Seikkailuja myös aikuisille – Kempeleläinen Ari Arola palasi partioon aikuisena ja partiosta tuli koko perheen harrastus. Partiossa on mahdollisuus kehittää itseään ja oppia uusia taitoja.

Ari Arola toimii partiolippukunta Samposissa tarpojaluotsina eli 12-15-vuotiaiden partiolaisten aikuisena tukena. Opiskeluaikanaan Ari oli mukana Oulun yliopiston partiolippukunta SOOPA:ssa, jonka toiminta painottui erityisesti vaelluksiin. Lippukunnan eli partion paikallisyhdistyksen toiminnassa mukana oli vain opiskelijoita. Opiskeluiden jälkeen harrastus jäi, mutta kipinä partioon ei kadonnut. Aikuisena partioon palaamisen viimeisenä sysäyksenä toimivat omat lapset ja partiosta tuli koko perheen harrastus.

Ennen partioon liittymistä Ari yhdisti partion luonnossa toimimiseen, mutta sen tarkempaa mielikuvaa hänellä ei toiminnasta ollut. Partioon liittymisen jälkeen mielikuva partiosta on muuttunut.

– Erityisesti on kirkastunut, kuinka partio on nuorisojärjestö, jolla on selkeä kasvatuksellinen tavoite.

Ari Arola on päässyt partiossa kehittämään itseään ja saanut uusia ystäviä.

Partiossa myös aikuiset voivat oppia uutta sekä hyödyntää jo aikaisemmin saatuja taitoja. Ari on oppinut partiossa retkeilytaitoja metsäisillä alueilla. Aivan alusta ei tarvinnut alkaa opetella, hänellä oli aikaisempaa tunturivaelluksista saatua osaamista muun muassa suunnistuksesta ja koordinaattien lukemisesta.

– Lisäksi olen oppinut partiossa erityisesti ihmisen kasvusta ja kehittymisestä ja kuinka jokainen voi kehittyä eri osa-alueilla. Arin mielestä parasta partiossa ovat lapset ja nuoret, erityisesti heidän harrastuksensa tukeminen.

Aikuisille, jotka miettivät partioon liittymistä ja mukaan lähtemistä Ari lähettää terveiset:

– Rohkeasti mukaan vaan, se voi yllättää! Aina löytyy asioita, joita voi kehittää itsessään. Lisäksi partio antaa myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen tai itse partiojärjestelmän kehittämiseen, kun siihen on päässyt ensin tutustumaan.

Mitä partio on antanut Arille?

Itsensä kehittäminen – Mahdollisuus kehittää itseään, esimerkiksi turvallisuus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Ystäviä – Partion kautta tutustuu uusiin ihmisiin ja saa ihania ystäviä.