Piirin strategia

Piirin strategia 2019–2020

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

 

Painopisteet

Partio kuuluu kaikille

  • Etsimme keinoja sille, että partio on mahdollista kaikille taustasta riippumatta.
  • Toimimme aktiivisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä vastaan.
  • Tuemme lippukuntien toimintavalmiuksien parantamista.

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani

  • Toteutamme YV-keräyksen hankkeet.
  • Etsimme aktiivisesti yhteistyötahoja myös partion ulkopuolelta.
  • Ylläpidämme ja kehitämme yhteyksiä olemassa oleviin yhteistyökumppaneihimme.

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen

  • Annamme nuorille mahdollisuuksia ottaa vastuuta.
  • Kannustamme nuoria vaikuttamaan toimintaympäristönsä hyväksi.
  • Tarjoamme kaikille tukea hyvään johtajuuteen.