Tervetuloa partioon -koulutus

Tervetuloa partioon -koulutusmateriaali on Hämeen Partiopiirin laatima koulutuskokonaisuus lippukunnan uusille aikuisille.  Tämä kurssi on yksi tärkeimmistä koulutustehtävistä uusien aikuisten perehdyttämiseksi partion kiemuroihin ja sillä varmistetaan, että lasten ja nuorten tukena toimii riittävästi osaavia aikuisia johtajia.

Tervetuloa partioon –koulutuksen toteuttaminen on lippukunnan vastuulla, mutta lippukunnat voivat myös tehdä yhteistyötä ja esimerkiksi pitää yhteisen Tervetuloa partioon -koulutuksen alueellaan. Jos koulutukseen on osallistumassa lippukunnasta vain muutama uusi aikuinen, kannattaa koulutus toteuttaa useamman lippukunnan voimin. Perehdytys oman lippukunnan käytänteisiin voidaan sitten toteuttaa koulutuksen jälkeen lippukunnassa muun toiminnan ohessa.

Käyttäkää hyödyksenne paketissa olevia materiaaleja ja muokatkaa koulutuksesta näköisenne kokonaisuus. Muistathan myös, että lippukunnissa olevat vanhat koulutusperinteet ja -tavat ovat tärkeässä asemassa, joten hyviä käytäntöjä kannattaa edelleen hyödyntää koulutuksessa.

Tervetuloa partioon on uudelle aikuiselle ensimmäinen partiokoulutus, joten se kannattaa tehdä huolella. Partiokoulutus on perinteisesti laadukasta, hauskaa ja partiomenetelmän mukaista toimintaa. Hyvä mielikuva ensimmäisestä koulutuksesta luo näin hyvän pohjan ja innostuksen partiokoulutukseen jatkossakin.

Ajantasaiset Turvallisuusohjeet ja Turvallisesti yhdessä -esitteet löydät sähköisessä muodossa Suomen Partiolaisten sivuilta.

Tervetuloa partioon -paketti:

Kurssin tehtävät: