Partio Jylhän ympäristö sai lisää suojeltua lähimetsää

02.02.2018 - 17:00   •   Muut asiat

Kiitetään maailman kosteikkopäivän kunniaksi Kokkolan seurakuntayhtymää, joka päätti laajentaa  Pohjanmaan Partiolaisille tärkeän Partio Jylhän lähialueen metsäalueiden suojelualaa.

Päätös syntyi viime vuonna Suomen juhlavuoden kunniaksi. Sillä luovutettiin 4,4 hehtaaria metsää suojelualueeksi. Alue sijaitsee Kannuksessa, noin 10 km kaupungin keskustasta pohjoiseen Partio Jylhän läheisyydessä.  Suojeltava alue rajoittuu Heinäjärveen. Jo aikaisemmi alueella oli suojeltu 4,1 hehtaaria luonnontilaisen puron rantametsää. Alueella on laavu nuotiopaikkoineen ja luontopolku.

Kohde on yli 150-vuotiasta soistuneen kangasmaan männikköä. Metsänhoitoyhdistys Keskipohjanmaan Juhani Räisänen kertoo, että alueen tekee erityisen arvokkaaksi puuston korkea ikä ja luonnontilaisuus, metsien monijakoisuus, lahopuun määrä ja puron varren mikroilmasto.

Uutinen on tervetullut piirille, sillä Partio Jylhää käytetään tiuhaan sekä alueellisiin että piirin laajuisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Suojelupäätös takaa, että alueella järjestettävä partiotoiminta saa tulevaisuudessakin arvokkaat luonnonpuitteet.