Partion koulutuspolku

Partion koulutuspolku jakaantuu kolmeen tasoon:

Koulutuspolku kasvattaa partiolaista nousujohteisesti johtajuuteen ja partioaatteeseen.

Ikäkausikoulutus- ja peruskoulutustason koulutusta järjestetään piirin omissa koulutustapahtumissa. Piiri järjestää myös luotsikursseja, johtokolmikkokursseja ja partiokouluttajakursseja. Partiojohtajan jatkokoulutuksen järjestää vuosittain Suomen Partiolaiset.

Lippukunnan ja piirin pesteissä oleville luottamushenkilöille on luotu koulutussuunnitelmat, joita voi seurata oman aikataulun puitteissa.

Lippukunnan pestilähtöinen koulutussuunnittelu

Piirin pestilähtöinen koulutussuunnittelu

 

Vuonna 2021 Pohjanmaan Partiolaiset lanseeraavat koulutussetelin tukemaan lippukuntien johtajakoulutuksia. Seteliä voi käyttää alla mainittujen Pohjanmaan Partiolaisten (tai yhteistyöpiirin) koulutusryhmän järjestämien johtajakoulutuksien osallistumismaksuihin.

Koulutussetelin arvo on 45€ ja sen voi saada lippukunta, joka ei saa tukea koulutuksiin joltakin partioyhteisöltä (esim. säätiö tai kilta). Lippukunta voi saada setelin vuoden 2021 aikana kerran ja se anotaan piirin toiminnanjohtaja Marko Miesmaalta (etunimi.sukunimi@partio.fi) sähköpostitse. Sähköpostissa tulee mainita lippukunta, kenen henkilön koulutusta tuetaan ja mihin koulutukseen on osallistumassa. Koulutusseteli myönnetään lippukunnalle kokonaan suoritetun koulutuksen jälkeen.

Koulutusseteli käy seuraaviin koulutuksiin:

- akela-sampo-koulutus

- partiojohtajaperuskoulutus

- ROK-kouluttajakoulutus

- luotsikoulutus

- lippukunnanjohtajakoulutus

- ohjelmajohtajakoulutus

- pestijohtajakoulutus

- partiokouluttajakoulutus