Vietin pääsiäiseni partionjohtajan peruskurssilla Rokualla. Kurssilta saatu tieto ja siellä käydyt keskustelut partion arvoista ja tavoitteista saivat minut miettimään enemmän partioliikkeen päämääriä ja toimintamme tarkoitusta yhteiskunnassa. Mitä partio on?

Partiotoimintaa hetken ajateltuaan ja siihen tutustuttuaan saa huomata, ettei partio suinkaan ole kerho, jossa viikoittain touhutaan erilaisia hauskoja juttuja, ja käydään välillä metsässä retkellä. Tai no, onhan partio sitäkin. Paremmin partiota voi kuitenkin kuvata kuin toisena kouluna, tosin hauskempana kouluna, eikä siellä käydä kuin kerran viikossa. Partiokoulussamme kasvetaan itsenäiseksi ja toimiviksi kansalaisiksi, ja pidetään samalla hauskaa kavereiden kanssa. Tällä toiminnalla on myös päämäärä: maailmanrauha.

Partion maailmanjärjestö WOSM julkaisi hiljattain tutkimuksen, jossa vertailtiin kohdemaiden partiolaisia ja ei-partiolaisia. Tutkimustulokset kertoivat 14-17-vuotiaiden partiolaisten pärjäävän ikäisiään nuoriaan paremmin lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Partiolaiset olivat ainakin 20% fyysisesti aktiivisempia, 12% parempia johtajuudessa ja he työllistyivät 16 % todennäköisemmin. Tutkimuksen otantana olivat Kenian, Singaporen, ja Yhdistyneiden kuningaskuntien partiolaiset. Voisiko se siis päteä suomalaisiin partiolaisiin? Vaikka tutkimustuloksia ei Suomesta kerättykään, on täälläkin partiolaisiin liitetty useasti muun muassa käsitteet: ”yhteiskunnallisesti aktiivinen” ja ”oma-aloitteinen”. Jokin yhteys löytyy. Olemmehan kaikki B-P:n perillisiä.

Tutkimuksessa mitattiin siis asioita, joita partio opettaa ja joihin partiotoiminta tähtää. Partion peruskirjan mukaan partion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen, sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Tutkimustulokset kertovat, että partiolaiselta näitä ominaisuuksia löytyy, ainakin enemmän kuin ei-partiolaiselta.

Tutkimustulos vahvistaa näkemystäni siitä, että tämä maailma ja yhteiskunta tarvitsee partiota: kasvatustoimintaa, joka opettaa elämässä tarvittavia taitoja, ja saa kasvattinsa puhaltamaan yhteen hiileen paremman tulevaisuuden luomiseksi.
Emme ole vielä valmiita, mutta liikkeellämme on oikea suunta. On hienoa, että partion positiiviset vaikutukset yksilöihin ja siten koko yhteiskuntaan näkyvät tutkimuksessa. Olemme matkalla kohti rauhaa.