Hämeen koulutusryhmän puheenjohtaja ja koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen Turkka Salo on kirjoittanut Hämeen partiopiirin piirilehti Täplässä (26.5.2021) seuraavasti:   

”Partion uutta strategiakautta 2021–2026 on nyt eletty ensimmäinen vuosi. Kuvat strategiasta pää- ja alaotsikoineen ovat varmasti vilahdelleet suurimman osan partiolaisista silmissä jo viime vuoden aikana. —— Partiokoulutuksen näkökulmasta erityisen mielenkiintoista on pohtia strategian kohtaa partio antaa taidot elämään; Partio-ohjelma antaa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Minkälaisia ovat 20 vuoden päästä onnistumiseen tarvittavat taidot? Kaikkia teknisiä ratkaisuja, menetelmiä, mahdollisuuksia, ammatteja, joita 2040-luvulla on, ei vielä ole edes olemassa. 

Johtajatulilla puhunut futuristi Perttu Pölönen on sanonut jotenkin niin, että ajassa, jossa kaikkea tehostetaan, kasvatetaan ja optimoidaan, tarvittaisiin syvyyttä ja ehkä pysähtymistäkin. Inhimilliset taidot ja arvot, kuten myötätunto ja pitkäjänteisyys tulevat olemaan arvokkaita tulevaisuudessa. Eivät ainoastaan lasten kanssa, mutta erityisesti heidän. Vaaditaan asennetta muuttua ja elinikäisiä taitoja. — — Tarvitaan uteliaisuuden siemen, joka voi kantaa läpi aikuisuuden. Siksi tulevaisuuteen katsomista tarvitaan.” 

Partiojohtajan peruskoulutus ja koko koulutusjärjestelmä Partion strategian tukena

PJPK eli partiojohtajan peruskurssi sisältää ydinasioita partiosta ja on partion yleiskurssi. Sitä voitaisiin oikeastaan sanoa partion peruskurssiksi. Se on hyödyllinen ja jopa tarpeellinen kaikille partiossa toimiville vaeltajille ja aikuisille, ei vain viikoittain ryhmänjohtajana toimiville. Pitempään partiossa oleva on väistämättä jossain vaiheessa tilanteessa, jossa tarvitsee johtamistaitoja. 

Partion johtamiskoulutus ja -kokemus on erittäin arvostettua myös työelämässä. 

Kuten Turkkakin pohtii, partion koulutusjärjestelmällä haluamme tukea nuoria ja aikuisia partiopesteissään. Kouluttautumisen avulla varmistumme siitä, että partiokasvatusta toteuttavilla vapaaehtoisilla on pestissään tarvittavat taidot ja osaaminen.  

Koulutuskokonaisuudet on suunniteltu pääosin pestilähtöisesti. Tämä näkyy erinomaisesti pestilähtöisestä koulutussuunnitelmasta, josta löytyy tieto siitä, mitä koulutuksia kussakin pestissä pitäisi käydä, sekä mistä olisi hyötyä. Koulutuskokonaisuus sisältää ne asiat, mitä kussakin pestissä aloittavan vapaaehtoisen tulisi osata, ja ne on tarkasti kirjattu tavoitteisiin, sisältökuvauksiin ja ydinainesanalyyseihin, jotta koulutus on saman sisältöistä läpi Suomen. 

Strategia toteutuu myös koulutusjärjestelmän, sen koulutuskokonaisuuksien ja -moduulien sisältöjen tarkastelussa. Sisältöjen arviointi ja päivittäminen on jatkuvaa työtä, jota tehdään Suomen Partiolaisten ja piirien koulutusryhmissä. Jokainen partiolainen voi antaa panoksensa tähän työhön antamalla palautetta, antoiko koulutus sellaisia tietoja ja taitoja, joita kouluttautuja lähti hakemaan, ja vastasiko tämä partion päämääriä.  

Koulutussuunnittelu lippukunnassa

Pestilähtöinen koulutussuunnitelma löytyy Piirin nettisivuilta kohdasta Partion koulutuspolku. Sieltä voi käydä katsomassa, mihin koulutukseen kannattaa suunnata seuraavaksi. 

Koulutusten ajankohdat (koulutuskalenteri) suunnitellaan hyvissä ajoin jo toukokuussa seuraavalle vuodelle. Koulutuksia pyritään järjestämään tasapuolisesti joka puolella piiriä. Jotta tämä toteutuisi, myös kouluttajia tarvitaan koko piirin alueelta. Jos kouluttaminen kiinnostaa, ota reippaasti yhteyttä koulutusryhmään. Kannattaa seurata piirin toimintakalenteria sekä tiedottamista ja poimia omaan kalenteriin tälle vuodelle huippukoulutuksia.  

Tämän vuoden koulutusten päivämääriin on tullut jonkin verran muutoksia, koska Kurssikoitos-koulutustapahtuma järjestetään myös tänä vuonna 16.-18.9. Siellä on tarjolla kaikki piirin vastuulla olevat koulutusjärjestelmän koulutukset. Niiden lisäksi tarjolle tulee myös taitokoulutuksia ja mahdollisesti lyhempiä työpajoja.