Ikäkausikoulutus

Ikäkausikoulutus tukee lippukuntia kouluttumalla nykyisiä sekä tulevia, akeloita ja sampoja. Akela- ja sampokurssit järjestetään yhtenä kokonaisuutena joka syksy: yksi piirin eteläpäässä ja toinen pohjoispäässä. Näiden lisäksi keväiset Kimppakurssien sudenpentu- ja seikkailijaohjelmamoduulit ovat jaoston vastuulla.

Piirin kurssit on tarkoitettu aikuisille sudenpentulauman ja seikkailijajoukkueen johtajille. Kurssille osallistuvan tulee täyttää vähintään 18 vuotta kurssin järjestämisvuoden aikana.

Koulutus antaa valmiuksia toimia 7-12 vuotiaista koostuvan ryhmän johtajana ja ymmärtämää lapsen/nuoren kehitysvaiheita. Saat vinkkejä ja apua ohjelman toteuttamiseen, toiminnan turvallisuutta unohtamatta, niin yksittäisessä kokouksessa, retkellä kuin koko ikäkauden aikana sekä lauman/joukkueen ohjaamiseen liittyvissä haasteissa. Kurssilla pääset itse virkistymään ja saat vaihtaa ajatuksia, ideoita sekä kokemuksia muiden sudenpentu- ja seikkailijajohtajien kanssa.

Kurssin sisältämät moduulit:

  • Sudenpentu-/Seikkailijaohjelma
  • Kehitys ja kasvu 1
  • Minä akelana/sampona
  • Sudenpentu ja seikkailijaryhmän johtaminen
  • Turvallisesti ryhmässä

lisää partio.fi -sivulla