Pihaus

Pihaus: Mentorointi – kauanko ja missä lämmössä sitä paistetaan?

Piirin mentorointivastaavan Katjan ja piirihallituksen vapaaehtoistuesta vastaavan Harrin mukaan mentorointi valmistuu, paistoipa sitä miten pitkään tai kuinka kuumassa tahansa.

Millaiseen paistokseen mentoroinnissa oikein tähdätään? Mentorointi partiossa on yleensä kahden välinen yhteistyösuhde toisin kuin luotsauksessa, jonka kohteena on luotsattava ryhmä. Mentoroinnin aikana mentori vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja uskoa omaan osaamiseen ja kehittymiseen.

Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Mentorointitoiminnan tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana.

Mentoriparin työskentely on pääasiassa keskustelua, jota ohjaavat aktorin kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet. Toisin sanoen aktorin mentoroinnille asettamat tavoitteet luovat rungon ja suunnan koko mentoroinnille.

Mentorointivastaava Katja

Mitä aineksia sinne uunivuokaan sitten laitetaan?

Tärkeintä mentorointisuhteen aikana on muistaa, että mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen.

Mentorointisuhde tulee perustua luottamuksellisuuteen, toki asioiden jakamisesta suhteen ulkopuolelle voidaan sopia. Tärkeää on, että luottamuksellisuudesta sovitaan ja siihen pyritään yhdessä sovitulla tavalla. Mentorointisuhteen aikana todennäköisesti tulee eteen haastaviakin tilanteita ja luottamuksellisuutta vaalimalla näitä esteitä on helpompi ylittää.

Ilman sitoutumista mentorointisuhteessa voivat tavoitteet jäädä saavuttamatta. Aktori sitoutuu omaan kehittymisprosessiinsa ja ottamaan päävastuun tavoitteiden asettamisesta. Aktori työskentelee sovittujen tapaamisten välillä ja vastaa käsiteltävien aiheiden valinnasta. Mentori sitoutuu sovittuihin tapaamisiin ja yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Mentori pohtii ennen tapaamista aktorilta saamiensa aiheiden käsittelytapoja ja työskentelymenetelmiä.

Onnistunut mentorointisuhde edellyttää avointa vuorovaikutusta. Tapaamisissa tai keskusteluissa ollaan avoimen rehellisiä asetettaessa tavoitteita. Molempien tulee olla myös avoimen rehellisiä suhteen sääntöjä laadittaessa tai haasteiden edessä. Parhaimmillaan mentorointisuhde antaa molemmille toimijoille mahdollisuuden kehittyä ja oppia – olla avoimia uusille suunnille, ajatuksille ja ideoille.

Vapaaehtoistuesta vastaava Harri

Paistos on valmis, mitkä siinä ovat ne parhaat palat?

Mentoroinnin partiossa on tarkoitus tehostaa lippukunnan toimintaa ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Mitä enemmän lippukunnassa on aktoreina paremmaksi johtajaksi kehittyneitä toimijoita sitä laadukkaampaa lippukunnan johtamisesta tulee. Mentoroinnin avulla osaamisen jakaminen lisääntyy ja samalla osaamista tehdään näkyväksi.

Partion kasvatusohjelmaa tuskin voisi toteuttaa ilman vapaaehtoisia. Partiossa halutaan pitää huolta heidän jaksamisestaan ja myös vapaaehtoisilla on oikeus itsensä kehittämiseen ja nousujohteisuuteen. Tässä kohtaa lippukunnissa näistä asioista huolehtii pestijohtaja. Pestijohtajan tehtävänä on myös koordinoida lippukunnan mentorointitoimintaa.

Yksi tärkeä tekijä on, että mentorointisuhteella on yhdessä sovittu alku ja loppu.

Kiinnostuitko?

Piirillä on mentorivastaava, jolta voit kysyä neuvoja. Mentorivastaavan yksi tehtävä on myös kerryttää piirille omaa mentoripankkia, josta tarvittaessa mentoreita voi ammentaa. Mentoriksi tai aktoriksi voi hakea myös avoimella pestihakemuksella.

Suomen Partiolaiset ylläpitää valtakunnallista mentoripankkia. Tämän lisäksi partio.fi sivuilta löydät helposti mielenkiintoista materiaalia mentorointiin liittyen Mentorointi-sivulta tai kokeilemalla onneasi hakutyökalun avulla!

Pohjanmaan Partiolaisten mentorivastaava Katja & vapaaehtoistuesta vastaava piirihallituksen jäsen Harri

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä  Suomen Partiolaisten laajennetun vapaaehtoistuen valiokunnan aikuisryhmän 10.-11.10.2015 kokousmateriaaleja  sekä Helsingin Yliopiston tuottamaa Minna-Rosa Kanniaisen, Jaana Nylundin ja Päivi Kupiaksen Mentoroinnin työkirjaa.