Julkilausuma: Pohjanmaan Partiolaiset vaalivat lapsen ja aikuisen yhteistä aikaa perhepartiolla

Pohjanmaan Partiolaisten syyskokouksen 2019 julkilausuma muistuttaa  lapsen ja aikuisen yhteisen ajan tärkeydestä.

Moni tietää, että lapselle ja aikuiselle tärkeä yhteinen aika on usein kortilla.

Tärkeää yhteistä aikaa on nyt tarjolla partiossa entistä enemmän. Suomen Partiolaiset hyväksyi keväällä 2018 perhepartion viralliseksi partion toimintamuodoksi. Syksyllä 2019 uusi toimintamuoto otti taas askeleen eteenpäin, kun perhepartion toteuttamisessa auttava toimintamateriaali julkaistiin.

Partion päämääränä on auttaa kasvattamaan persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tämän kasvun alkutahteihin pääsevät perhepartion kautta mukaan niin alle kouluikäiset kuin aikuisetkin.

Perhepartion ohjelma on tarkoitettu 0-7-vuotiaalle lapselle sekä tämän aikuiselle, jotka seikkailevat, ihmettelevät ja tutustuvat partion maailmaan yhdessä. Perhepartiossa opetellaan kokeilemisen ja tekemisen kautta, partioon sekä sen arvoihin ja aktiviteetteihin tutustuen. Mukaan haluavan aikuisen ei kannata huolestua: perhepartioon osallistuvan ei tarvitse olla eränkäynnin ammattilainen, partioheraldiikan asiantuntija tai järjestötoiminnan aktiivi. Riittää, että haluat oppia perhepartion teemoista: arjesta, retkeilystä, kädentaidoista, ulkoilusta, luonnosta sekä omasta lippukunnastasi.

Pohjanmaan Partiolaiset pitää alle kouluikäisille sekä näiden aikuisille suunnattua perhepartiotoimintaa erinomaisena uudistuksena. Lapsen kasvulle tärkeä yhteinen aika turvallisen aikuisen kanssa, arjessa hyödyttäviin taitoihin tutustuminen sekä ryhmässä toimimisen harjoittelu johdattavat kasvussa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Perhepartiossa lapsi oppii toimimaan ryhmässä, oma aikuinen mukanaan. Toimintaa löytyy jo noin kymmeneltä pohjalaiselta paikkakunnalta, aina etelästä pohjoiseen. Mukana toiminnassa on kymmeniä perheitä ja satoja partiolaisia.

Pohjanmaan Partiolaiset haluaa tukea lippukuntia tässä toiminnassa. Piiri perustaa keväällä 2020 lippukuntia tukevanperhepartiojaoston, joka kouluttaa perhepartion ohjaajia sekä kehittää toimintaa valtakunnallisesti yhdessä keskusjärjestö Suomen Partiolaisten ja muiden partiopiirien kanssa.

Haluaisitko sinä tutustua lapsesi maailmaan harrastuksen kautta? Entä luoda luontosuhteen yhdessä, tutustua toisiin aikuisiin ja nähdä, kuinka lapsi kasvaa ryhmän jäsenenä? Perhepartio tarjoaa siihen turvallisen alustan. 

 

Lisätiedot:
Pohjanmaan Partiolaisten piirinjohtaja Saija Kivelä
040 843 0736, saija.kivela@partio.fi