Koulutustarvekartoitus

Mikä on koulutustarvekartoitus?

Koulutustarvekartoitus (KTK) on Pohjanmaan Partiolaisten koulutusryhmän käyttämä työkalu. Sen avulla selvitetään mm.

  • Mitä koulutuskokonaisuuksia (kursseja) tarvitaan tulevana ja tulevina vuosina?
  • Missä päin piiriä koulutusta tarvitaan?
  • Mitä puutteita koulutusjärjestelmässä on?
  • Mitä muuta toivetta lippukunnilla on koulutukseen liittyen?

 


Oheinen kuva toivottavasti selvittää selvityksen kulun.

Miksi koulutustarvekartoitus tehdään?

KTK:n tarkoitus on siis saada tieto siitä, mitä koulutusta tarvitaan ja missä päin piiriä. Se on tietoa, jonka saaminen esim. lpkkyselyn avulla on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Siksi on katsottu tarpeelliseksi toteuttaa erillinen kysely.

Ja huomaa: me todellakin luemme ne vastaukset ja niillä todellakin on vaikutusta koulutuksen suunnitteluun!

Mitä koulutustarvekartoitus ei ole?

KTK ei korvaa yhteydenpitoa alueohjaajan, alueellisen koulutusvastaavan eikä minkään muunkaan piirin luottiksen kanssa. Lippukunnalla on oikeus kysyä ja antaa palautetta aina, kun siihen on aihetta. Kysely ei korvaa ihmiskontakteja!

Miten kulutustarvekartoitus toteutetaan?

KTK toteutetaan keväällä, noin huhtikuun tienoilla. Se tehdään sähköisenä kyselynä. Kyselyn linkki lähetetään sähköpostilla lippukunnan koulutusvastaavalle (KoVa) ja, jos sellaista ei ole Kuksa-jäsenrekisteriin merkitty, lippukunnanjohtajalle. Huolehdittehan pestien päivitykset Kuksaan!

Mitä koulutustarvekartoituksessa kysytään?

KTK:ssa pyydetään lippukuntia arvioimaan tarvitsemansa koulutus tulevina vuosina. Kysely koskee seuraavaa syksyä ja sitä seuraavaa kahta kalenterivuotta. Tiedämme, että ennustaminen on todella vaikeaa! Se on lippukunnille kuitenkin helpompaa kuin meille koulutusryhmässä.

Mitä lippukunta hyötyy kun vastaa koulutustarvekartoitukseen?

Lippukunnalla on KTK:n täyttämisen jälkeen suurempi mahdollisuus saada tarvitsemaansa koulutusta toivomastaan aiheesta ja kohtuullisena matkan päässä.

Lisää tietoa?

Alueelliset koulutusvastaavat:
koulutusohjaajat Katja Karonen ja Viivi-Lotta ”Emppu” Komulainen, sekä piiritoimistossa Noora Smatrask.