Vuoden 2021 alkupuolella piirimme sai iloisia uutisia, kun parikymmentä vuotta uinunut lippukunta Ruukin samoojat herätettiin uudelleen henkiin. Puhuri selvitti, miten tuoreella lippukunnalla pyyhkii! 

Ruukin samoojien uuteen nousuun on vaikuttanut vahvasti nykyinen lippukunnanjohtaja, Jussi Pietarila.

”Ajatus toiminnan käynnistelyyn lähti omista lapsista ja yhteisistä seikkailuista. Olen itse saanut partiolta niin paljon, että päätin antaa jotain takaisin. Aluksi selvittelin yksin asiaa entiseltä lippukunnanjohtajalta. Tämän jälkeen olin yhteydessä piiriin, jonka kanssa mietimme, miten asiaa voisi viedä järkevästi eteenpäin”, Pietarila muistelee. Pian Pietarila sai kaverikseen Kati Mehtomaan, nykyisen ohjelmajohtajan, jonka kanssa asioita alettiin edistämään toden teolla. 

”28.2.2021 on merkittävä päivä Ruukin samoojille, koska silloin pidettiin kokous, jossa valittiin uudet henkilöt hallitukseen ja uusi lippukunnanjohtaja. Näin toiminta pääsi käyntiin. Tämä kaikki tapahtui keskellä koronamääräyksiä, mutta päätimme edistää asiaa, jotta pääsisimme pikkuhiljaa puuhailemaan lippukunnan arkea”, Pietarila kertoo.

Nyt, vajaan vuoden päästä lippukunnan perustamisesta 55 jäsentä kokoontuu partiotoiminnan parissa Hietamaalla Ruukissa. 

Aikanaan lippukunnan toiminta hiipui, koska aktiivisia vetäjiä toiminnalle ei ollut. Pietarila itsekin oli noihin aikoihin mukana partiotoiminnassa, mutta ehti muuttaa toiselle paikkakunnalle ennen lippukunnan toiminnan lakkauttamista.

”Lippukunnan historia on meillä kuvineen tallessa kololla. Niitä on mahdollista siellä tutkia, jos tulee tarvetta”, kertoo Pietarila. Kun lippukunta perustetaan uudelleen tauon jälkeen, ei kaikkia tarvitse kuitenkaan keksiä alusta.

”Huivi ja logo on meillä säilyneet.  Perinteitä sen sijaan ei mahdottomasti ole, joten uuttakin luodaan, jotta jatkossa voimme vaalia perinteitä. Esimerkiksi partiolupaus annetaan meillä Ruukin samoojien lipulle ja Ruukin samoojien huivimerkki kiinnitetään huiviin vasta, kun partiolupaus on annettu lipulle”, kertoo Pietarila.  

Partiolle on kysyntää

Tekijöitä lippukunta on löytänyt lasten vanhemmista, aktiivisista kuntalaisista ja tietenkin lapsista, jotka haluavat kehittää itseään ja toteuttaa partioaatetta.

”Entisiä partiolaisia ei vielä ole hirveästi mukana, mutta muutama on taustalla vaikuttamassa. Toivottavasti määrä kasvaa tulevaisuudessa”, miettii Pietarila. 

Pietarila kertoo kuluneen vuoden olleen myös haasteellinen. Toimintaa on pyöritetty pienellä porukalla, kun taas lapsia toimintaan olisi tulossa todella paljon. Tämä monelle lippukunnalle tuttu pulma korostuu, kun toimintaa vasta käynnistellään, eikä vakiintunutta harrastajajoukkoa vielä ole.

”Valitettavasti olemme joutuneet rajoittamaan ryhmien kokoa, koska meillä ei riitä johtajaikäiset aikuiset viikkotoiminnan pyörittämiseen kaikille”, kertoo Pietarila. Toisaalta harrastajien into aloittaa partio kertoo myös toiminnan onnistuneisuudesta ja siitä, että lippukunnalle on tarvetta.  

Oman lisänsä vuoden haasteisiin on tuonut pandemiatilanne. Korona-aikana perustettu lippukunta ei ole päässyt nauttimaan ”tavallisesta partiotoiminnasta” vielä lainkaan.

”Meillä varsinaisesti ei sitä normaalia vielä ole, koska emme ole koskaan toimineet ilman koronaa. Määräykset ja rajoitukset ovat vahvasti mukana osana varsinaista toimintaa”, kertoo Pietarila.

Yhteisen lupauksenantotilaisuuden lippukunta on kuitenkin päässyt järjestämään kesällä 2021 kaikille uusille partiolaisille.  

Tukea monelta taholta

Partion vastaanotto Ruukissa on ollut positiivinen.

”Paljon olemme saaneet kiitosta toiminnasta ja todella hyvin olemme saaneet toiminnalle tukea”, kertoo Pietarila.

Ilman varoja toimintaa on hankala järjestää, mutta Ruukin samoojat ovat saaneet kunnalta rahallista tukea, jolla on hankittu esimerkiksi huiveja. Tärkeä yhteistyökumppani on ollut myös Ruukin FK-kerho, jonka tiloissa partiolaiset ovat kokoontuneet.

”Tilat ovat keskellä luontoa, ja ympäristö on hyvä partiotoiminnan toteuttamiseen”, Pietarila sanoo. Seurakunnaltakin on esimerkiksi lainattu trangioita.  

Pietarila haluaa kannustaa muitakin tarttumaan uusiin haasteisiin. Tulevaisuudessa hän toivookin panostusta erityisesti digitaaliseen partiotoimintaan.

”Partion vapaaehtoiset tekevät todella arvokasta työtä lasten ja nuorten eteen, mutta mahdollistaahan se samalla omankin kehittymisen ihmisenä”, hän pohtii. Pietarila tulee kiteyttäneeksi ajatuksen, joka on varmasti tuttu suurelle osalle aikuispartiolaisia. Samalla kun kehittää partiotoimintaa, tulee yleensä huomaamattaan kehittäneeksi myös itseään!