“Se lähti yhden johtajan kiinnostuksesta. Sen jälkeen johtajaneuvostossa nimettiin pieni porukka, joka mietti juuri meidän lippukunnalle sopivat kohdat”, kertoo Emppu Kivilahti Koskiveikoista.  

Koskiveikot on yksi kolmesta lippukunnasta Pohjanmaan Partiolaisten piirin alueella, joille on myönnetty Kestävästi Partiossa -tunnus. Hakuprosessin aikana Koskiveikoissa huomattiin, että aika moni asia on jo ollut lippukunnan toiminnassa hyvällä mallilla, ja se olikin johtajistolle ahaa-elämyksen paikka.  

Kriteereistä täyttyi heti esimerkiksi kimppakyydeillä kulkeminen, vähintään yksi kasvisruoka retkipäivää kohden, tunnollinen kierrättäminen ja taloudellinen tuki retkimaksuissa tukea tarvitseville. 

Alkukartoituksen jälkeen Koskiveikoissa mietittiin kaikki toiminnan kannalta oleelliset kriteerit ja kehityskohteiksi valikoituivat ne kaikki. Selkeää painopistettä ei valinnoissa tullut esille, vaan jokaisesta osa-alueesta pääsi kohtia kehityksen alle. Konkreettisia muutoksia toimintaan Koskiveikoilla tuli muun muassa etäosallistumismahdollisuudesta johtajiston kokouksiin ja linjaus ensisijaisesti vuokrata tai lainata tarvittavia varusteita.  

Lisäksi Koskiveikot liittyivät lippukuntana Luonnonperintösäätiön metsäkummeiksi, johon liittyvä vuosittainen lahjoitussumma nousikin yllättäen suurimmaksi puheenaiheeksi koko tunnuksen hakuprosessissa. Vuosittaisella lahjoitussummalla metsäkummeina Koskiveikot tukee Luonnonperintösäätiön ikimetsien suojelutyötä ja huolehtii luonnon tulevaisuudesta. 

Koskiveikot kokivat, että Kestävästi Partiossa -tunnuksen hakuprosessi oli mieluinen, sillä ohjeet olivat selkeät ja hakeminen helppoa. Lippukunnalle oli myös tunnuksen hakemisesta konkreettista hyötyä: “Lippukunnan toimintamallit on nyt yhdessä soittu ja ne löytyvät selkeästi kolon seinältä” Emppu summaa. 

Oulunsalon Norsissa vastaava projekti on parhaillaan käynnissä. Alkukartoituksessa huomattiin Norsissakin, että lähellä tunnuksen minimirajaa ollaan jo nykyiselläkin toiminnalla. Norsissa päädyttiin toteuttamaan kehityskohteita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.  

Lyhyen tähtäimen kehityskohteet eli pienet muutokset saadaan toteutettua helposti ja nopeasti. Näiden jälkeen päästään hakemaan tunnusta vielä vuodelle 2022 ja siten Kestävästi Partiossa -tunnuksen sisältö saadaan kiinteästi osaksi lippukunnan arkea. 

Osa pienistä kehityskohteista toteutettiin johtajiston toimesta heti, osa taas jaettiin teemoittain pienehköiksi projekteiksi. Projektit käytiin läpi vanhimpien ikäkausien toiminnan suunnittelukokouksissa, jolloin nuoret pääsivät itse vaikuttamaan siihen, mitä osiota he haluavat lähteä työstämään. Samoajat valitsivat projektikseen kolon ja retkien kierrätysasioiden ohjeistuksen sekä kehityksen.  

Vaeltajien ensimmäiseksi projektiksi valikoitui selkeä ohjeistus, esimerkiksi ohjevideo, kaikille ikäkausille aiheesta “tulen oikeaoppinen sytyttäminen pinon päältä – miksi ja miten”. Projektien tarkoitus on jakaa vastuuta, sillä tunnuksen haku on koko lippukunnan asia. Aikuisen tehtävä on sitten pitää langat käsissä ja toimia tukena. 

Pitkällä tähtäimellä pureudutaan sitten ajan kanssa suurempiin kokonaisuuksiin, kuten kolon energiatehokkuuden kartoitukseen ja mahdolliseen parantamiseen, sillä kehitettävää pitää olla myös seuraavalle hakukaudelle vuoden 2024 alkuun. Kestävästi Partiossa -tunnus ei siis ole vain yhden kerran juttu, vaan selkeitä kehityskohteita kannattaa miettiä jo vuosienkin päähän.  

Näin pääsette alkuun: 

  • Menkää tutustumaan aineistoon: https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/ 
  • Keskustelkaa asiasta lippukunnassa. Tehkää yhdessä sopimus tavoitteesta, pohtikaa aikataulua ja jakakaa päävastuut. Kestävän toiminnan edistäminen on hyvä lisätä lippukunnan toimintasuunnitelmaan, kun sitä päivitetään seuraavan kerran. 
  • Tehkää nykytilanteen tunnistamiseksi kartoitus siitä, mitä on jo hallussa, mitä voidaan kehittää ja mihin joudutaan sanomaan ei tällä hetkellä. Voitte käyttää apuna seurantatyökalua, jonka voitte ladata yllämainitulta sivustolta. 
  • Valitkaa asiat, joita haluatte kehittää, ja suunnitelkaa toimenpiteet, aikataulutus ja jakakaa vastuut. 
  • Sovitun ajan kuluttua tarkistakaa, missä mennään. 
  • Kun 25 kriteeriä on täynnä, ei muuta kuin hakemaan tunnusta! 

Piirin Vastuullisuusjaoston luottiksiin voi myös olla yhteydessä: johanna.karlstrom (at) partio.fi.

Juttu on julkaistu Pohjan Puhurissa 4/2022.