Viime vuosina partion parissa on havahduttu yhä enemmän siihen, että myös aikuiset kaipaavat täysin itselleen suunnattua partiotoimintaa. Aikuisten oma partioryhmä voi tarjota johtajahuoltoa, koulutusta tai portin, jonka kautta uusi aikuinen pääsee mukaan lippukunnan toimintaan.  

Oulussa aikuispartiotoimintaa käynnisteltiin syksyllä 2021 toisistaan riippumatta useassa eri lippukunnassa. Tämä kertoo selvästi siitä, että kysyntää aikuisille suunnatulle partiotoiminnalle on lisääntyvässä määrin. Koskiveikot ja Pateniemen Polunpolkijat kertovat Puhurille, miten aikuispartiotoiminta on ottanut tuulta alleen lippukunnissa.  

Vegeleivontaa ja peli-iltoja

Koskiveikoilla varsinaista aikuistoimintaa ei ole ollut ennen vuotta 2021. ”Ajatus syntyi kesällä, kun mietimme, että olisi mukava nähdä partioporukalla myös toiminnansuunnittelun ja johtajahuoltojen lisäksi”, kertoo Anz Räsänen, eräs lippukunnan johtajista. Koskiveikkojen aikuispartio on suunnattu johtajille, muille toiminnassa mukana oleville aikuisille sekä vaeltajille. ”Aikuispartio on kokoontunut kerran kuukaudessa. Tapaamispaikkamme ovat vaihdelleet aktiviteettien mukaan: kololla ja ulkona olemisen lisäksi olemme tavanneet myös museolla!” Räsänen kertoo. Asiasisältöjen sijaan ryhmä on keskittynyt erityisesti virkistyspuoleen, ja aktiviteetteina ovat toimineet muun muassa vegaaninen leivonta ja peli-ilta.   

Koskiveikoilla järjestelyvastuu ja suunnittelu hoituvat ennakkoon sovittujen vuorojen mukaan. Vetovastuu vaihtuu kuukausittain, joten ryhmä ei tarvitse omaa johtajaa, eikä järjestelyvastuu kasaudu liikaa yhden henkilön harteille. Ohjelma on saanut lämpimän vastaanoton lippukunnassa.  

”Partion ulkopuolisille aikuisille emme ole toimintaa ainakaan vielä markkinoineet”, Räsänen kertoo – ryhmä on siis syntynyt vastaamaan erityisesti lippukunnan johtajiston tarpeisiin. 

Kertausta ja uuden oppimista

Toinen aikuistoimintaan panostanut lippukunta on Pateniemen Polunpolkijat. Heilläkin tarve toiminnan kehittämiseen nousi johtajistolta. ”Omaa toimintaa aikuisille on ollut todella vähän, jopa johtajahuolto on jäänyt välillä olemattomiin. Johtajat kaipasivat toimintaa, johon he voisivat osallistua ilman, että itse joutuisivat sen aina suunnittelemaan ja järjestämään. Keskeistä oli myös halu oppia uutta, mikä tukisi sitten myös ryhmien johtamista”, kertoo lippukunnanjohtaja Eero Pulkkinen

Polunpolkijoiden aikuisryhmä Umpisolmut sai nimensä kokouksessa kololla. ”Tehtävänä oli tehdä osmonsolmu huiviin. En muistanutkaan, että osmonsolmut voivat olla niin haastavia, eikös niitä nyt ennen joka sudari tehnyt…” kertoo Pulkkinen. Umpisolmut-ryhmä toteuttaa perinteistä partiotoimintaa aikuisille sopivalla tasolla ja tarjoaa samalla mahdollisuuden kerrata unohtuneitakin taitoja. ”Tämä on kuitenkin partioryhmä, joten kyllä partioaate ja periaatteet tulevat myös esiin toiminnan lomassa”, muistuttaa Pulkkinen. 

Polunpolkijoiden aikuistoiminnan varsinaisena kohderyhmänä ovat yli 22-vuotiaat aikuiset, joille ei muuten ole omaa ikäkausitoimintaa. Aikuisryhmä on tuonut lippukunnan toimintaan mukaan tauolta palaavia vanhoja partiolaisia, mutta myös uusia harrastajia.  

”Nyt myös vaeltajaikäiset ovat kiinnostuneet tulemaan mukaan, kun ovat kuulleet, kuinka kivaa meillä on!”, Pulkkinen kertoo. Koskiveikkojen aikuisryhmän tapaan Umpisolmut kokoontuu kerran kuussa vaihtelevassa paikassa, ja vastuuta toiminnan järjestämisestä jaetaan lippukunnan johtajiston kesken. ”Toki tietyt henkilöt hoitavat sitten vaikkapa Kuksan merkinnät ja sellaiset järjestelyt, mutta siinäkin on tosi hyvin pystytty hommia jakamaan tarpeen ja ehtimisen mukaan. Teimme ryhmälle myös jaetun kansion pilveen, niin että tehtäväohjeet ja muut materiaalit löytyvät sitten sieltä jatkossa myös niille, jotka eivät päässeet kokoukseen mukaan”, Pulkkinen vinkkaa.  

Aikuistoiminnan kautta mukaan partioon

Ryhmän suosio osoittaa, että toiminnalle on ollut tarvetta. Polunpolkijat toivovat, että aikuisryhmä toimii porttina partioharrastuksen pariin myös uusilla harrastajilla. ”Sana toiminnasta tuntuu kiirivän edelleen. Monilla on siis kiinnostusta partiotoimintaa kohtaan, mutta ehkä kynnys liittyä mukaan on korkea, jos ei tällaista aikuisille kohdennettua toimintaa erikseen ole. Toki meillä on toive, että tämä tutustuttaa uusia aikuisia partioon ja että se tulevaisuudessa rohkaisee useampia aikuisia ryhtymään vaikkapa ryhmänjohtajiksi. Ensisijaisesti tarkoitus on kuitenkin tarjota hieno harrastusmahdollisuus aikuisille ilman suuria paineita tai vaatimuksia”, tiivistää Pulkkinen.  

Parasta aikuistoiminnassa vaikuttaakin olevan se, että lippukunta voi toteuttaa sitä omaa tapaansa tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kuukausittaiset kokoontumiset eivät järjestelyn puolesta vaadi paljoa, mutta niiden merkitys johtajiston hyvinvoinnin ja innostuksen kannalta voi olla suuri. Kun aikuistoiminnan valjastaa tukemaan lippukunnan kehitystä, hyötyvät siitä kaikki: niin aktiiviset harrastajat, uudet kokeilijat kuin partion pariin palaavat vanhat partiolaisetkin. 

Juttu on julkaistu Pohjan Puhurissa 1/2022.