Koulutustarvekartoitus

Mikä on koulutustarvekartoitus?

Koulutustarvekartoitus (KTK) on Pohjanmaan Partiolaisten koulutus- ja ohjelmaryhmän käyttämä työkalu. Sen avulla selvitetään mm.

  • Mitä koulutuskokonaisuuksia (kursseja) tarvitaan tulevana ja tulevina vuosina?
  • Missä päin piiriä koulutusta tarvitaan?
  • Mitä puutteita koulutusjärjestelmässä on?
  • Mitä muuta toivetta lippukunnilla on koulutukseen liittyen?

Miksi koulutustarvekartoitus tehdään?

KTK:n tarkoitus on siis saada tieto siitä, mitä koulutusta tarvitaan ja missä päin piiriä. Se on tietoa, jonka saaminen esim. lpkkyselyn avulla on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Siksi on katsottu tarpeelliseksi toteuttaa erillinen kysely.

Ja huomaa: me todellakin luemme ne vastaukset ja niillä todellakin on vaikutusta koulutuksen suunnitteluun!

Mitä koulutustarvekartoitus ei ole?

KTK ei korvaa yhteydenpitoa lippukuntavalmentajan, pestivalmentajan eikä minkään muunkaan piirin luottiksen kanssa. Lippukunnalla on oikeus kysyä ja antaa palautetta aina, kun siihen on aihetta. Kysely ei korvaa ihmiskontakteja!

Miten koulutustarvekartoitus toteutetaan?

KTK toteutetaan vuoden vaihteessa 2019-2020. Se tehdään sähköisenä kyselynä. Kyselyn linkki on lähetetty Navakka 12/2019 -viestissä sekä sähköpostilla pestijohtajille. Viimeinen vastauspäivä on 29.2.2020. Löydät myös tästä kyselyn linkin.

Mitä koulutustarvekartoituksessa kysytään?

KTK:ssa pyydetään lippukuntia arvioimaan tarvitsemansa koulutus tulevina vuosina. Kysely koskee seuraavaa kolmea kalenterivuotta. Tiedämme, että ennustaminen on todella vaikeaa! Se on lippukunnille kuitenkin helpompaa kuin meille koulutusryhmässä.

Mitä lippukunta hyötyy kun vastaa koulutustarvekartoitukseen?

Lippukunnalla on KTK:n täyttämisen jälkeen suurempi mahdollisuus saada tarvitsemaansa koulutusta toivomastaan aiheesta ja kohtuullisen matkan päässä.

Lisää tietoa?

Koulutusryhmän puheenjohtaja Petri Patronen tai Heidi Männistö (etunimi.sukunimi@partio.fi).