Orbis-piirileiri järjestetään vuonna 2025

Vuonna 2025 järjestetään Pohjanmaan Partiolaisten piirileiri Orbis. Orbis on latinaa ja tarkoittaa maata, maapalloa tai ympyrää. Leirivalmistelut ovat jo reippaasti käynnissä ja leiritoimikunta on tavannut ensimmäisen kerran vuoden 2023 puolella.

Projektin edetessä mukaan aletaan pestata enemmän tekijöitä. Myös leiritoimikuntaan on vielä mahdollista päästä mukaan. Pestihausta löytyy tällä hetkellä turvallisuusjohtajan, kokemusjohtajan ja ohjelmajohtajan paikka. Turvallisuusjohtaja vastaa muun muassa leirin ensiavusta ja paloturvallisuudesta. Kokemusjohtaja varmistaa onnistuneen leirikokemuksen ja ohjelmajohtaja pääsee suunnittelemaan piirileirin kannalta erityisen tärkeän ohjelman harrastajille. Pestejä on mahdollista tehdä myös paripestinä.

Päällikkötason pestihaku on avautunut joulukuussa. Vielä tammikuun loppuun asti on mahdollista hakea useisiin päällikkötason pesteihin: huoltopäällikkö, laaksopäällikkö, toimistopäällikkö, HR-päällikkö, talouspäällikkö, perheleiripäällikkö sekä leirihotellipäällikkö. Päälliköillä on pestissään ympäröivän tiimin tuki. Useita tehtäviä on mahdollista hoitaa myös paripestinä.

Pestikattauksesta löytyy varmasti jokaiselle tekijälle sopivaa tekemistä. Huoltopäälliköllä on tärkeä tehtävä leirikokemuksen sujuvuuden varmistamisessa. Huollon ja hygienian tärkeyttä leirillä ei voi painottaa liikaa. Leirin ohjelmaan pääsee vaikuttamaan esimerkiksi laaksopäällikkönä, joita etsitään useita.

Toimistopäällikkö pitelee käsissään leiriprojektin kannalta tärkeää O365-ympäristöä ja varmistaa tiedon sujuvan taltioimisen. Myös raha-asioista kiinnostuneelle löytyy sopiva pesti: talouspäällikkö laatii leirin budjetin ja työskentelee tärkeän taloustiimin kanssa. HR-päällikkö taas varmistaa, että jokaisella pestissä olevalla on tarvittava tuki ja mahdollisuus riittävään perehdytykseen. Näin varmistetaan jokaiselle mukava leirikokemus.

Mikäli perhepartio on lähellä sydäntä, kannattaa tutustua perheleiripäällikön pestiin. Tässä tehtävässä pääsee vaikuttamaan piirileirin perheleirin toteutukseen alusta pitäen. Myös leirihotellipäälliköllä on oma rajattu osa-alueensa leirihotellin suunnittelussa ja toteutuksessa. Leirihotelli on tarjolla kutsuvieraille tai niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi yöpyä maasto-olosuhteissa.

Pesteihin voi tutustua tarkemmin pestihaun kautta. Kannattaa lähettää myös rohkeasti kysymyksiä pestaajille, mikäli haluat kuulla tehtävistä tarkemmin. Muita pestejä tulee hakuun myöhemmin tänä vuonna.

Piirileirin mediat kannattaa ottaa seurantaan jo nyt. Leirin löytää Instagramista nimellä Orbis2025 ja Facebookista nimellä Orbis 2025.