Partiolaisten tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta – vinkkejä lippukunnalle!

Partion tavoitteena on vastata ilmastokriisiin sekä vähentämällä partiotoiminnan aiheuttamia päästöjä että kasvattamalla partiolaisia, jotka osaavat tehdä omassa elämässään ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Tähän juttuun olemme koonneet lippukunnille tukea ja konkreettisia materiaaleja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Partion strategiassa tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta. Strategia on partiossa konkreettinen toiminnan johtamisen ja kehittämisen väline sekä keskusjärjestölle, piireille että lippukunnille. Lippukunnat voivat ottaa strategian huomioon toiminnassaan pienin konkreettisin teoin. Partion viisivuotinen strategia on tehty vuosille 2021–2026. Tutustu lisää partion strategiaan partion nettisivuilta.

 

Kestävästi partiossa

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa. Partion kasvatustoiminta tukee jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimimista. Toteuttamalla partio-ohjelmaa lapsi ja nuori oppii paljon ympäristön ja kestävän kehityksen teemoista.

Tunnuksen voi saada mikä tahansa lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä. Lisäksi on hyvä valita jokin tai joitakin kehittämiskohteita. Tunnus on voimassa hakuvuodesta seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Lue lisää ja tutustu kriteereihin: www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/

Ohjelmapainotus 2022–2023 ”Sanoista tekoihin”

Ohjelmapainotuksen teemana vuosille 2022 ja 2023 on Sanoista tekoihin. Se rakentuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille toimimaan paremman maailman puolesta. Jokaista tavoitetta kohden on valittu eri ikäkausille sopivia toteutusvinkkejä.

Ohjelmapainotus jakautuu kahteen vuoteen

  • vuonna 2022 Agenda 2030 tavoitteet otetaan haltuun jokaisen ikäkauden partio-ohjelman puitteissa
  • 2023 jokainen lippukunta tekee tekoja paremman maailman puolesta, omissa yhteisöissään ja omien yhteistyökumppaneidensa kanssa

Kumpaakin vuotta varten julkaistaan kattavat ohjelmapaketit valmiiden toteutusvinkkien kera.

Lue lisää: www.partio-ohjelma.fi/ajankohtaista/sanoista-tekoihin-ohjelmapainotus-2022-2023