Suomessa ja Suomen Partiolaisissa on kaksi virallista kieltä, mutta ruotsinkielisiin kanssapartiolaisiin tulee törmättyä harvemmin. Miten ja miksi yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisten lippukuntien välillä voisi kehittää?  

 Ulkomaisissa partiotapahtumissa kuten jamboreella tai vaeltajien ulkomaanprojektin aikana olemme tottuneet tutustumaan eri kulttuureista tuleviin partiolaisiin ja puhumaan vierasta kieltä.

Suomen sisällä yhteistyö suomen- ja ruotsinkielisten partiolaisten välillä on melko epätavallista. Meillä Pohjanmaalla on maantieteellisesti päällekkäin sekä PP:n että ruotsinkielisen partioliiton Finlands Svenska Scouterin (FiSSc) toiminta-aluetta, eli mahdollisuuksia yhteistyöhön kielirajojen yli olisi.  

Mistä halu tehdä yhteistyötä erikielisen lippukunnan kanssa sitten kumpuaa? Kauniaislainen FiSSc:n viestintäryhmän puheenjohtaja Jannica Savander vastaa. 

“Lippukunnassamme olemme tehneet yhteistyötä suomenkielisten lippukuntien kanssa lähinnä käytännön syistä – tapahtumien järjestäminen on paljon helpompaa isommalla porukalla, ja jos kyseessä on Kauniaisten paikallistapahtuma, ei muitakaan yhteistyökumppaneita ole. Olemme myös järjestäneet leirejä yhdessä näyttääksemme lippukuntalaisille, että toista kieltä puhuvia partiolaisia on olemassa, mutta partiotoiminta ja -henki ovat samanlaisia kielestä huolimatta”, Savander kertoo. 

Kieliyhteistyön tekemisestä on hyötyä sekä järjestäjille että osanottajille. Partiotoiminnan monipuolisuuden näyttämisen lisäksi kielitaito hioutuu käytössä, vaikka kommunikaatio-ongelmiakin joskus ilmenee varsinkin pienempien partiolaisten parissa.  

Minkälaista toimintaa erikielisen lippukunnan kanssa sitten voisi järjestää? Yhteistyötä voi tehdä pienissäkin asioissa, Savander kertoo.  

Kauniaislaiset lippukunnat osallistuvat paikallisiin tapahtumiin yhdessä ja myyvät lettuja sekä makkaroita. Tällöin etuna on se, asiakkaat saavat palvelua molemmilla kielillä ja kaikki paikalliset lippukunnat saavat näkyvyyttä samalla kerralla ja pienemmällä vaivalla kuin yksin osallistuessa.  

Myös kuukausitapaaminen tai adventtikalentereiden myyminen yhdessä saavat kannatusta Savanderilta. “Suosittelen aloittamaan pienestä, jotta nähdään toimivuus ja ehkä myöhemmin järjestetään jotain isompaa yhdessä.” 

Savander suosittelee toiminnan avuksi myös sopimusta, jonka mukaan kaikki saavat puhua omaa kieltään tapaamisissa tai tapahtumissa. Mukana on aina varmasti joku, joka osaa tarjota käännösapua tarvittaessa. 

“Kehittää seudun partiotoimintaa” 

Pohjanmaan partiopaikkakunnista esimerkiksi Vaasa on kaksikielinen rannikkokaupunki, jossa on pitkät partioperinteet. Kaksikielinen kyltti

Pitkän tähtäimen suunnitelmasta Vaasan suomen- ja ruotsinkielisten lippukuntien yhteistyöhön ja dialogin vahvistamiseen liittyen Ko-Gi-kurssin oppimistehtävää tekevä Tommi Kippola Vaasan Metsäveikoista kertoo, että yhteistyö kieliryhmien välillä alueella ei ole ollut merkittävää, mutta viime aikoina kiinnostus on kasvanut.  

Tänä keväänä osallistujia oli molemmista kieliryhmistä yhteisellä VHF-radiokurssilla. Kippola näkee yhteistyössä vahvuuksia.  

“Partiossa kieli ei tule ongelma yhteistyölle, rakennamme muutenkin ystävyyttä yli kaikenlaisten rajojen. Tällainen yhteistyö auttaa kehittämään seudun partiotoimintaa ja luo alueelle vahvan partiokulttuurin”, hän sanoo.  

Yhteistyön aloittamiseen Kippola ehdottaa pienempiä yhteisiä tapahtumia, kuten toimintakauden aloitustapahtumaa tai esimerkiksi Yrjönpäiväjuhlia. 

Vinkkipankki kaksikielisyyteen 

  1. Tee tapahtuma alusta alkaen kaksikielisesti

Pyydä staabiin sekä suomen- että ruotsinkielisiä ja varmista, että kaikilla on tervetullut olo. Jos tapahtuman tekee ensin yhdellä kielellä ja lopuksi kääntää kaiken, on edessä iso työ. 

  1. Pyydä käännösapua kaikista mahdollisista suunnista

Ei ole kivaa, jos kääntäminen jää yhden ihmisen harteille. Hajauttaminen auttaa pilkkomaan käännöstöitä. 

  1. Päästä irti täydellisyyden tavoittelusta

Sekä puhuessa että kirjoittaessa vierasta kieltä on tärkeintä tulla ymmärretyksi. Anna pienten virheiden olla, mutta hio tarkkaan dokumentit, joissa virheitä ei saa tulla (esim. partiotaitokisojen tehtäväkäskyt). 

  1. Tutustu ruotsinkieliseen partiosanastoon 

Termistöön pääset käsiksi esimerkiksi näpyttämällä hakukoneeseesi sanat scouterterminologi tai scoutordlista.   

  1. Luokaa yhteistä toimintaa alueenne kaikenkielisille lippukunnille  

Joskus voi olla kaikille hyödyllistä sekä yleisölle selkeämpää esiintyä yhteisesti paikkakunnan partiolaisina yksittäisten lippukuntien sijaan!