PÅ SVENSKA

Anmälan

Patrulledarna anmäler sin tävlingspatrull genom medlemsregistret Kuksa. Den officiella anmälningen har börjat på 1.3.2021 och den avslutas 20.4.2021.

I samband med anmälan ombeds patrullen uppge bl.a.:

 • Patrullens namn och kontaktuppgifter
 • Kåren och distriktet som patrullen representerar
 • Tävlandenas dieter uppdelat per person
 • Uppskattad ankomsttid och -sätt
 • Patrullens behov av busstransport från Uleåborgs busstation till Kierikki och tillbaka
 • Patrullens behov av övernattningsutrymme fre-lö -natten
 • Behov av kvälls-/morgonmål
 • Behov av att hyra ett Emit-stämpelkort (1 st / patrull)

Medföljande vuxna

Ifall patrullen består av enbart minderåriga deltagare bör patrullen ha en namngiven myndig medföljare. En medföljare kan fungera som medföljande vuxen för flera patruller. Den medföljande vuxna behöver inte vara scout.

De medföljande vuxna anmäler sig i Kuksa via en skild anmälningslänk 1.3-20.4.2022. I samband med anmälningen kan medföljaren boka ett medföljarpaket för 20 € som innehåller inkvartering natten fre-lö på en av arrangörerna anvisad plats, måltider i samband med tävlingen samt bekantning med tävlingen.

Kierikki tävlingskallelse

Välkommen med på en tidsresa till stenåldern för att tävla på vår-FM i scoutfärdigheter 14.5.2022 vid Kierikkikeskus i Yli-Ii i Uleåborg.

Regler och rätt att delta

I tävlingen följer vi de Finlands Scouter regler för tävlingar i scoutfärdigheter som är daterade 1.4.2019. Rätt att delta har medlemmar av Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry som betalat medlemsavgiften 2022. En tävlande anses höra till den scoutkår och det distrikt som är angivet i Kuksa, såvida inte deras distrikt meddelar om annat.

Serieindelningen

I den orangea serien tävlar flickpatruller. Den gröna serien är en öppen serie. Tävlingsrutten är ca 7 km. I samband med tävlingen avgörs också mästerskapet mellan distrikten samt Pohjanmaan Partiolaiset ry:s distriktsmästerskap. En tävlingspatrull består av 4-6 tävlande som är 12-17 år. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst:

 • 4 tävlande: 58 år
 • 5 tävlande: 73 år
 • 6 tävlande: 87 år

Åldern räknas enligt hur många år man fyller under tävlingsåret, en tävlandes ålder räknas alltså som tävlingsåret minus födelseåret.

Purpur-serien är en öppen serie för alla minst 12 år fyllda spejar- och explorerscouter. Patrullens deltagarantal är 3-6 personer och patrullen får bestå av högst en tävlingsdeltagare som är 18 år eller äldre. För serien finns ingen övre gräns för tävlingspatrullens sammanlagda ålder. Tävlingsrutten är lika lång som i de orangea och gröna serierna. I purpur-serien utses inte en finsk mästare.

Anmälan

Tävlingspatrullens patrulledare anmäler sin patrull till tävlingen via Kuksa. Tävlingens officiella anmälningstid börjar 1.3.2022 och avslutas 20.4.2022. Anmälan sker via en anmälningsblankett vars länk publiceras på tävlingens webbplats då anmälningstiden inleds. Anmälningsuppgifterna kan redigeras och kompletteras ändra fram till slutet av anmälningstiden. Det finns inte en efterhandsanmälan till tävlingen, ifall inte arrangörerna meddelar annat.

I samband med anmälan ombeds patrullen uppge bl.a.:

 • Patrullens namn och kontaktuppgifter
 • Kåren och distriktet som patrullen representerar
 • Tävlandenas dieter uppdelat per person
 • Uppskattad ankomsttid och -sätt
 • Patrullens behov av busstransport från Uleåborgs busstation till Kierikki och tillbaka
 • Patrullens behov av övernattningsutrymme fre-lö -natten
 • Behov av kvälls-/morgonmål
 • Behov av att hyra ett Emit-stämpelkort (1 st / patrull)

Patrullens namn ska vara kort, förståeligt och följa god sed. Enligt reglerna har arrangören rätt att förkorta klart för långa namn, separera patruller med samma namn med hjälp av egna tillägg samt ändra på oklara namn eller namn som bryter mot god sed.

Medföljande vuxna

Ifall patrullen består av enbart minderåriga deltagare bör patrullen ha en namngiven myndig medföljare. En medföljare kan fungera som medföljande vuxen för flera patruller. Den medföljande vuxna behöver inte vara scout.

De medföljande vuxna anmäler sig i Kuksa via en skild anmälningslänk 1.3-20.4.2022. I samband med anmälningen kan medföljaren boka ett medföljarpaket för 20 € som innehåller inkvartering natten fre-lö på en av arrangörerna anvisad plats, måltider i samband med tävlingen samt bekantning med tävlingen.

Deltagaravgiften

Tävlingens deltagaravgift är 75€ / patrull. Deltagaravgiften innehåller tävlingsmaterialet, ett mål varm mat efter tävlingen, tvättmöjligheter efter tävlingen samt övernattningsmöjlighet (med patrullens egen övernattningsutrustning) för dem som behöver det (fre-lö) på anvisad plats. Dessutom innehåller deltagaravgiften medaljer och pris för de patruller som klarar sig bäst i tävlingen.

Kvällsmål finns tillgängligt på fredag kväll till de deltagare som anländer under kvällen och som har beställt kvällsmål på förhand. Morgonmål finns tillgängligt för alla som beställt morgonmål på förhand, dock så att servering tar slut en halv timme innan tävlingen börjar.

Till deltagaravgiften adderas eventuella:

 • Morgon/Kvällsmål 5 € / st
 • Busstransport Uleåborgs busstation-Kierikki, tur-retur 15 € / person
 • Emit-stämpelkort 5 € / st

Tidtabellen för busstransporten klarnar senast vid anmälningens början. Under fredag kväll ordnas minst en transport från Uleåborgs busstation till Kierikkikeskus, och under lördag morgon minst en. Dessutom ordnas returtransporter på lördag efter tävlingen.

Anmälan är bindande. Efter den sista anmälningsdagen faktureras deltagaravgiften oberoende av om patrullen deltar i evenemanget eller inte. Distriktet har rätt att utse en ersättande patrull i samma serie, senast onsdag 11.5.2022. Meddelande om annullering eller förändringar meddelas till tävlingskansliet på adressen kierikki@partio.fi.

Pohjanmaan Partiolaiset ry fakturerar kårerna eller distriktet enligt det som angivits i anmälan.

Regerande mästare

Eftersom tävlingen inhiberades år 2020 och 2021 är de regerande mästarna de som vann FM i scoutmästerskap våren 2019:

 • Gröna serien: Suomummot, Härmän Tähystäjät, PP
 • Orangea serien: Naalit, Helsingin Metsänkävijät, PäPa
 • Distriktstävlingen: Lounais-Suomen Partiopiiri

Vi ber alla vinnare hämta vandringspriserna till tävlingscentralen under tävlingsveckoslutet.

Uppgiftstabellen

Tävlingens uppgiftstabell hittas via denna länk.

Förhandsinstruktioner

Tävlingens förhandsinstruktioner publiceras på tävlingens webbplats och skickas till den e-postadress som patrullen uppgett vid anmälningen senast 30.4.2022.

Arrangörer

Tävlingen arrangeras av Pohjanmaan Partiolaiset ry. Kontaktuppgifter:

Tävlingschef: Tiia Keltamäki Tävlingssekreterare: Laura Korppinen och Pirianna Laukkanen

Du når oss på e-postadressen kierikki@partio.fi.