Pohjanmaan Partiolaisten lippukuntatuen johdosta Henri “Henkka” Korkeaniemi ja Raisa Lindeman ovat olleet piirin edustajina jo yli vuoden ajan aktiivisesti mukana suunnittelemassa valtakunnallisesti valmentajapestien eli lippukuntien tukemisen selkärangan uudistamista. Piirin uuden tuen suunnittelu toteutettiin osana aluetyöstä ja lippukuntatuesta vastaavan piirihallituksen jäsenen Henkan Ko-Gi-kehittämistehtävää, ja vuoden 2023 alusta aloitettiin uudenlaisella lippukuntien tuen kokonaisuudella. 

Mitä uutta, mitä vanhaa? 

Pohjanmaan valmentajapestien ja lippukuntatuen kokonaisuuden uudistaminen lähti muutamasta tärkeästä tavoitteesta. Piirissä koettiin tärkeäksi vähentää vapaaehtoisten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden päällekkäistä tekemistä. Halusimme hyödyntää tehokkaasti lippukuntatuelle kohdistettua aiempaa suurempaa työntekijäpanosta, ja samalla tarjota valmentajille vapaaehtoisina paremmin hallittavaa pestipalettia.  Lisäksi halusimme tarjota valmentajille mahdollisuuden keskittyä nimenomaan valmentamiseen, eli lippukuntakohtaisten kehitysprojektien tukemiseen. 

Muutosprosessista halusimme alusta lähtien mahdollisimman sujuvan. Tavoitteena oli, että lippukunnille tarjotaan yhä kattavampaa ja kaikkialla piirissä tasalaatuisempaa työntekijöiden palvelua ja ylipäätään piirin tukea riippumatta siitä, missä alueella lippukunta sijaitsee. 

Ohjenuorana uudistukselle pidimme myös sitä, että hyödynnämme valtakunnallista uudistusta, mutta emme hukkaa omia, juuri meidän piirimme ja lippukuntiemme omanalaisia tuen muotoja ja tekemisen fiilistä. 

Pohjanmaan malli 

Lopputuloksena päädyimme valtakunnallisen mallin mukaisesti keskittämään lippukuntien perustukea, eli yhteydenpitoa ja aluetapaamisten järjestämistä piirin järjestökoordinaattoreille. Näin saadaan lippukunnille osoitettua tasalaatuista tukea kaikkialla piirissä alueesta ja lippukunnan aktiivisuudesta riippumatta. Samalla saadaan valmentajien pestistä vapautettua aikaa ja panosta nimenomaan yksittäisten lippukuntien kehityksen tarpeiden valmentamiseen. 

Pohjanmaan partiopiiri on jaettu kymmeneen alueeseen. Suurten etäisyyksien ja laajojen alueiden piirinä Pohjanmaalla on saatu aiemmin hyviä kokemuksia lippukuntien alueellisen yhteistyön tuloksista. Usealla alueella lippukuntien alueellista toimintaa on koordinoinut alueelle pestattu valmentaja. Valmentajat halutaan jatkossa kiinnittää tukevammin valmennusprojekteihin, joten piirissä otetaan käyttöön mahdollisuus pestata alueelle aluekummi, jonka tehtäviin kuuluu alueellisen yhteistyön tukeminen. Aluekummin pestaaminen lähtee alueen lippukuntien aloitteesta, mutta piirin lippukuntatuki tarjoaa pestiin tukea ja pestaajan. 

Siirtymän toivomme olevan sujuva, koska järjestökoordinaattorit ovat ottaneet meillä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän roolia esimerkiksi aluetapaamisten järjestämisessä. Näin ollen piirissä olemme olleet siirtymään lähtiessä jo hyvissä asemissa. Järjestökoordinaattorien läsnäolo aluetapaamisissa ja heidän kanssaan asioiminen on useille lippukunnille jo tuttu ajatus. 

Järjestökoordinaattorit lähellä lippukuntia 

Aluetapaamisten järjestäjinä ja ensisijaisina yhteyshenkilöinä järjestökoordinaattorit pystyvät luomaan tiiviimpää suhdetta ja yhteyttä lippukuntiin, mikä toivottavasti madaltaa myös kynnystä olla rohkeasti yhteydessä apua tarvittaessa. Koordinaattoreiden tehtävänä on määritellä onko avun tarve sellaista, joka kuuluu työntekijälle, vai puhutaanko sellaisesta kehittämiskohteesta, jonka työstäminen valmentajan kanssa olisi hedelmällistä. Tiesithän, että kullekin alueelle on nimetty oma aluetyötä tekevä järjestökoordinaattori. Alueiden 1-5 tukena toimii Elina Niskala ja alueiden 6-10 tukena toimii Tuija Mantsinen.  

Valmentajavastaavan terveiset 

Piirissä valmennusta johtaa valmentajavastaava. Vuoden alussa valmentajavastaavan pestissä aloitti Timo Mäntyvaara (Pohjan Veikot). 

Uudistuksen myötä myös valmentaminen terminä muuttuu, tai oikeastaan tarkentuu. Valmennus on jatkossa aiempaa selvemmin tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä. Valmennusprojektin alussa valmentaja auttaa lippukuntaa asettamaan selkeän tavoitteen, johon projektin aikana pyritään. Projektin aikana valmentaja auttaa lippukuntaa hoksaamaan omat vahvuutensa ja löytämään ratkaisut ja toimenpiteet asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Edistymistä arvioidaan yhdessä projektin aikana säännöllisesti.  

Vaihtoehtona ”henkilökohtaiselle” valmennukselle lippukunnat voivat osallistua SP:n valmennusohjelmiin. Valmennusohjelmat keskittyvät aina tiettyyn ennalta valikoituun aiheeseen, esimerkiksi syksyllä on tulossa vanhempien ikäkausien valmennusohjelma. Lippukunnalle nimetään ohjelman ajaksi oma valmentaja. Lisäksi valmennusohjelmissa saa vertaistukea muista ohjelmaan osallistuvista lippukunnista. 

Innostuitko valmentajapestistä?

Rekrytoimme uusia valmentajia koko ajan. Tsekkaa pestikuvaus piirin Pestihausta