TEHTÄVÄLUETTELO

Arjen taidot ja turvallisuus 9 p

Munakas
Metsästäjä pulassa

Kivikausi 12 p

Kierikin kivikausi
Muinaisjousi
Ansapolulla

Kädentaidot 11 p

Atlatl
Läpi harmaan kiven

Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 8 p

Pajunköyttä
Kiviin piirretty

Retkeilytaidot 8 p

Lidar
Hoppu

Ympäristö 12 p

Kallot
Iijoki
Jokivarren siivekkäät

Tutustu kilpailukutsuun täällä.