Tekijälle

TURVALLISESTI YHDESSÄ -KOULUTUS

Mikäli olet Myötäpäivillä ryhmänvetäjä (iästä riippumatta) tai täysi-ikäinen osallistuja varmistathan, että olet suorittanut Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen hyvissä ajoin ennen Myötäpäiviä! Lisätietoja verkkokoulutuksesta ja sen suorittamisesta löydät Turvallisesti yhdessä -sivuilta.

 

Tekijänä tapahtumassa

Tehtävät Myötäpäivillä

 • Vaeltajat ja sitä vanhemmat partiolaiset toimivat Myötäpäivillä erilaisissa pesteissä. Pesti voi olla lippukunnassa, esim. matkanjohtaja tai ryhmänjohtaja, Myötäpäivä-organisaatiossa tai tapahtumassa. Vaeltajat voivat osallistuvat omaan ohjelmaan pestin sallimissa rajoissa.
 • Oulun alueen lippukunnilla on tärkeä rooli paikallisina oppaina, tästä lisätietoa  lähempänä
 • Lippukunnille voidaan jakaa pikkupestejä majoituskouluilla (esim. ruoanjakelu, yövartiointi, yms.)

Avoimet pestit

Myötäpäiville haetaan tekijöitä. Tutustu tällä hetkellä avoinna oleviin pesteihin bit.ly/unelmienpesti ja tule mukaan tekijäksi!

Tekijänä lippukunnassa

Markkinointi lippukunnissa = Myötäpäivittäjät

 • Myötäpäivittäjät ovat ryhmä lippukunnasta, joka päivittää some-kanavia tehdessään ennakkotehtäviä/haasteita ja innostaa samalla muita piirin alueella mukaan. Lisätietoa Myötäpäivittäjistä

Lippukunnan yhteyshenkilö

Lippukunnan Myötäpäivät-yhteyshenkilö toimii tapahtuman koordinaattorina lippukunnassa.

 • Yhteyshenkilön pesti on Kuksassa nimellä ”PP Myötäpäivä 2020 -yhteyshenkilö”
 • Yhteyshenkilölle toimitetaan tapahtumaan liittyvät käytännön tiedot, sekä ilmoittautumiseen liittyvät ohjeistukset. Yhteyshenkilö vie tiedot lippukunnan johtajistolle ja vanhemmille lippukunnan oman käytännön mukaisesti.
 • Yhteyshenkilö tekee Lippukunta-ilmoittautumisen tapahtumaan.
 • Yhteyshenkilö voi myös lisätä lippukunnan tukisumman tapahtumaan lippukuntailmoittautumisen kautta, sekä lisätä Matkanjohtaja –pestin tapahtumaan
 • Innostaa yhdessä matkanjohtajan kanssa osallistujia nostattamaan Myötäpäivätunnelmaa keväällä julkaistavien ennakkotehtävien parissa
 • Mikäli mahdollista, on suositeltavaa että yhteyshenkilö toimii myös matkanjohtajana.

Lippukunnan matkanjohtajat

 • Lippukunnan tulee nimetä matkanjohtaja ja varamatkanjohtaja, jotka ovat mukana koko tapahtuman ajan. Matkanjohtaja voi olla esim. lippukunnan yhteyshenkilö, jos hän on lähdössä tapahtumaan.
 • Matkanjohtajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja heidän tulee ilmoittautua tapahtumaan SEKÄ matkanjohtajaksi.
 • Matkanjohtajan pesti on Kuksassa tapahtumapestinä nimellä ”Matkanjohtaja” ja pestin matkanjohtajalle voi lisätä Myötäpäivien yhteyshenkilö. Matkanjohtajan pesti lisätään lippukuntailmoittautumisen kautta/yhteydessä ja se näkyy henkilönä pestinä kun yhteyshenkilö itse on ilmoittautunut tapahtumaan
 • Lippukunnan matkanjohtaja näkee Kuksasta ilmoittautuneet lippukunnan jäsenet. Tapahtumaan ilmoittautuneista ei-vielä-partiolaisista ei lähetetä erikseen tietoja lippukunnille. Lippukuntien matkanjohtajat voivat tarvittaessa tarkistaa ja pyytää koontilistan lippukunnan mukana saapuvista ei-vielä-partiolaisista sähköpostitse myotapaivat@partio.fi
 • Järjestää lippukunnalle kuljetukset, johtaa matkuetta tapahtumassa, tutustuu huhti-toukokuussa julkaistavaan matkanjohtajaoppaaseen ja tietää aikataulut, vastaa osaltaan majoitusluokkien valvonnasta ja toimii tarvittaessa lippukunnan omien ryhmien varajohtajana.
 • Voi olla yhteinen useammalla lippukunnalla, esim. jos lippukunta järjestää yhteistyössä kuljetuksen tapahtumaan naapurilippukuntien kanssa.
 • Voi toimia myös ryhmänjohtajana.

Lippukunnan ryhmänjohtajat

Ohjaavat ryhmäänsä tapahtumassa.

 • Sudenpennuilla ja seikkailijoilla tulee olla omat ryhmänjohtajat, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita. Jokaista alkavaa 8 sudenpentua ja 10 seikkailijaa kohden tulee olla vähintään yksi ryhmänjohtaja.
 • Tarpojien ryhmänjohtajana voi toimia vaeltaja tai aikuinen.
 • Jokaisella lippukunnalla / lippukuntaryhmällä tulee olla samoajaluotsi, joka tuntee samoajaryhmän ja kulkee heidän mukanaan ohjelmassa.
 • Tulee olla perusensiapuvalmius.
 • Kaikissa ohjelmaosuuksissa tulee olla saattaja ryhmien mukana
 • Lippukunnille osoitetaan pieniä avustavia tehtäviä majoituskouluilla

Tapahtuman purku

Myötäpäivien purkua tehdään tapahtumapaikkojen sulkeutumisen jälkeen jo tapahtuman aikana, ja sunnuntaina tapahtuman päättymisen jälkeen. Apukädet ovat tervetulleita ja annettu apu myös palkitaan! Purkuun liittyvistä asioista on tulossa tietoa vielä myöhemmin lähempänä tapahtumaa.