Tulevat vuosikokoukset

Syyskokous 2021

Striimilinkki kokoukseen

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n syyskokous järjestetään lauantaina 2.10.2021 klo 13.00 Kokkolan Isojärven Nuorisotilassa (Laajalahdentie 85). Äänioikeutettujen kokousedustajien tulee olla paikan päällä. Kokous striimataan Pohjanmaan Partiolaisten Youtube-kanavalla (linkki yllä) ja kokouksen jälkeen on myös mahdollista katsoa se sieltä tallenteena. Kokouksen striimauksesta tiedotetaan piirin viestimissä. Striimiä voi seurata esim. puhelimella tai tietokoneella.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 4 määräämät asiat sekä sääntömuutosesitys etäosallistumisen mahdollistamisesta piirin vuosikokouksiin.

Jäsenlippukunnat voivat toimittaa kokousedustajiensa valtakirjan sähköisesti toiminnanjohtaja Marko Miesmaalle (etunimi.sukunimi@partio.fi) viimeistään 28.9.2021 mennessä tai tuoda sen kokouspaikalle. Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla klo 12.30.

Kokoukseen on ilmoittauduttava  tapahtumakalenterin kautta 26.9. mennessä.

Kokouskutsu lähetetään sähköpostilla johtokolmikoille ja lippukunnanjohtajan apulaisille sekä löytyy lähempänä kokousajankohtaa tältä sivulta.

Tervetuloa!
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus

Lippukuntien osallistuminen vuosikokouksiin

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta päättää kokouksessaan ääntensä käyttäjät ja yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat vahvistavat valtakirjan oikeaksi. Nimenkirjoittajien muutoksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille  sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksen kannalta oleelliset liitteet, kuten hallituksen esitys kokouksen menettelytapasäännöksi sekä esityslistaksi on oltava jäsenistön saatavilla kaksi viikkoa ennen kokousta.  Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 

Kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 15.7. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokousmateriaalit löydät täältä

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.                                                                             3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
8. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
9. Valita hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja.
10. Valita hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja.
11. Valita hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet.
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.                   

13.  Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajayhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuutilintarkastajan.
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.