Tulevat vuosikokoukset

Kevätkokous 2020

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään lauantaina 6.6.2020 klo 13.00 Kokkolan seurakuntakeskuksen alasalissa (Läntinen Kirkkokatu 17). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 4 määräämät asiat sekä vaalitoimikunnan asettaminen ja sääntömuutosesitys.

Sääntömuutosesityksessä piirihallitus valitaan kokonaisuudessaan yhtä aikaa, tilintarkastajaksi valitaan henkilöiden sijaan tilintarkastusyhteisö, hyväksytään kokouskutsut sähköisenä ja lisäksi tehdään sääntöjen päivitys.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 12.15 kokouspaikalla. Kahvitus järjestetään klo 12.00-13.00 välillä.

Tarjoilun vuoksi kevätkokoukseen on ilmoittauduttava  tapahtumakalenterin kautta 1.6.2020 mennessä.

Kokousmateriaali lähetetään lippukunnanjohtajille sekä löytyy lähempänä kokousajankohtaa piirin-vuosikokoukset -sivulta.

Kevätkokousta voi seurata streamin kautta Pohjanmaan Partiolaisten Youtube-kanavalta. Lähetys kokouksesta alkaa klo 13.00.

Tervetuloa!
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus

Lippukuntien osallistuminen vuosikokouksiin

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta päättää kokouksessaan ääntensä käyttäjät ja yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat vahvistavat valtakirjan oikeaksi. Nimenkirjoittajien muutoksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisesti.

Kutsu piirin kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaali lisätään tälle sivulle.

Poikkeustilan vuoksi rajoitetaan kokoukseen osallistujien määrä minimiin, joten Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus on päättänyt soveltaa poikkeuslakia: Yhdistyslain 25§:n 1 momentista ja säännöistä poiketen sallitaan, että asiamies (edustaja) voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kevätkokous 2020 toteutetaan poikkeuslain pykälän antamalla oikeutuksella ohittaa piirin säännöissä olevat rajoitukset henkilön käyttämään äänimäärään ja edustettavien lippukuntien määrään. Poikkeuslain nojalla yksi henkilö voi käyttää enemmän kuin kolme ääntä ja voi edustaa useampaa lippukuntaa kuin säännöissä määrätään.

Kokoukseen kutsutaan läsnäolevaksi vain A-jäsenten viralliset edustajat. Yksi edustaja per lippukunta. Kokouksen virallisiksi edustajiksi luetaan vain läsnä olevat edustajat. Edustajia pyydetään huomioimaan poikkeusajan ohjeistus, eikä myöskään saavuta sairaana kokoukseen.

Kokous striimataan Pohjanmaan Partiolaisten Youtube-kanavalla ja kokouksen jälkeen on myös mahdollista katsoa se sieltä tallenteena. Kokouksen striimauksesta tiedotetaan piirin viestimissä. Striimiä voi seurata esim. puhelimella tai tietokoneella.

Kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 15.7. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokousmateriaalit näet täältä

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
7. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
8. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
9. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
10. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
11. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
13. Valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.