Pohjanmaan Partiolaisissa organisaatiomuutoksia

Pohjanmaan Partiolaisten työntekijöiden vastuualueissa tapahtuu muutoksia. Järjestösihteeri Johanna Kantola siirtyy vuoden vaihteessa opiskelujen pariin. Joulukuun alussa piirin lippukuntakoordinaattorina aloittaa jo Tempuksen parissa tutuksi tullut Riitta Kivivasara.

Samalla myös työntekijöiden työnkuvat muuttuvat. Riitta Kivivasaran vastuualueena on lippukuntatuki, aluetyö, kasvu ja moninaisuus. Marko Miesmaan vastuulla on hallinto, yhteiskuntasuhteet ja piirin pohjoisosan lippukuntien tuki. Heidi Männistö vastaa vapaaehtoistuesta, koulutuksesta, hallinnosta ja piirin keskiosan lippukuntien tuesta.  Noora Småträsk vastaa ohjelmasta, projekteista ja eteläosan lippukuntatuesta.

Käytännössä siis työntekijöiden vastuualueet on ositettu uudestaan, jotta saadaan luontevammat työkokonaisuudet ja jokaiselle työntekijälle varattua enemmän tunteja lippukuntien tukemiseen. Uutta on myöskin se, että Riitta keskittyy voimakkaasti lippukuntien tukemiseen.

– Olemme työskennelleet piirijohdon kanssa aktiivisesti sen eteen, että piirissä voidaan keskittyä lippukuntien tukemiseen ja toiminnan järjestämiseen. Yhtenä osana tätä tavoitetta olemme keskustelleet Suomen Partiolaisten kanssa, mitä viestinnän toimintoja voimme siirtää heidän hallinnoitavaksi ja minkä verran kattojärjestö voi tukea piiriä viestinnässä, Kantola kertoo.

Tulevaisuudessa piiriviestinnän eri toiminnot jyvitetään kaikille piirin työntekijöille, viestintäryhmälle ja Suomen Partiolaisille.

– Jätän viestinnän hyvällä luottamuksella viestintäryhmän ja työntekijöiden haltuun. Viestinnässä on hyvä tekemisen meininki ja tuotua piirin tekemistä esiin. Olemme päässeet eroon paljosta turhasta työstä ja saaneet kattojärjestöyhteistyön kautta paljon laatua ja ennen kaikkea luotettavuutta viestinnän eri aloille, Kantola jatkaa.

Kiitos Johkulle menneistä työvuosista!

Lisätietoja antaa: Saija Kivelä, saija.kivela@partio.fi, 040 843 0736