Hae Pohjanmaan Partiolaisten piirileirin 2024 leiritoimikuntaan 16.4. mennessä

Vuoden 2024 piirileirin leiritoimikuntaa etsitään nyt! Pestien hakuaikaa on jatkettu ja se on avoinna 16.4. saakka, eli nyt saa laittaa heti töpinäksi! Leirinjohtaja, osallistujajohtajat ja palvelujohtajat on pestattu, mutta monet avaintekijät vielä puuttuvat. 

Leiritoimikunta (LTMK) koostuu leirinjohtajien (Satu ”Soppa” Kivelä ja xx) lisäksi kuuden osa-alueen johtajasta/johtajaparista sekä syksyllä palkattavasta projektityöntekijästä. LTMK:n tehtävänä on leiriprojektin kokonaisvaltainen johtaminen, kunkin LTMK:n jäsenen vastatessa omasta kokonaisuudestaan.

Yhtä tärkeää, kuin oman osa-alueesi johtaminen, on leiritoimikunnan jäsenenä toimiminen. Leiritoimikunnassamme ideoidaan ja kannustetaan yli osa-alueiden rajojen, pähkitään ja ratkotaan asioita yhteistuumin ja rakennetaan piirileiri 2024 yhdessä. LTMK-pesti on hakijoilleen pääpesti hakupäivästä leirin raportointiin saakka. Esimerkiksi Tempuksella leiritoimikunta kokoontui livenä ennen piirileiriä kuusi kertaa ja lisäksi n. kerran kuussa etäkokouksen merkeissä. Leiritoimikuntaan hakeneita haastatellaan jo hakuaikana, jotta projekti saataisiin huhtikuussa jaloilleen. 

Nyt haettavana ovat nämä pestit leiritoimikunnassa: 

Toinen leirinjohtaja 

Partiossa tehdään nykyisin isoja pestejä paripestinä. Haluaisitko sinä olla tekemässä Pohjanmaan partiolaisten piirileiriä Sopan parina? Leirinjohtajat vastaavat projektin kokonaisuudesta, pestaavat leirille staabin ja johtavat leiritoimikuntaa eli staabia ja koko projektia. 

Tästä pestistä saat lisätietoja piirinjohtaja Taneli Saloselta tai ohjausryhmän puheenjohtaja Saija Kivelältä.  

Ohjelmajohtajat 2hlö 

Ohjelmajohtajan vastuulla oleviin kokonaisuuksiin kuuluvat ikäkausikohtainen ohjelma leirillä, johtajille ja aikuisille suunnattu ohjelma, yhteisohjelmat sekä vierailupäivä, jos sellainen päätetään järjestää. Piirileirin ohjelmajohtajat pestaavat jokaiselle ohjelmalaaksolle laaksopäälliköt, yhteisohjelmatiimin päälliköt (2 hlö) sekä aikuisohjelmien päällikön. Samoajien palvelutehtävä kuuluu osaksi samoajan leiriohjelmaa ja on siksi ohjelman osa-alueen alla. Kaiken tekemisen pohjalla on partiomenetelmä sekä partion kasvatustavoitteet ja päämäärä.  

Resurssijohtajat 1-2 hlö 

Resurssijohtajien vastuulla on leirin toimisto ja talous. Uusia näkökulmia leirin tekemiseen antavat kumppanuuksien, vastuullisuuden ja leiri hr ja pestiläisten tukeminen. Varavoimatiimi toimii myös resurssin alueella. Talousosa-alue pitää sisällään niin budjetoinnin, hankinnat kuin jälleenmyynnin. Resurssijohtajat pestaavat näille osa-aluille päälliköt.  

Viestintä- ja markkinointijohtajat 1-2 hlö (1 tiedossa, haussa pari) 

Viestintä ja markkinointi on avainasemassa leirin onnistumisessa ihan projektin alkuaskelista projektin loppuun saakka. Viestinnän ja markkinoinnin vastuulla ovat leirin ilme, viestintäkanavat, sosiaalinen media, markkinointi, viestintä osallistujille ja tekijöille, valo- ja videokuvaus, kriisiviestintä, kutsuvieraat, mediasuhteet sekä yhteistyökumppaneihin liittyvät viestintäkuviot. 

Kokemusjohtajat 2hlö 

Leirikokemuksen tehtävänä on varmistaa jokaiselle leiriläiselle onnistunut, mieleenpainuva ja kasvatuksellinen piirileiri, joka nivoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokemusjohtajien vastuulla ovat leirin kaavoitus ja somistus, palvelumuotoilu, vapaa-ajan ohjelmat, leirin teema ja tarina, leirituotteet, kahvilat ja kioskit sekä saavutettavuus. Kokemusjohtajat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden osa-alueiden kanssa.  


Mikäli sinulla on mitään kysyttävää leiritoimikunnasta tai hakemaasi pestiin liittyvästä osa-alueesta, otathan rohkeasti yhteyttä leirinjohtaja Satu ”Soppa” Kivelään satu.kivela[ät]partio.fi 050 4042139