mukaan partion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Tätä tavoitettahan edistetään tietenkin partio-ohjelman avulla. Partio opettaa esimerkiksi ryhmätyöskentelytaitoja, johtamistaitoja ja luo avarakatseisuutta sekä taitoa tehdä reiluja päätöksiä erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Kaikkia näitä asioita oppii meidän huikean partio-ohjelmamme myötä toiminnan lomassa. 

Johtajuus- ja ryhmätyötyöskentelytaidot karttuvat koko partiopolun ajan, tarpojilla kokonainen tarppo on omistettu yhteiskunta teemalle ja samoajillakin ohjelmaan kuuluu yhteiskunnan tutkimista ja sen toimintaan osallistumista. Myös muu partiotoiminta kartuttaa osaamista päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Esimerkiksi kokouskäytänteet ja yhdistyksen hallinto tulee johtajatehtävissä toimiville aina vain tutummaksi. Nämä aktiviteetit ja opittavat taidot eivät ole todellakaan turhia, vaan antavat meille valmiuksia lähteä mukaan vaikuttamaan niin omassa lähipiirissä kuin myös valtakunnallisesti. Itse ainakin koen, että partio on kartuttanut valmiuksiani vaikuttamistyöhön esimerkiksi koulussa ja opiskelijajärjestössä. Olen myös uskaltanut lähteä partiossa matalalla kynnyksellä piirin ja keskusjärjestön toimintaan, mikä on tuonut mukanaan jo lyhyessäkin ajassa runsaasti ikimuistoisia kokemuksia. 
 
Partiolaisia näkee usein myös muissa yhdistyspiireissä johtotehtävissä, sillä partiolaisen on helppo tarttua toimeen osaamisensa ansiosta. Me partiolaiset voimme yhdessä toimia aktiivisina vaikuttajina ympäristössämme, joten ollaan siitä ylpeitä! 

Haluankin rohkaista jokaista johtajaa nostamaan osallisuuden ja vaikuttamisen teemoja osaksi ryhmän toimintaa vaikkapa Vaalipöllö-merkin aktiviteettien avulla, eikä pelkästään vaalien aikaan, vaan ihan vuoden ympäri! 

Juttu on julkaistu Pohjan Puhurissa 1/2023. Yspin yskäys -palstaa kirjoittavat partion nuoret Young Spokespeople -kurssin käyneet ”yspit”.