Partiojohtajien peruskurssi, monimuoto #27 (aloitus)

Maanantai, 19. maaliskuu 2018 - 18:00   •   Skype   •   Aikuiset

Huom! Aloituspäivämäärää, viimeistä ilmoittautumispäivää ja kurssinsisältö tekstiä on muokattu!

Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa. Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä, tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia.

Tärkeä osa kurssia on johtamisharjoitus. Johtamistehtävä on mahdollista suorittaa myös Tempus18-leirillä. Johtamisharjoitus tulee olla sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti. Kurssilaista johtamisharjoituksen tekemisessä tukee kotilippukunnan partiojohtajista nimetty ohjaaja sekä oma kurssiluotsi kurssilta.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa pestijohtajan kanssa.

Monimuotoinen pj-kurssi edellyttää sähköisten viestimien käyttöä (esim. Moodle) sekä sähköpostin lukemista. Koulutukseen sisältyy tapaamisia Skypellä, joista ensimmäinen on 19.3. Kurssia voi suorittaa myös erilaisissa paloissa, piirin tämän vuoden tapahtumiin osallistumalla ja saamalla sieltä omaan kurssisuoritukseen hyväksi luettuja tehtäviä. Myös sähköisiä etätehtäviä on luvassa. Sykähdyksen yhteydessä lauantaina 24.3. on yksi kurssin kasvokkain tapaaminen ja koulutus. Toinen tapaaminen on Tempuksella 27.7. Kummassakaan tapahtumassa ei ole pakko olla yötä, mutta koulutusosuuksiin tulisi osallistua. 

Monimuotokurssin hinta on halvempi, se koostuu pääasiassa vain kouluttajien matkakuluista. Lisäkuluja muodostuu kurssilaisille kuitenkin mm. Tempuksen ja Sykähdyksen osallistumismaksusta ja  muista piirin tapahtumista, jonne mahdollisesti osallistut saadaksesi tarvittavat moduulit suoritettua. Sinun tulee ilmoittautua myös näihin kursseihin ja tapahtumiin normaalisti.


Kohderyhmä: 22-vuotiaat tai sitä vanhemmat partiolaiset

Hinta: 40€

Järjestäjä: Partiojohtajakoulutusjaosto

Lisätietoja: Antti Karppi, antti.karppi[ät]partio.fi

 

 
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Sunnuntai, 4. maaliskuu 2018 (Koko päivä)