Nuori, vaikuta tulevaisuuteesi! – Pohjanmaan Partiolaisten julkilausuma kevätkokouksessa 2023

Hei sinä, jolla on äänioikeus vaaleissa. Kevään eduskuntavaalit ovat hyvä tapa vaikuttaa siihen, miltä nuorisoalan tulevaisuus näyttää, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan harrastus ja minkä suunnan Suomi ottaa maailmassa.

Etenkin ensi kertaa äänestävällä, tai jo kokeneellakin konkarilla, äänestäminen voi tuntua hurjalta ja suuri määrä ehdokkaita ja puolueita erilaisine lupauksineen ylipääsemättömältä suolta. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että Suomen Partiolaiset keräävät listaa partioehdokkaista. Partioehdokas on partiotaustainen eduskuntavaaliehdokas ja hän on sitoutunut Suomen Partiolaisten arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Ehdokkaat ovat myös tutustuneet partion asettamiin vaaliteemoihin.

Nyt jos koskaan on aika panostaa nuorten hyvinvointiin, ja se myös näkyy Suomen Partiolaisten hallituksen hyväksymissä vaaliteemoissa, joita ovat; harrastava nuori, hyvinvoiva nuori, vaikuttava nuori sekä metsä ja ilmasto. Nämä vaaliteemat tukevatkin hyvin partion tavoitteita kasvattaa tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

Pohjanmaan Partiolaiset pitää tärkeänä, että nuorten ääni tulee kuulluksi. Nuorten on tärkeää kokea, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja heille tärkeät aiheet nousevat esille julkisessa keskustelussa.