Opintopisteytetyt todistukset

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän opintopisteytetyntodistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat tasot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteillä varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja. Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. Opintopisteytetty todistus pitää hankkia koulutuksen suorittamisen yhteydessä, koska todistusta ei myönnetä enää jälkikäteen.

Todistuksen tulostaminen

Koulutus voi olla keskusjärjestön, partiopiirin tai lippukunnan järjestämä. Koulutuksen toteuttaja (partiotoimihenkilö) tekee koulutuksesta ilmoituksen Sivisverkkoon (Opintokeskus Siviksen järjestelmään) ja kirjaa ilmoitukseen koulutuksen suorittaneiden nimet ja sähköpostiosoitteet heti kun koulutus on suoritettu loppuun. Koulutuksesta riippuen koulutus on suoritettu loppuun joko viimeisen lähijakson jälkeen tai sitten kun kaikki opintosuoritukset on tehty.

Koulutuksen suorittanut saa sähköpostiinsa linkin, jonka avulla hän voi kirjautua Sivisverkkoon (vahva Tupas-tunnistautuminen pankkitunnuksilla), antaa henkilötunnuksensa todistusta varten ja tulostaa itselleen paperisen todistuksen.

Alle 18-vuotiaat, joilla ei ole omia pankkitunnuksia todistuksen tulostamista varten, toimittavat koulutuksen toteuttajalle (kurssinjohtajalle) paperisen lomakkeen, jossa on osallistujan henkilötunnus. Koulutuksen jälkeen partiotoimihenkilö syöttää alaikäisten henkilötunnukset Sivisverkkoon ja tulostaa todistuksen sekä postittaa sen osallistujalle. Kaikki aikuiset tulostavat todistuksensa itse. Henkilötunnus on tärkeä todistusta ja vahvistaa sen oikeellisuuden. Lisäksi Opintokeskus Sivis on virallinen koulutuksen järjestäjä ja henkilötunnus tarvitaan koulutusrekisteriä varten. Suomen Partiolaiset eivät tallenna henkilötunnuksia mihinkään.

Pohjanmaan Partiolaisten järjestämiä koulutuksia, joista saa opintopisteytetyn todistuksen

 

Validoidut koulutukset EQF-taso Opintopisteet
Akelakoulutus 4 1,5 op
Sampokoulutus 4 1,5 op
Ryhmänohjaajakoulutus ROK 3 10 op
Luotsikoulutus 4 1,5 op
Lippukunnanjohtajakoulutus 4 2 op
Ohjelmajohtajakoulutus 4 2 op
Pestijohtajakoulutus 4 2 op
Partiojohtajan peruskoulutus PJPK 4 7 op
Partiokouluttajakoulutus 5 2 op
Ryhmänohjaajakouluttaja 4 1 op
Validoidut taitokoulutukset
Rastipäällikkökoulutus 4 1 op
Järjestelytoimikuntakuntakoulutus 4 2 op
Retkeilykoulutus (ET1) 4 2 op
Talviretkeilykoulutus (ET 2) 4 2 op
Vaelluskoulutus (ET 3) 4 3 op

 

Lippukuntien järjestämien ryhmänohjaajakoulutusten todistuksien prosessi 

Lippukunnan tai alueen järjestämistä samoajien ryhmänohjaajakoulutuksista saa ja täytyy tarjota samoajille opintopisteytetyt todistukset. Virallisena koulutuksen järjestäjänä toimii Opintokeskus Sivis.

Prosessi menee näin:

  1. Lippukunta tai lippukuntaryhmittymä tekee Kuksaan tapahtuman, jonne kerää osallistujien ilmoittautumiset.
  2. Kurssinjohtaja ilmoittaa Vaasan toimipisteeseen järjestettävästä ryhmänohjaajakoulutuksesta ja lähettää linkin Kuksa-tapahtumaan. Toimisto merkitsee piirin Kuksaan koulutuksen toiseksi toteuttajaksi. Tällä menettelyllä Opintokeskus Sivis myöntää koulutuksen todistukset. Lippukunta ei voi operoida opintokeskuksen kanssa itse. Piiritoimisto ei voi tietää lippukunnan järjestämästä kurssista, jos kurssinjohtaja ei sitä kerro. Todistuksia ei voi saada jälkikäteen, vaan ne pitää tehdä silloin kun kurssi järjestetään.
  3. Kurssinjohtaja kertoo kurssilaisille opintopisteytetyn todistuksen hyödyistä mahdollisissa tulevissa opinnoissa ja työnhaussa. Kurssinjohtaja kerää kurssilaisten henkilötunnukset paperilomakkeille ja koontilomakkeelle. Kurssinjohtaja säilyttää paperit itsellään kurssin päättymiseen asti ja kunnes kaikki ovat suorittaneet kurssin loppuun. Muistattehan merkitä myös kuksaan kurssisuoritukset kuntoon!
  4. Kun kurssilainen on suorittanut ryhmänohjaajakoulutuksen kaikki osat (myös johtamisharjoituksen), kurssinjohtaja ilmoittaa valmistuneesta kurssisuorituksesta ja toimittaa koko kurssin todistuspyynnöt kootusti Vaasan toimipisteeseen. Valmiita todistuspyyntöjä kannattaa lähettää pitkin vuotta, heti kun kursseja tulee valmiiksi, jotta osallistuja saa todistuksena mahdollisimman pian. Todistuspyynnöt pyritään käsittelemään mahdollisimman pian. Todistuspyyntö sisältää kurssilaisen nimen, sähköpostiosoitteen, kurssin päivämäärän ja paikan sekä henkilötunnuspaperin. Lähettäessänne kurssilaisten henkilötietolomakkeet, muistattehan lisätä papereiden mukaan tiedon kurssinjohtajasta, kurssiajankohdasta (milloin alkanut ja milloin päättynyt) sekä missä koulutukset on järjestetty.
  5. Todistus tulostetaan piiritoimistolla ja postitetaan kurssin suorittaneelle kotiin. Huom! Ryhmänohjaajakoulutuksen todistusprosessi eroaa muista kursseista, koska kurssi on suunnattu alle 18-vuotiaille. Niillä kursseilla, joilla on sekä aikuisia että alle 18-vuotiaita osallistujia, pitää olla tarkkana ja tehdä todistukset iän perustella eri tavoilla (ks. yleisohjeet tältä sivulta).

Neuvomme mielellämme lippukuntia ROK-todistuksien kanssa, jotta kaikki samoajat olisivat tasavertaisessa asemassa saamaan opintopisteytetyn todistuksen. Kysy reippaasti apua Vaasan toimipisteestä!